Nobelpristagare har visat värdet av entreprenörskap

Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till William D. Nordhaus och Paul M. Romer. Kungl. Vetenskapsakademien pekar på Nordhaus och Romers insatser för att besvara frågor kring hur man skapar långsiktig tillväxt och globalt välstånd och för Nordhaus särskilt dennes modeller för att beskriva samspelet mellan ekonomi och klimat.

Det finns dock anledning att peka på Nordhaus insatser på andra områden också. I en ofta citerad studie från 2005 gör Nordhaus uppskattningar av hur liten del av det värde som nytt entreprenörskap ger upphov till som entreprenören själv i bästa fall kan lyckas behålla.

Ofta diskuteras vinster och värdet för innovativa teknikföretag som exempelvis Apple och Amazon. Apple är idag värt något över 1000 miljarder dollar och Amazon strax därunder. Vad som mer sällan diskuteras är att detta bara är en mycket begränsad del av de värden i form av kundnytta som företagen skapar för sina användare och kunder.

I studien ”Schumpeterian Profits in the American Economy: Theory and Measurement” beskriver och uppskattar William D. Nordhaus hur värdet av innovativt entreprenörskap främst tillfaller kunder. Värdet för användarna av smarta produkter är så mycket större än vad företagen kan ta betalt för. Ofta är det också bara för en begränsad tid som det går att ta mer betalt (en s k Schumpeteriansk vinst). Efterhand ser konkurrenter möjligheterna och introducerar motsvarande eller liknande produkter varvid konkurrens tilltar och med det minskar vinstmarginalerna. Nordhaus kommer i sin studie fram till att det handlar om ca 5 procent av det värde som skapas som tillfaller företagen. Och på sikt minskar andelen ytterligare. Hela 95 procent av värdet tillfaller således kunderna.

Det finns naturligtvis många aspekter på detta. En betydelsefull är att entreprenörskap skapar så mycket mer än bara jobb och skatteintäkter. Det viktigaste är de produkter och tjänster som utvecklas och som är värda mer för oss kunder än vad företagen lyckas ta betalt för. Därför kan vikten av goda villkor för entreprenörskap inte nog understrykas, exempelvis utformningen av entreprenörsskatten.

En annan reflektion är att smarta innovationer kan skapa stora rikedomar för framgångsrika entreprenörer men betänk då att detta bara är en ytterst begränsad del av de så mycket större värden som dessa skapat för sina kunder. När man tittar på exemplen Apple och Amazon så är det helt svindlande stora ekonomiska värden som Steve Jobs och Jeff Bezos skapat som kundnytta för alla oss användare.

Företrädare för de EU-länder, avundsjuka på amerikanska internetföretag, som nu önskar införa särskild beskattning av digitala företag bör också ta till sig av Nordhaus beräkningar och betänka att de riktigt stora värdena tillfaller användarna.

SKRIVET AVAnders Ydstedt

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist