Välkommet steg för bättre entreprenörsskatt

Riksdagen har röstat igenom ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till skatteändringar för att underlätta entreprenörers generationsskiften.

Det anges att det är viktigt att tillhandahålla goda förutsättningar för ägarskiften i befintliga fåmansföretag och att ett reformerat regelverk, i linje med det som för generationsskiften utarbetades i den s.k. 3:12-utredningen (SOU 2016:75). bör träda i kraft den 1 juli 2019.

Detta är ett välkommet steg i arbetet med att förbättra och åtgärda brister i de s.k. 3:12-reglerna – entreprenörsskatten. När bildandet av en ny regering är klart ligger det i regeringskansliet ett paket klart att användas för ett ytterligare steg i detta arbete; Svenskt Näringslivs hemställan med förslag till lagändring för att undanröja den skattemässiga särbehandlingen av styrelsearvoden. Sedan finns det ytterligare brister att ta tag i, så som det skadliga kapitalandelskravet som skapar allvarliga trösklar i systemet. Det är viktigt att vårda 3:12-systemet – i små företag skapas fyra av fem nya jobb!

SKRIVET AVRichard Hellenius

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist