NYHET29 maj 2018

Privatanställda vänder offentlig sektor ryggen

Privata arbetsgivare uppskattas av sina medarbetare. Bara hälften skulle söka sig till offentlig sektor om den privata arbetsgivaren försvann. Det framgår av en undersökning som SCB gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Om den privata arbetsgivaren försvann, så skulle läkare kunna tänka sig att byta karriär, börja studera eller göra något annat, visar rapporten från SCB.Foto: mostphotos

Mot bakgrund av rapporteringen om kompetensbristen inom välfärden är det intressant att undersöka hur de som arbetar inom privat, offentligfinansierad välfärd ställer sig till sina arbetsgivare.

Svenskt Näringsliv lät därför SCB göra en undersökning bland lärare och sjuksköterskor som arbetar i skattefinansierad men privat driven välfärd. Frågorna som ställdes handlade om hur de skulle agera, om deras privata arbetsgivare var tvungen att lägga ned verksamheten och varför de har valt just en privat arbetsgivare.

Resultaten från lärarna och sjuksköterskorna är likstämmiga. Bara ungefär hälften av dem anger att de skulle söka sig till offentlig sektor om den privata arbetsgivaren försvann. Övriga skulle antingen byta karriär, börja studera eller göra något annat.

Det tyder på att de privata arbetsgivarna är uppskattade bland medarbetarna och att ett förbud mot privat företagande i välfärdssektorn slår hårt mot kompetensförsörjningen inom välfärden.

Resultaten ligger även i linje med andra undersökningar. Jobbhälsobarometern visar att privatanställda inom vård och omsorg visar högre nöjdhet med arbetet, sjukskrivningarna är 20 procent lägre hos privata utförare jämfört med offentliga utförare. Skolinspektionens stora skolenkät, som går ut till lärare över hela landet, visar att lärarna i friskolor ger bättre betyg åt sina arbetsplatser på samtliga nitton frågeområden.

Villkoren för privata välfärdsföretagVälfärd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist