REMISSVAR3 april 2023

Remiss av betänkandet Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53)

MOTTAGARE
Utbildningsdepartementet
Externt diarienummer
U2022/03532
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-5

Svenskt Näringsliv välkomnar utredningens arbete för att beskriva svenskt skolväsendet i ett kunskaps- och beslutsunderlag för fortsatta förbättringar av svensk skola. Utredningen förslag är allmänt hållna och kräver i samtliga fall fortsatta utredningar men Svenskt Näringsliv avstyrker ändå bestämt ett fullgånget statligt huvudmannaskap enligt utredningens Alternativ 1.

Det finns områden där staten kan ta ett större ansvar och bidra till att förbättra svenska skola men en hel del av dagens brister i svensk skola är också en följd av att staten redan idag har stora svårigheter med att leva upp till sina åtaganden som otydliga styrdokument, svag uppföljning och utvärdering samt bristande lärarförsörjning.

Däremot beklagar vi att utredningen ensidigt anslutit sig till synen att de kommunala skolorna har burit höga kostnader för den kommunala skyldigheten att kunna ta emot elever som behöver en skolplats. I vilken utsträckning skolpliktsansvaret har medfört ökade kostnader för de kommunala skolorna men inte för de fristående skolorna är en empirisk fråga som behöver utredas ytterligare. Svenskt Näringsliv välkomnar därför regeringens ambition att se över hur ekonomiska resurser riktas till skolan och har tidigare föreslagit ett antal åtgärder för att förbättra rättvisa, likvärdighet och effektivitet i resursfördelningen som i rapporten "Vårda friskolerapporten" (https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/utbildning/varda-friskolereformen-konkreta-forslag-i-stallet-for-slag-i-luft_1191388.html).

Ansvarig handläggareGustav Blix
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist