NYHET22 april 2021

Företagens största hinder för att hitta rätt kompetens

Företagen skriker efter kompetens, inte lär det bli lättare framöver. ”Matchningen på arbetsmarknaden försämras kontinuerligt”, säger Johan Olsson, policyexpert kompetensförsörjning. 

Vart femte rekryteringsförsök misslyckas, enligt Svenskt Näringsliv rekryteringsenkät.

Kompetensförsörjning är det största hindret för företagen att växa. När svenska företagare får ranka sina viktigaste frågor tenderar kompetensförsörjning att hamna i topp. Men utvecklingen går inte åt rätt håll och coronapandemin verkar inte heller gjort läget ljusare.

– Oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur har företag svårt att hitta rätt kompetens. Matchningen på arbetsmarknaden försämras kontinuerligt, det ser betydligt sämre ut nu än för 20 år sedan, säger Johan Olsson, policyexpert kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv.

Sedan 1999 har Svenskt Näringsliv rekryteringsenkät fångat upp hur kompetensbehovet ser ut och hur företag resonerar kring rekryteringen. Den senaste enkäten genomfördes innan coronakrisen bröt ut, men visar att vart femte rekryteringsförsök misslyckades. Problemet är stort över hela landet, även om företagare i Norrbotten, Gävleborg och Dalarna har det tuffare än riksgenomsnittet.

Företagen själva spelar en viktig roll som utbildningsaktörer, i en internationell jämförelse ligger Sverige i topp när det gäller andelen av personal som deltar i olika insatser för att öka kompetensen.

Johan Olsson, policyexpert kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv.
Foto: Ernst Henry Photography AB

Mycket arbete återstår dock, understryker Johan Olsson på Svenskt Näringsliv och pekar på flera strukturella problem.

– Det ser tufft ut på flera håll. 17 000 elever klarar inte grundskolan och 40 procent av alla 20-åringar har ingen gymnasieexamen, vilket är en kraftig minskning på bara tio år. Trots att resultaten går upp i flera internationella mätningar så är vi långt ifrån att skapa en kunskapsskola som underlättar för kompetensförsörjningen, säger han.

Han efterfrågar långsiktighet och att politiker engagerar sig mer i utbildningssystemets utformning.

– Det behövs ett större fokus på arbetsmarknadens behov så att det blir rätt antal platser. Inte bara mer utbildning, utan rätt utbildning. Dessutom måste strukturen bli mer flexibel så att all utbildning inte är förlagd i början av en individs liv.

Kompetensutveckling
Skriven avJakob Stenberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist