REMISSVAR21 december 2020

Remiss av promemorian En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn

MOTTAGARE
Utbildningsdepartementet
Externt diarienummer
U2020/04703/GV
Svenskt Näringslivs diarienummer
2020-160

En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn är viktig för att kvaliteten i det svenska skolsystemet ska öka och att elevernas resultat ska förbättras. Att stänga skolor är en mycket kraftig åtgärd, men det är nödvändigt att Skolinspektionen i yttersta fall har möjlighet att vidta den åtgärden.

I sammanhanget vill Svenskt Näringsliv påpeka att skolans systematiska kvalitetsarbete är ett ständigt pågående arbete och det är viktigt att det utvecklas. Då är det också viktigt att det säkerställs att det finns god tillgång till relevant och kvalitativ skolstatistik för resultatuppföljning och skolutveckling.

Svenskt Näringsliv vill också påpeka att det är av stor vikt att det råder så lika villkor mellan skolhuvudmän som möjligt. Därför är promemorian om en mer likvärdig och effektiv skoltillsyn viktig.

Ansvarig handläggareJohan Olsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist