USA:s bolagsskattereform sätter stort tryck på den svenska regeringen

För en vecka sedan godkände senaten en skattereform som kraftigt ökar de amerikanska företagens konkurrenskraft. Detta kommer naturligtvis öka trycket på reformer runt om i världen. Trycket kommer i närtid vara särskilt högt inom EU, där bl.a. de brittiska ambitionerna om att skapa ökad konkurrenskraft redan har fått genomslag.

I Sverige sitter regeringen just nu med vägvalsbeslut när det gäller reformering av den svenska bolagsbeskattningen. Det av regeringen remitterade förslaget till reform fick stark kritik från många remissinstanser utifrån bl.a. brister vad gäller internationell konkurrens­kraft och internationell anpassning. För att ge svenska företag konkurrenskraftiga villkor är det bl.a. viktigt att Sverige inte inför strängare regler än vad andra länder gör och vad EU-direktiv kräver. Se tidigare blogginlägg här .

Johan Fall och jag har för Svensk Skattetidning skrivit en artikel där vi presenterar vår syn på vilka beslut regeringen bör fatta i det fortsatta beredningsarbetet. Vår artikel kan du läsa här: Promemorian Nya skatteregler – en analys . Artikeln publiceras med tillåtelse av förlaget, Wolters Kluwer.

SKRIVET AVRichard Hellenius

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist