REMISSVAR15 april 2021

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan

MOTTAGARE
Utbildningsdepartementet
Externt diarienummer
U2021/00301
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-7

Sammanfattningsvis anser Svenskt Näringsliv att förslagen i promemorian är väl avvägda och kan bidra till såväl ökad kvalitet i lärarutbildningen som till fler lärare i skolan. Lärare med hög kompetens och stor yrkesskicklighet är en förutsättning för att elever och studenter ska nå höga resultat och rustas väl för framtiden. Föreningen välkomnar därför i stort regeringens förslag men efterlyser fortsatta insatser för att förbättra resultaten i svenskt utbildningsväsende och stärka Sveriges position som kunskapsnation. En från staten fristående lärarutbildning skulle kunna utgöra ett välkommet bidrag till detta, gärna i samarbete med välrenommerade aktörer från andra länder. Svenskt Näringsliv beklagar samtidigt att den allvarliga bristen på yrkeslärare inte uppmärksammas tillräckligt och ej heller adresseras i det nu liggande förslaget. Svenskt Näringsliv vill därför uppmana regeringen och ansvariga myndigheter att skyndsamt agera för att även öka tillgången till utbildade och behöriga yrkeslärare.

Ansvarig handläggareGustav Blix
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist