NYHET31 maj 2023

SYV-uppdraget förändras i grunden

Studie- och yrkesvägledningen bör ha kompetensförsörjningen i fokus. Det skulle gynna både eleverna och arbetslivet, skriver Johan Olsson, policyexpert kompetensförsörjning.

Johan Olsson, policyexpert kompetensförsörjning. Foto: Stefan Tell

”Vi är bryggan mellan nutid och framtid” och ”Vi kan motivera eleverna i skolan genom att sätta upp mål för framtiden och på så sätt skapa engagemang”. Det är svaret från två studie- och yrkesvägledare om varför deras jobb finns. Citaten kommer från Studie- och yrkesvägledning – framgångsfaktorer och utmaningar, en ny skrift som Svenskt Näringsliv tagit fram och som presenterades på ett seminarium den 30 maj.

Att studie- och yrkesvägledning är viktigt är Svenskt Näringsliv långt ifrån ensamma att tycka. Bra studie- och yrkesvägledning underlättar elevernas studie- och yrkesval. Motverkar könsstereotypa val. Den har potential att ge eleverna en inblick i arbetslivet och ge dem en möjlighet att börja arbeta upp kontakter. Bra studie- och yrkesvägledning har också en potential att höja studieresultaten, sätta skolan i ett sammanhang och hjälpa till med att öka förståelsen för varför skolan är viktig.

Frågan om studie- och yrkesvägledning är tätt sammankopplad med samverkan mellan skola och näringsliv. Många företag är väldigt engagerade i skolan. Hundratusentals praoveckor, apl-veckor och studiebesök genomförs varje år. Trots det så upplever företagen inte att samverkan fungerar tillräckligt bra. I Svenskt Näringslivs stora undersökning om det lokala företagsklimatet som presenterades förra veckan får parametern skolans kontakter med det lokala näringslivet snittbetyget 2,94 på en 6-gradig skala. Men med rätt struktur kan man göra massor och i vår nya guide om kompetensförsörjning finns exempel att lära av.

Svenskt Näringsliv anser att studie- och yrkesvägledningen ska ha kompetensförsörjningen i fokus. Det skulle gynna både eleverna och arbetslivet. Det är också viktigt att mätbarhet och uppföljning av studie- och yrkesvägledningen ökar.

1 juli i år ändras skollagen så att principerna för dimensionering av gymnasial utbildning förändras. Förändringen kommer också innebär att studie- och yrkesvägledningsuppdraget förändras i grunden. Från och med 2025 är det inte bara elevernas önskemål som ska styra gymnasieskolans och den kommunala vuxenutbildningens dimensionering utan också arbetsmarknadens behov. Det måste påverka skolans studie- och yrkesvägledning. Uppdraget blir ett annat. Säkert svårare men också bättre.

Samverkan mellan utbildning och näringsliv
Skriven avJohan Olsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist