NYHET28 mars 2022

Kompetenskraven ökar i städbranschen

Ukrainakrisen har än så länge liten negativ påverkan på städbranschen. Tvärtom är det fortfarande många företag som öppnar sina kontor efter pandemin och köper mer städtjänster, enligt Emma Unevik, vd på Stockholms Städsystem.

”För 10–15 år sedan räckte det om en arbetsledare var duktig på städning och var bra på att leda medarbetare. Men idag kräver det en helt annan typ av kompetens”, säger Emma Unevik vd på Stockholms StädsystemFoto: Linda Broström

Många kunder till städbolagen vet inte än hur kriget kommer att påverka deras verksamhet men det finns en viss oro. De städföretag som har stora kunder brukar påverkas när det blir oroligt i världen och konjunkturen svänger men det tar ofta ett tag innan de drabbas.

För städbolagen handlar det just nu snarare om att utöka än om att dra ner

Eftersom städbranschen ännu inte ser någon avmattning på marknaden fortsätter rekryteringen av personal som tidigare, enligt Emma Unevik, vd på Stockholms Städsystem och ordförande i Almega Serviceföretagen..

– Fortfarande är det många bolag som håller på att öppna sina kontor efter pandemin för att alla ska kunna jobba på plats så för städbolagen handlar det just nu snarare om att utöka än om att dra ner. Men pågår oroligheterna länge kommer det att påverka även oss, säger hon.

Utökat med nya tjänster

Städbolag har drabbats väldigt olika av pandemin beroende på vilka kunder de har. Till exempel har de som är inriktade på att städa hotell drabbats hårt eftersom de flesta hotell har stått tomma.

Men större delen av branschen har ändå klarat sig hyggligt eftersom de flesta har tvingats dra ner inom vissa delar av verksamheten samtidigt har kunnat utöka med nya tjänster.

Neddragningar på grund av kontor som har stängts har till exempel kunnat kompenseras med att utföra jobb i industrilokaler där behovet har förändrats i och med pandemin.

– De har i stället köpt mer städning och desinficering för att minska smittorisken för covid. Det har varit en resa att hänga med på men vi har inte tappat särskilt mycket i omsättning och vi har inte behövt korttidspermittera eller säga upp någon.

Plötsligt, från en vecka till en annan, skulle våra städare städa ur spridningssynpunkt

Däremot har det krävts mycket anpassning och ”fixande och trixande” med medarbetarna för att hänga med. Bland annat behövdes en rekordsnabb omställning av kompetensen. Pandemin kom som en blixt från klar himmel och allt gick väldigt fort, berättar Emma Unevik.

– Vi har jobbat länge med städning och det har alltid krävt en viss kompetens. Men plötsligt, från en vecka till en annan, skulle våra städare städa ur spridningssynpunkt. De skulle ha god kunskap om hur de skyddar sig själva på jobbet, och kunna städa så att spridningen av covidsmitta helst skulle utebli helt.

Vi kan ju inte jobba hemifrån så om halva vår personalstyrka är sjuk kan vi inte leverera till våra kunder

Under de första pandemiveckorna hörde kunderna av sig och ville veta hur Stockholms Städsystem hanterade pandemin. Vilka interna regler som gällde för att förhindra att covid spreds och hur bolaget kunde säkerställa att det inte innebar en ökad risk för dem som kunder köpa deras tjänster. Kunderna delgav även sina egna interna regler som städpersonalen skulle följa.

– Eftersom alla hade olika regler fick vi upprätta register för hur städningen skulle gå till på varje ställe. Vi tog fram ett utbildningsmaterial för personalen och jobbade mycket internt med att ta emot information från kunder och säkerställa att den nådde hela vägen ut i vår organisation.

Under pandemin har arbetsledarna behövt sätta sig in kunders och myndigheters riktlinjer, hur covid fungerar och hur deras medarbetare ska jobba på rätt sätt, för sin egen säkerhet men också för att det ska bli korrekt städat hos kunderna.

– Det kan bli allvarliga situationer som ska hanteras. Vi kan ju inte jobba hemifrån så om halva vår personalstyrka är sjuk kan vi inte leverera till våra kunder. Det blir katastrof, säger Emma Unevik.

Nya krav på arbetsledare

Kunskapsbehoven har ökat mycket i städbranschen de senaste tio åren, framför allt när det gäller arbetsledare, konstaterar hon. I takt med det har också rekryteringen blivit svårare.

– Det ställs mycket högre krav än vad det gjorde för 10–15 år sedan. Då räckte det om en arbetsledare var duktig på städning och var bra på att leda medarbetare. Men idag kräver det en helt annan typ av kompetens. De måste vara lite av allkonstnärer.

 De höga kraven gör det oerhört svårt att rekrytera

Även om städyrket fortfarande är ett hantverksyrke, ska en arbetsledare dessutom kunna sådant som maskiner och golvmaterial men också kunna hantera datorn, mobilen, sitta i möten och hantera ganska avancerade digitala ekonomi- och kvalitetsuppföljningssystem, poängterar hon.

– De höga kraven gör det oerhört svårt att rekrytera. Kompetensen finns men det är huggsexa om dem som är riktigt duktiga. Det gäller att ha kompetens kring det administrativa som i vilken chefsroll som helst, men samtidigt vara proffs på städning.

För att hitta den kompetensen överhuvudtaget har därför Stockholms Städsystem de senaste gångerna tagit hjälp av en rekryteringsbyrå vid rekryteringar av tjänstemän. Städpersonal har företaget mestadels rekryterat via kontakter och via sin webbplats.

– Jag tror att det kommer att bli allt svårare att rekrytera till städbolag. Som företag gäller det verkligen att profilera sig på ett bra sätt, via sociala medier, på hemsidan eller genom kontakter, säger Emma Unevik.

RekryteringsenkätenRekryteringKompetensbrist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist