NYHET14 november 2019

Kommunal busstrafik oroar privata bolag

Regioner och kommuner diskuterar att driva kollektivtrafik för buss i egen regi. Det riskerar att slå hårt mot bussbranschen eftersom samhällsbetalda transporter står för över 90 procent av intäkterna, enligt Transportföretagen.

Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag, ser en risk för en utslagning av privata bussbolag på marknader som väljer bort privata lösningar.

Allt fler regioner och kommuner diskuterar att driva kollektivtrafik för buss i egen regi. Men åsikterna går isär. Örebro är redan på banan, Uppsala överväger en övergång, medan Kronoberg och Jämtland anser att fortsatt upphandlad trafik är det bästa alternativet.

I en artikel med Upphandling24, säger Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag, att de spretande slutsatserna tyder på brister i en del av de utredningar som görs. Hon efterlyser ett helhetsperspektiv i diskussionerna.

– Ofta missar man det faktum att privata bussföretag bidrar till samhällsnytta genom att kunna erbjuda transporter för idrottslag och andra föreningar, vilket offentligt ägda bolag inte kan göra med gällande lagstiftning, säger hon.

Organisationen ser en risk för en utslagning av privata bussbolag på marknader som väljer bort privata lösningar.

Anna Grönlund noterar även en historielöshet hos dagens beslutsfattare. På 90-talet var upphandlad linjetrafik det som dominerade, med besparingar som följd.

Oro för upphandlingsprocessen inverkar förmodligen när regioner funderar över att driva trafiken i egen regi. Rädslan att lyfta fram en dialog under upphandlingsprocessen är ett återkommande problem, menar hon.

– Från branschen vill vi verkligen ha dialog för att forma så bra förfrågningsunderlag som möjligt, säger Anna Grönlund till Upphandling 24.

Läs mer

Konkurrens från offentlig sektor/osund konkurrensOSUND KONKURRENS.
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist