NYHET22 november 2017

Region Örebro stoppar privata bussbolag: "Otroligt olyckligt"

Region Örebros stadsbussar kommer snart att köras via regionens eget bolag. Det sätter stopp för privata aktörer. ”Stänger man marknaden är konkurrensen skadad”, säger Per Nordin, ordförande i Örebro-Värmlands Bussbranschförening.

Under våren klubbade regionstyrelserna i Örebro och Västmanland igenom att de tillsammans ska driva stadstrafik i båda länen. Region Örebro län kommer att köpa hälften av AB Västerås Lokaltrafik. Kostnaden beräknas bli cirka 54 miljoner kronor. Bolaget ägs i dag helt av region Västmanland. Därmed kommer kontrakten med Nobina och Keolis, som i dagsläget kör bussar för region Örebro, inte att handlas upp på nytt när de löper ut 2019.

Per Nordin, ordförande i Örebro-Värmlands Bussbranschförening, menar att de 54 miljoner som Örebro betalar för en del av bolaget bara är toppen av isberget.

– Det tillkommer bland annat bussar, administrativ personal och förare. Det är än så länge ingen som räknat på exakta siffror över tid. Men vi vet att konkurrens pressar priserna och det gynnar såklart alla. I slutändan kommer detta beslut att drabba skattebetalarna, säger han.

Under hösten kommer Länsstyrelsen i Örebro att presentera sin första budget för det kommunalägda företaget. Per Nordin berättar att han nu har en tät dialog med politikerna i regionen. Han hoppas att regiontrafiken inte kommer att stängas på samma sätt som stadstrafiken.

– Det kan bli nästa steg. I dag kör vi även för idrottsföreningar, pensionärsföreningar och till och med skolskjuts runt om i regionen. Den kombinationsmöjligheten försvinner helt om kommunen kör i egen regi.

Stefan Gustavsson, affärsområdesdirektör på Keolis Sverige, är väldigt kritisk till region Örebros beslut.

– Jag har varit i branschen i snart 20 år, från dess att man gick från kommunal och landstingsägd kollektivtrafik. Att vi nu ser en tillbakagång i kollektivtrafiken är oerhört tråkigt.

Det var först på 1990-talet som kommuner började upphandla kollektivtrafik från privata entreprenörer. Forskning visar att kostnaderna för kollektivtrafiken då minskade med upp till 20 procent.

– Sverige är och har länge varit ett föregångsland när det gäller kollektivtrafiken. Här har vi kunnat konkurrera och få fram den bästa tänkbara kollektivtrafiken för minst pengar. Den är också mer hållbar, säger han.

Även Anna Grönlund, branschchef och vice vd på Sveriges Bussföretag, är kritisk mot beslutet att stänga marknaden.

– Vi tycker att det är otroligt olyckligt. Dels förlorar man fördelarna med konkurrens och dels hindrar man företagens möjligheter att verka både lokalt och nationellt. Det man gör är ju att stänga marknaden helt, säger hon.

I dag drivs majoriteten av all kollektivtrafik av privata entreprenörer i landet. Enligt Anna Grönlund sprider sig nu oron bland medlemsföretagen runt om i landet.

– Upphandlingar går ju i cykler och nu ser vi framför oss en femårs-period där nästan alla avtal löper ut. Såklart skapar det en oro för företagen när en region så stor som Örebro väljer att stänga marknaden. Men vi ser inte någon tendens ännu att det kommer att bli likadant i andra delar av landet, säger hon.

Enligt Mats Gunnarsson (MP) regionråd och ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro, är beslutet helt drivet av att ”skapa mervärde till samhället”.

– I dag domineras branschen av fem stora bolag och med så få aktörer uppnås inte den konkurrens som man vill ha. De har haft alla möjligheter att pressa priserna och skapa bättre villkor för förarna men de har inte gjort ett strålande jobb, säger han.

Han menar att de nu kan sänka kostnaderna, få en diversifierad bussflotta och utveckla verksamheten.

Stefan Gustavsson, affärsområdesdirektör på Keolis Sverige, menar att branschen gärna konkurrerar med kommunalt ägda bolag, men att konkurrensen måste ske på lika villkor.

– När man stänger marknaden på det här sättet är konkurrensen skadad. Detta är i slutändan en fråga om hur man bäst använder sig av skattepengar.

Han menar att argumenten för att stänga marknaden på grund av för få aktörer är helt fel.

– Att skylla på att det är få aktörer som varit på marknaden och därför stänga marknaden är väldigt fel väg att gå.

Konkurrens från offentlig sektor/osund konkurrens
Skriven avFrida Nygren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist