Finansdepartementet förslår ändringar i de s.k. EBITDA-reglerna

Vi på Svenskt Näringslivs (SN) skatteavdelning har haft vårt fulla fokus på att utarbeta och analysera förslag i syfte att bidra till de paket med åtgärdsförslag som SN, med anledning av den kris näringslivet drabbas av till följd av corona-epidemin, skickat in till regeringen. På föreningens extern-web finns en sida där vi samlar den viktigaste informationen om dessa.

Nu arbetar vi bl.a. för att förslagen förverkligas och att de förslag som regeringen presenterat blir bättre i vissa avseenden, exempelvis att räntenivån som aviserats för de tillfälliga anstånden justeras ned väsentligt och att företagens möjligheter att beakta befarade kundförluster vid moms-redovisningen inte i onödan försvåras. Vi fortsätter även arbetet med att utarbeta och analysera egna förslag, som kan spelas in senare.

Vid sidan om detta finns dock vissa aktuella frågor värda att notera. Finansdepartementet presenterade igår ett förslag till lagändring som syftar till att åtgärda den brist i de nya ränteavdragsreglerna som uppstått för företag med s.k. spärrade underskott. Bakgrunden till förslaget är den hemställan om lagändring Svenskt Näringsliv skickade in till regeringen för snart ett år sedan. Vårt förslag utarbetades skyndsamt i syfte att få lagändring på plats redan till årsskiftet 2019/2020.

Finansdepartementet har tagit de problem vi lyft fram i vår hemställan på allvar och har, med inspiration från vårt förslag, utarbetat ett omfattande förslag som åtgärdar ett flertal brister. Departementets förslag har även skickats ut på remiss, med sista svarsdatum den 18 maj.

Vi ställer oss positiva till Finansdepartementets ambitioner. Nu kommer vi analysera den remitterade promemorian noga för att sedan avge vårt remissvar. Redan nu kan dock konstateras att ikraftträdandetidpunkten enligt förslaget ska bli den 1 januari 2021, utan möjlighet till retroaktiv tillämpning…

SKRIVET AVRichard Hellenius

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist