Bygglov dröjer – Gotlandsföretagare överväger att lämna ön

NYHET Publicerad

ALMEDALEN 2019 Kommunens långa handläggningstider fick Gotlandsföretagaren Ulrika Ek att nästan stänga igen butiken. En frustration som delas av många företag runtom i Sverige, visar siffror som presenterades. ”Det här påverkar vår investeringsvilja och chans att skapa jobb”, säger Ulrika Ek.

Handläggningstid
Foto: SÖREN ANDERSSON

ICA-handlaren Paul Dino Larsson, Gotlandsföretagaren Ulrika Ek, Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande i Avesta, och Staffan Ingvarsson, vd för Stockholm Business Region, diskuterade handläggningstider och byråkrati.

– Ett tag kändes det som att den enda lösningen var att säga upp personal, skrota alla varor och sälja gården och aldrig mer sätta min fot på Gotland igen.

Så beskriver småföretagaren Ulrika Ek sin hittills 13 månader långa kamp att få kommunens tillstånd att utvidga sin klädverksamhet Strumpfabriken i Boge.

Hon var en av panellisterna i Svenskt Näringslivs seminarium i Almedalen om det lokala företagsklimatet. Hon fortsatte:

– Det är en förskräcklig erfarenhet och mycket känslor i en sådan här process. Jag är besviken på att handläggningstiderna för att få startbesked har varit så långa och att det samtidigt inte har funnits någon människa inom kommunen att prata med under processen. Det här påverkar vår investeringsvilja, vår tillväxt och vår förmåga att hålla humöret uppe i verksamheten så att anställda inte ska oroa sig för att behålla sina jobb, sade Ulrika Ek.

Enligt Christer Östlund, som har helhetsansvar för kommunrelationer på Svenskt Näringsliv, är Ulrika Ek inte ensam. Nära hälften av företagen upplever att kommunen i fråga brister i förståelse tillgänglighet och handläggningstid gentemot företagen, visar en enkätundersökning om det lokala företagsklimatet.

– Det är en besvärlig resa att ta sig igenom myndighetsdjungeln. Kommunernas inställning verkar vara att företagen får klara sig själva. Det är viktigare att lagstiftningen följs, sade han och fortsatte:

– En av fyra företagare som har genomgått kommunens tillsyn får inte heller råd eller vägledning att göra rätt. Det hade varit en vinst för både företagen och kommunen om man visste hur de kunde göra rätt från början, sade han.

Det hela blir dessutom mer godtyckligt och osäkert när myndighetsutövningarna skiljer sig rejält runtom i landet, förklarade, Paul Dino Larsson, som driver Ica Maxi i Visby och som deltog i seminariet.

– Vi är 85 butiker som har haft olika upplevelser med kommunerna. I en kommun kan en faktura skickas till dig innan en inspektion har skett. I en annan tar man betalt först ett år senare. Ett annat exempel är bagerierna, som ser ungefär likadana ut i alla butiker och följer samma regelverk. Här kan en inspektör godkänna ett bageri medan en annan underkänner det för att det saknas ett femte eller sjätte diskon. Det måste finnas en gemensam nämnare för att få det hela att funka, sade han.

Bland panellisterna fanns även företrädare för kommunerna, Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande i Avesta och Staffan Ingvarsson vd för Stockholm Business Region. De har på sina håll hörsammat problemet och utlyste behovet av en bred samverkan för att förbättra företagsklimatet.

– Som industristad har vi genom åren haft stora varsel vilket har lett att invånartalet har sjunkit sedan 60-talet. Nu har vi tagit åtgärder för att göra Avesta attraktiv igen. Vi kan redan nu säga att vi har kommit en bra bit på vägen. Under resan har vi lärt oss att vi måste jobba brett och ge hela samhället självförtroendet att satsa på entreprenörskap. Som en del i detta det måste vi in i det sista förebygga att kommunen hindrar företagen från att etablera sig, sade Lars Isacsson.

– Stockholms kommun har mycket att lära sig av Avesta, och andra regioner med bra företagsklimat som Solna och Eskilstuna. Stockholm har i många år skapat bra förutsättningar för nyföretagare, men vi måste också lyfta perspektivet för befintliga företag. En sak som vi jobbar med är att få handläggare inom olika kommuner i Stockholmsregionen att träffa varandra och inspirera varandra för att skapa ett bättre företagsklimat, sade Staffan Ingvarsson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Snabbsnack mellan politiker och företagare gav viktiga insikter

ALMEDALEN 2019 Tuffa demografiska utmaningar och problemen med den minutsyrda hemtjänsten var ett par av ämnena som diskuterades då gotländska företagare fick snabbprata med riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ny modell kan underlätta LAS-förhandlingar

ALMEDALEN 2019 Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet. Trots det har reformerna för den moderna arbetsmarknaden halkat efter. Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Det var ämnet under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Bygglov dröjer – Gotlandsföretagare överväger att lämna ön

ALMEDALEN 2019 Kommunens långa handläggningstider fick Gotlandsföretagaren Ulrika Ek att nästan stänga igen butiken. En frustration som delas av många företag runtom i Sverige, visar siffror som presenterades. ”Det här påverkar vår investeringsvilja och chans att skapa jobb”, säger Ulrika Ek.
NYHET Publicerad:

Den svenska konkurrenskraften hackar

ALMEDALEN 2019 Under ett seminarium i Almedalen släppte Svenskt Näringsliv en rapport om den svenska konkurrenskraften. Inte minst är den svaga produktivitetsutvecklingen ett problem.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Framfusiga politiker utmanar svenska modellen

ARBETSMARKNAD Den svenska arbetsmarknadsmodellen ifrågasätts, modellen hotas av politiken. Parter från såväl arbetsmarknad som politik diskuterade frågan på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Jobb en förutsättning för integration

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

”Utan konkurrenskraft ingen välfärd”

KONKURRENS Konkurrenskraftiga företag garanterar välfärden. Men varför är det ingen som diskuterar Sveriges globala konkurrenskraft? Det är en ödesfråga för framtiden, menade deltagarna när Svenskt Näringsliv inledde årets seminarier i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Ökande brottslighet drabbar företagare

ALMEDALEN En tredjedel av Sveriges företagare upplever ett ökande problem med brott mot sina verksamheter jämfört med för två er sedan. Bedrägerier, inbrott, rån och skadegörelse är de vanligaste brotten som företagen drabbas av. ”Det är en extremt oroande utveckling och politikerna verkar inte förstå hur krisartat det är”, säger Karl Lallerstedt, ansvarig för Näringslivets Säkerhetsdelegation.
NYHET Publicerad:

Kvalitetsstyrning bästa sättet att utveckla välfärden

ALMEDALEN Reepaluutredningen hävdar att det inte går att mäta kvalitet i välfärden. Det stämmer inte, säger forskarna Lars G Mattsson, tv, och Lars Sörqvist.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver en stopplag direkt”

ALMEDALEN Bagatellartade detaljer ska inte hindra företag från att få behålla kvalificerad arbetskraft.
NYHET Publicerad:

Stora vinster med individuell lönesättning

ALMEDALEN De allra flesta anser att prestation ska synas i lönekuvertet. Men samtidigt känner inte många till vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen. Det visar en rapport om lön, motivation och prestation som Svenskt Näringsliv presenterade på ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Kritiserad lag behöver förändras

ALMEDALEN Lagen om anställningsskydd, Las, har kritiserats genom åren. Nu kräver flera instanser att regelverket utreds grundligt och förändras. Företagaren Anna-Lena Bohm anser att Las i grunden är bra, men att turordningsreglerna försvårar för hennes företag att växa och behålla den arbetskraft hon vill ha.