Genombrott för EU-kommissionens direktivförslag om tvistlösning vid dubbelbeskattning

Vid dagens ECOFIN möte i Bryssel enades EU:s finansministrar kring EU-kommissionens direktivförslag om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning.

Internationell dubbelbeskattning är ett stort problem för många bolag och ett hinder mot gränsöverskridande handel och investeringar. I dagsläget saknas ett effektivt verktyg för att undanröja de många dubbelbeskattningssituationer som uppstår när två eller flera länder gör anspråk på skatt för samma inkomst. EU-kommissionen har angivit att dess målsättning med den inre marknaden är ett rättvist, effektivt och tillväxtvänligt bolagsskattesystem som bygger på principen att företag ska betala skatt i det land där vinsterna görs.

Direktivförslaget presenterades av EU-kommissionen i oktober förra året och innehåller bestämmelser om ett förfarande hur myndigheterna i medlemsstaterna ska lösa fall av dubbelbeskattning. Om medlemsstaterna inom en tidsbegränsad period inte lyckas enas om en lösning hänskjuts frågan till en rådgivande kommitté vars beslut blir bindande för medlemsstaterna.

I spåren av OECD:s omfattande BEPS projekt (Base Erosion Profit Shifting) är i princip riktlinjerna för hela det internationella skatteregelverket under omvälvning. Det politiska trycket, med G20-länderna i täten, att skärpa skattelagstiftningen är mycket stort och betydande förändringar är att vänta inom en rad områden. Förslagen har tagits fram av OECD på mycket kort tid utan någon ordentlig konsekvensanalys och möjlighet till tid för eftertanke. Risken för ett ökat antal tvister länder emellan om hur de nya reglerna ska tolkas är betydande. Antalet fall av dubbelbeskattning var stort redan innan BEPS projektet drogs igång och förväntas öka dramatiskt i takt med att BEPS reglerna nu börjar att implementeras.

Dagens beslut av finansministrarna kommer därför mycket lägligt och det är positivt och glädjande att den svenska regeringen bidragit till att få direktivförslaget i hamn. För bolagen kommer detta innebära ökad förutsebarhet och säkerhet vid investeringsbeslut i samband med internationella transaktioner.

Direktivet ska vara implementerat i nationell lagstiftning senast den 30 juni 2019 men kommer att tillämpas retroaktivt på besvär som rör tvister hänförliga till beskattningsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare. Se pressrelease.

SKRIVET AVClaes Hammarstedt

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist