Skatten ska synliggöras på statliga löner

Regeringen har tillsatt en utredning för att ta fram förslag om hur statliga myndigheter ska redovisa socialavgifter för sina anställda på lönebeskeden. Utredningen som ligger under Finansdepartementet leds av Svenskt Näringslivs vice VD Karin Johansson.

När utredningen presenterade kommenterade både civilministern Erik Slottner (KD) och Karin Johansson förslaget.

Erik Slottner:

”Staten är en stor arbetsgivare och myndigheterna under regeringen ska därför föregå med gott exempel för andra arbetsgivare. Ett sätt är att redovisa denna information på ett samlat, tydligt och öppet sätt till sina anställda.”

Karin Johansson:

”Det har alltid varit en pedagogisk utmaning att tydliggöra hur mycket av den anställdes inkomst som går till skatt och sociala avgifter. Därför är det viktigt att det framgår på lönebeskedet.”

Synliggörande av skatter är en fråga som Svenskt Näringsliv arbetat med länge. Kunskap om hur mycket skatt man betalar är en förutsättning för en konstruktiv skattedebatt. En undersökning från 2023 visar att företagare som betalar in skatterna har en god uppfattning om hur höga de är medan löntagare som inte ser de skatter som arbetsgivaren betalar in tenderar att underskatta hur mycket skatt de betalar.

I genomsnitt underskattar löntagare storleken på arbetsgivaravgiften med fem procentenheter. Nästan hälften av alla svenskar (46 procent) underskattade arbetsgivaravgiften med mer än fem procentenheter medan endast 17 procent överskattade med lika stor felmarginal.

Utöver att opinionsbilda för mer transparens i skattesystemet har Svenskt Näringsliv tagit fram handfast information till företagen om vilka lönesystem som klarar av att visa hela skatten på lönebeskeden. Det är bra att regeringen nu ser till att alla myndigheter ska visa hela skatten på lönebeskeden men det är inget som hindrar alla arbetsgivare, både privata och offentliga, att göra detta redan nu.

Utredningen ska slutredovisas senast den 24 juni.

SKRIVET AVAnders Ydstedt

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist