BLOGGFokus på skatterna
Marcus Forsman

Stora skatteförändringar i USA?

Igår presenterade Republikanerna ett utkast till skattereform, the Tax Cut and Jobs Act, som tidigare berörts här på bloggen . Om förslaget genomförs skulle det innebära den största skattereformen i USA sedan Ronald Reagan innehade presidentämbetet på 80-talet. Huvuddragen i förslaget är följande:

Företagsbeskattning

Bolagsskatten sänks från 35 % till 20 %. Samtidigt övergår bolagsbeskattningen till att vara territoriell vilket innebär att inkomster som amerikanska bolag har utanför USA inte längre kommer att beskattas i USA.

De obeskattade tillgångar som idag finns utomlands föreslås beskattas med 12 % avseende likvida tillgångar och 5 % för övriga tillgångar. Syftet är att tillgångar ska föras tillbaka till USA.

Inkomster i dotterbolag till amerikanska bolag ska betala en minimiskatt på 10 % på inkomster över en viss tröskel, detta för att undvika att vinster flyttas utomlands.

Avdragsrätten för ränteavdrag begränsas till 30 % EBITDA. Från denna begräsning är dock fastighetsbolag undantagna. Även mindre företag undantas från denna regel. Gränsen för att undantas är totala intäkter (gross receipts) på 25 miljoner dollar.

Betalningar som ett multinationellt företag gör inom koncernen ut ur USA kommer beskattas med upp till 20 %.

En möjlighet att omedelbart dra av investeringar istället för att skriva av dessa över tid föreslås, denna möjlighet är dock begränsad till fem år.

Beskattningen av det som i USA kallas för ”pass-thorugh” companies sänks. Dessa bolag, som närmast kan liknas vid handelsbolag, beskattas hos ägaren till företaget. Enligt förslaget ska inkomsten från denna typ av företag delas upp i två delar. 30 % av vinsten ska beskattas med 25 % och resterande 70 % av vinsten ska som tidigare beskattas hos ägaren. Detta förslag har fått kritik eftersom president Trumps egna bolag utgörs av denna typ av ”pass-through” bolag och han anklagas därför att sänka skatten för sig själv.

Beskattning av privatpersoner

Antalet inkomstskattesatser minskas till fyra stycken från dagens sex, 12, 25, 35 och 39,6 procent. Gränserna för när respektive skattesats ska betalas höjs. Exempelvis kan noteras att gränsen för att betala den högsta skattesatsen höjs från 470 000 dollar till 1 miljon dollar för ett gift par.

Stora förändringar sker vad gäller avdragsrätten och skattereduktioner. Grundavdraget (standard deduction) nästan fördubblas till 12 000 dollar för ensamstående och 24 000 dollar för gifta par. Skattereduktionen för föräldrar (child tax credit) ökas från 1000 dollar till 1600 dollar.

De starkaste argumenten för förslagen är att göra USA:s bolagsskatt, som idag är bland världens högsta, mer konkurrenskraftig och därmed stärka ekonomins tillväxtförmåga. Huruvida detta räcker för att undvika ökade budgetunderskott debatteras nu i landet, liksom enskilda delar i förslaget. Det återstår således mycket jobb och förmodligen en del kompromisser innan förslaget eventuellt antas.

För mer detaljerad information om förslaget kan följande länk rekommenderas.

SKRIVET AVMarcus Forsman

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist