Rapport27 september 2023

Rekrytering av internationell kompetens - arbetskraftsinvandringens betydelse för svenska företag

För väldigt många företag är medarbetare med rätt kompetens den viktigaste konkurrensfaktorn. Men i många branscher är bristen på kompetens stor. När företag har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens inom landet behöver arbetsgivare söka kompetensen utanför landets gränser. Arbetskraftsinvandringen blir därmed ett viktigt komplement till den inhemska arbetskraften (eller en viktig komponent i företagens kompetensförsörjning). Tillgången på rätt kompetens är också viktigt för att säkra tillväxt, fler arbetstillfällen och bidrar till ökat välstånd. Svenskt Näringsliv har i tidigare studier visat att den utländska kompetensen som arbetar i Sverige stärker BNP med 43 miljarder till BNP och bidrar med 14 miljarder i skatteintäkter. De resultaten kompletteras i denna studie med effekter på företagsnivå. Studien undersöker svenska företag som har rekryterat arbetskraftsinvandrare under perioden 2015–2020 och vilka effekter på omsättning och antal anställda som rekryteringarna har inneburit. Resultaten visar att de företag som har rekryterat arbetskraftsinvandrare har 10 procent högre omsättningstillväxt och sex procent fler anställda, två år efter rekryteringen av den internationella kompetensen jämfört med en kontrollgrupp av företag. Effekten av arbetskraftsinvandringen är positiv och robust i jämförelse med kontrollföretagen.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist