Rapport8 juni 2021

När föräldrarna får välja - föräldrarnas roll vid gymnasievalet

Rekryteringsbehoven på svensk arbetsmarknad är stora och den utbildningsnivå som flest företag letar efter är den som motsvarar gymnasieskolans yrkesprogram.  Samtidigt upplever 7 av 10 företag att det är svårt att hitta den kompetens som behövs och var femte rekryteringsförsök misslyckas.

De som läser ett yrkesprogram på gymnasienivå har en god arbetsmarknad framför sig, men trots detta saknas årligen drygt 18 000 elever i förhållande till behovet. För att möta arbetsmarknadens behov behöver andelen elever som tar examen på de nationella yrkesprogrammen på gymnasiet öka från 30 till drygt 40 procent.

Gymnasievalet är ett komplext, många gånger är det också det första stora beslut en ung person fattar mer eller mindre på egen hand. Det gör att föräldrarnas roll i ungdomarnas val är intressant.

Att barnen väljer en utbildning som de är intresserade av är det viktigaste, enligt föräldrarna. De flesta föräldrar uppger att barnen själva får bestämma i gymnasievalet men majoriteten av föräldrarna förordar dock högskoleförberedande program. I den här rapporten har Svenskt Näringsliv tittat närmare på föräldrarnas roll vid gymnasievalet.

Skriven avJohan Olsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist