BLOGGFokus på skatterna
Marcus Forsman

Konkurrensverket avstyrker förslaget om finansskatt

Den 15 februari ska som tidigare nämnts remissyttrandena ha inkommit till Finansdepartementet avseende förslaget om skatt på finansiell verksamhet. Redan nu har dock en del remissyttranden skickats in, ett av dessa kommer från Konkurrensverket.

Konkurrensverket avstyrker förslaget och anser att om en skatt på finansiell verksamhet anses eftersträvansvärt så bör införandet ske genom ett gemensamt system på EU-nivå. Konkurrensverkets invändningar mot förslaget är i huvudsak följande:

  • Den svenska finansiella tjänstesektorn får en konkurrensnackdel gentemot finansiella företag i andra länder.
  • Förslaget leder till konkurrenssnedvridningar mellan större och mindre finansiella tjänsteföretag i Sverige. Mindre företag kommer ha svårare att hantera skatten jämfört med större företag, eftersom det finns skal- och kostnadsfördelar i större företag.
  • Förslaget riskerar att hämma den snabba utvecklingen inom finanssektorn som sker just nu där nya affärsmodeller och tjänster växer fram. Det skulle få följdeffekter för konkurrensen på de delmarknader där utvecklingen är som mest påtaglig, exempelvis på betaltjänstområdet.

Den som vill läsa Konkurrensverkets yttrande i sin helhet kan göra det här.

SKRIVET AVMarcus Forsman

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist