Historisk skattereform i USA sätter press på Europa

Efter att den amerikanska kongressen enats kring skattereformen återstår bara presidentens undertecknande, vilken förväntas under veckan.

Skattereformen är mycket omfattande och förändrar stora delar av det amerikanska bolagsskattesystemet i grunden. Villkoren för företag i USA förbättras kraftigt. Den amerikanska bolagsskattesatsen, som länge varit bland de högsta i världen, sänks från 35% till 21%. USA övergår till ett territoriellt system där bolagsinkomster från andra länder inte längre kommer att beskattas i USA. Dessutom införs gynnsamma regler för investeringar i USA där kostnaden för vissa investeringar får dras av direkt. Förslaget innebär också att upparbetade vinster i utländska dotterbolag kan tas hem till USA med kraftig skatterabatt. Amerikanska bolag har länge avvaktat att skatten ska sänkas och behållit stora vinster utomlands. Nu kommer pengarna att tas hem till USA.

Den senaste stora reformeringen av det amerikanska skattesystemet genomfördes under president Reagan 1986 och följdes då av en rad skattereformer i övriga världen. Sannolikt kan vi vänta oss en liknande utveckling denna gång. Förändringarna ökar USA:s konkurrenskraft och diskussioner om förbättrade regler pågår redan i flera europeiska länder som t ex Tyskland, Österrike och Storbritannien. Ett övergripande syfte med reformen har varit att göra det lönsamt att expandera produktion och verksamhet i USA. Förändringarna påverkar inte bara amerikanska bolag utan även våra svenska bolag med verksamhet i USA. För dessa ökar nu incitamentet att expandera i USA och intresset för att investera i Sverige minskar.

Det är hög tid att göra svenska skatter mer konkurrenskraftiga. Skatterna på företagande behöver förbättras och vi kan inte längre ha världens högsta marginalskatter på över 60 % och samtidigt vinna konkurrensen om talangerna, uppfinnarna och entreprenörerna. USA har visat att det går att reformera skatterna och öka konkurrenskraften. Det kan vi också göra.

SKRIVET AVClaes Hammarstedt

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist