Rekordkrånglig moms vid e-handel för plattformar och andra förmedlare

Det är få som förstår och fullt ut kan hantera momssystemet. Jag hade därför hoppats att förenkling skulle vara ledordet för framtidens momsregler, men känner mig nedslagen efter att ha försökt förstå EU:s e-handelspaket som börjar gälla under 2021 (sannolikt 1 juli). Detta paket (se prop. 2019/20:122) innebär bland annat:

  • att momsundantaget vid import av försändelser med lågt värde slopas;
  • att elektroniska marknadsplatser (plattformar) i vissa fall blir skattskyldiga vid försäljning från tredjeland (utanför EU),
  • att den särskilda ordningen MOSS utökas för användning vid omsättning av alla tjänster och för vissa varor; och
  • att nuvarande omsättningströskel för distansförsäljning av varor från andra EU-länder slopas och ersätts av en EU-gemensam tröskel.

Komplexiteten i lagstiftningen är av sällan skådat slag. Reglerna är både svåra att förstå och överblicka vilket medför många obesvarade frågor kring tillämpningen. Svenskt Näringsliv har därför tillsammans med Grant Thornton försökt skapa en överblick över reglerna och de frågor vi hittills stött på. Detta finns sammanställt i bifogat dokument som idag har översänts till Skatteverket och Tullverket.

Myndigheterna behöver ge sin syn på frågorna, inte minst vem som kommer att omfattas av reglerna. Tidigare har vi pekat på det centrala men oklara begreppet förmedling (se brev och kartläggning av PwC). Varken lagstiftaren eller momsutredningen (Fi 2016:06) har tagit tag i de 13 oklara förmedlingsbegrepp som finns i momslagen. Det återstår för Skatteverket att klargöra när verket anser att någon förmedlar i eget eller i annans namn vid handel inom Sverige och inom EU. Vidare måste även klargöras om denna bedömning påverkas av 2021 års regler då plattformar kan bli skattskyldiga när de möjliggör försäljningar från tredje land via ett elektroniskt gränssnitt.  

Förändringar i företagens IT-system och momsrutiner sker inte automatiskt utan tar lång tid och är mycket kostsamt. Detta är särskilt problematiskt under pågående pandemi när många företag tvingats permittera personal och behöver fokusera sina resurser på att överleva.

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist