Välkommen till Svenskt Näringslivs seminarier om skatter i Almedalen 2018

Svenskt Näringsliv arrangerar i år två almedalsseminarier med skatt som tema. På måndagen kl 11:00 -12:00 pratar vi om ägarskatter. En färsk rapport presenteras och ägarskatternas betydelse för konkurrenskraft och välstånd diskuteras med en namnkunnig panel bestående av företagare, politiker och skatteexperter.

På torsdagen kl 09:00 – 09:30 handlar det om miljöskatter. Professor Runar Brännlund presenterar sin nyskrivna rapport i ämnet och diskussioner förs med en stor panel bestående av såväl politiker och företagare som företrädare från organisationer och akademi.

Båda seminarierna hålls i Svenskt Näringslivs trädgård på Hamngatan 3. På måndagen bjuds även på enklare lunch direkt efter seminariet.  Nedan följer detaljer ur det officiella programmet.

Måndag 2/7, kl 11:00 – 12:00

Är Sveriges ägarskatter tillräckligt konkurrenskraftiga?

Skatter på ägande påverkar villkoren för entreprenörskap, tillgången till riskvilligt investeringskapital, därmed investeringar och på sikt välståndet. Ytterst avgör skatten vem som äger företagen i Sverige.  Är Sveriges ägarskatter tillräckligt konkurrenskraftiga?

Hur skulle de kunna förändras för att förbättra villkoren för entreprenörskap, tillgången till riskvilligt kapital, investeringar – och därmed på sikt vårt välstånd.

Läs mer här

Torsdag 5/7, kl 09:00 – 10:30

Fiskala skatter i gröna kläder – miljöskatter utan miljöeffekt

Under mandatperioden 2014 – 2018 har ett flertal skatter införts med miljöargument till exempel kemikalieskatt, flygskatt och återinförd koldioxidskatt. Får de skatter som införts av miljöskäl någon miljöeffekt? Vilka andra sätt finns det att styra miljöområdet och vilka styrmedel är mest effektiva?

Läs mer här

SKRIVET AVJohan Fall

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist