Så ska Sverige hamna i topp i välståndsligan

NYHET Publicerad

ALMEDALEN Sverige ska vara ett av de fem länder i topp i den europeiska välståndsligan. För att nå dit krävs ett antal reformer som Svenskt Näringsliv har föreslagit. Men hur går det arbetet? En ny rapport visar att mer måste göras och nu har ett viktigt år gått.

Ekonomiseminarium 2 Almedalen.jpg

En topp fem placering i välståndsligan för Sverige vore ett rejält uppsving både för enskilda personer och för landet i stort, enligt ekonom Jonas Frycklund.

Ekonomiseminarium 3 Almedalen.jpg

Mikael Sandström, chefekonom på TCO.

Ekonomiseminarium 4 Almedalen.jpg

Ola Pettersson, chefekonom på LO.

Förra året pekade Svenskt Näringsliv ut vad som behöver göras för att Sverige ska avancera i den europeiska välståndsligan. Det var i grund och botten en femstegsraket eftersom fokus låg på ett reformarbete under fem år. Vid slutdatumet 2020 skulle Sverige vara ett av de fem länderna i toppen av den ranking som OECD gör av BNP per Capita.

Kort sagt: Sverige skulle vara ett de fem rikaste länderna i Europa.

Nu, ett år senare, är det första steget avklarat och vid ett seminarium i Almedalen på söndagen, summerades läget.

– Sverige har inte rört sig. Vi ligger fortfarande på tionde plats, en bra bit från målet, konstaterade Jonas Frycklund, vice chefekonom på Svenskt Näringsliv och redaktör för rapporten som går igenom vad som hänt sedan förra året.

Det gör att Sverige, med en BNP per capita på 49 076 dollar och år, ligger efter såväl Danmark som Norge. Just Norge belägger för övrigt en av de fem platserna i topp. För att nå femteplatsen krävs att BNP per capita ökar med 8 249 dollar per invånare i Sverige

– Det är ett stycke dit men skulle vi klara det vore det ett rejält uppsving både för enskilda personer och för landet i stort. Men oavsett det måste vi ha ett mål att sträva mot, det sporrar till att genomföra de nödvändiga förändringarna, fortsatte Jonas Frycklund.

Det är just utvecklingen för BNP per capita som är ett bekymmer eftersom den minskar och därmed svenskarnas köpkraft. Tillväxten i stort, alltså Sveriges samlade BNP, visar betydligt ljusare siffror bland annat för att en del av de reformer som Svenskt Näringsliv pekade ut som betydelsefulla förra året, faktiskt genomförts. Bland annat har regeringen satsat på vuxenutbildning med fokus på yrkeskunskaper, RUT-avdraget är kvar och har utökats och den aviserade sjukskatten infördes aldrig.

Å andra sidan är den växande tudelningen på arbetsmarknaden ett mörkt moln. Tiden för nyanlända att få tillträde till arbetsmarknaden måste kortas, både av samhällsekonomiska och sociala skäl.

– Sedan har vi de höjda marginalskatterna och hot om skatt på entreprenörer och vinstreglering inom välfärden. Det är ett par tydliga förändringar till det sämre som vi sett under det gångna året.

Det var just skatterna som till slut också hettade till den efterföljande debatten där Ola Pettersson, chefekonom på LO och Mikael Sandström, chefekonom på TCO deltog och i stort var både positivt inställda och kunde hålla med om mycket av innehållet i rapporten.

– Jag gillar rapporten och håller med; Sverige borde vara bland de topp fem och för att nå dit behöver vi tillväxt och reformer, sa Ola Pettersson.

– Det är en lovvärd insats och måste verkligen våga att på allvar tala om de stora framtidsfrågorna. Det kommer att kosta politiskt att göra det men det måste ske nu, sa Mikael Sandström.

Medan LO gärna såg en återinförd fastighetsskatt menade TCO att det krävs både höjda och sänkta skatter för att uppnå det positiva framtidseffekter som krävs, menade Mikael Sandström.

– Skatten på arbete är för hög och måste sänkas, samtidigt måste vi hitta andra möjligheter att öka statens finanser för att klara skola, sjukvård, polis, försvar, polis och andra viktiga samhällsbärande områden. Det finns inte en reform som löser problemen utan vi behöver en bred skattereform.

Det gav Jonas Frycklund anledning att peka på de fem reformförslag som är grunden i det femårsprogram som nu utvärderas och där det fortsatt saknas skarpa åtgärder:

  • En effektivare arbetsmarknad

Inte genomfört: Kortare väg in på arbetsmarknaden för nyanlända, nya anställningsformer, föräldraförsäkring som stimulerar arbete, modernare konfliktregler och en konkurrensutsatt arbetsförmedling

  • Ett konkurrenskraftigt skattesystem

Inte genomfört: Sänkta marginalskatter, lägre beskattning av kapitalinkomster, bättre villkor för kapitaloptioner, utöka RUT och höj beloppsgränsen, Utöka jobbskatteavdraget för äldre.

  • Ökad kvalitet och effektivitet i välfärden

Inte genomfört: Lägg ner välfärdsutredningen, Skärp kraven för utförare av välfärdstjänster, öka produktiviteten i offentlig sektor, bättre offentlig upphandling

  • Mer humankapital, bättre matchning

Inte genomfört: Utökad vuxenutbildning, utökad rätt till förskola, ta till vara kompetensen som kommer till Sverige, snabbare genomströmning i högre utbildning, premiera högre utbildning som har relevans för arbetsmarknaden.

  • Allmän förbättring av näringslivsklimatet

Inte genomfört: Lönsam infrastruktur istället för höghastighetsbanor, avreglera hyressättning på nybyggda hyresrätter, höjd gräns för revisionsplikt, ersätt överskottsmålet med balansmål, begränsa möjligheterna att frångå det finanspolitiska ramverket.

– Det går bra för Sverigejust nu. Konjunkturläget och statsfinanserna gör att vi befinner oss i ett förmånligt läge. Det ansvarsfulla är att utnyttja det rådrummet för att genomföra ytterligare strukturella reformer som säkrar framtidens välstånd, säger Jonas Frycklund.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Framfusiga politiker utmanar svenska modellen

ARBETSMARKNAD Den svenska arbetsmarknadsmodellen ifrågasätts, modellen hotas av politiken. Parter från såväl arbetsmarknad som politik diskuterade frågan på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Jobb en förutsättning för integration

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

”Utan konkurrenskraft ingen välfärd”

KONKURRENS Konkurrenskraftiga företag garanterar välfärden. Men varför är det ingen som diskuterar Sveriges globala konkurrenskraft? Det är en ödesfråga för framtiden, menade deltagarna när Svenskt Näringsliv inledde årets seminarier i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Ökande brottslighet drabbar företagare

ALMEDALEN En tredjedel av Sveriges företagare upplever ett ökande problem med brott mot sina verksamheter jämfört med för två er sedan. Bedrägerier, inbrott, rån och skadegörelse är de vanligaste brotten som företagen drabbas av. ”Det är en extremt oroande utveckling och politikerna verkar inte förstå hur krisartat det är”, säger Karl Lallerstedt, ansvarig för Näringslivets Säkerhetsdelegation.
NYHET Publicerad:

Kvalitetsstyrning bästa sättet att utveckla välfärden

ALMEDALEN Reepaluutredningen hävdar att det inte går att mäta kvalitet i välfärden. Det stämmer inte, säger forskarna Lars G Mattsson, tv, och Lars Sörqvist.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver en stopplag direkt”

ALMEDALEN Bagatellartade detaljer ska inte hindra företag från att få behålla kvalificerad arbetskraft.
NYHET Publicerad:

Stora vinster med individuell lönesättning

ALMEDALEN De allra flesta anser att prestation ska synas i lönekuvertet. Men samtidigt känner inte många till vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen. Det visar en rapport om lön, motivation och prestation som Svenskt Näringsliv presenterade på ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Kritiserad lag behöver förändras

ALMEDALEN Lagen om anställningsskydd, Las, har kritiserats genom åren. Nu kräver flera instanser att regelverket utreds grundligt och förändras. Företagaren Anna-Lena Bohm anser att Las i grunden är bra, men att turordningsreglerna försvårar för hennes företag att växa och behålla den arbetskraft hon vill ha.
NYHET Publicerad:

”Vi har obalanserade konfliktregler”

ALMEDALEN Den svenska modellen i sin nuvarande form har funnits i 20 år. Den har skapat stabilitet på den svenska arbetsmarknaden med reallöneökningar som följd. Men trots att det finns en tämligen stor samstämmighet om att den svenska modellen fungerar och att industriavtalet kommer leva kvar under överskådlig tid så finns ett antal konflikter kring hur den ska användas. Konflikten om konfliktreglerna är den tydligaste.
NYHET Publicerad:

Näringslivet vill se bättre rustade studenter

ALMEDALEN Dagens högkonjunktur kombinerat med hög arbetslöshet riskerar att lamslå arbetsmarknaden. I grunden handlar det om problem med kompetensförsörjning och att få ungdomar motiverade till att gå ut i näringslivet. ”Att eleverna inte förbereds tillräckligt väl för ett framtida arbetsliv slår hårt mot de svenska jobben och vårt välstånd”, säger utbildningsexperten Tobias Krantz.
NYHET Publicerad:

Så ska Sverige hamna i topp i välståndsligan

ALMEDALEN Sverige ska vara ett av de fem länder i topp i den europeiska välståndsligan. För att nå dit krävs ett antal reformer som Svenskt Näringsliv har föreslagit. Men hur går det arbetet? En ny rapport visar att mer måste göras och nu har ett viktigt år gått.
NYHET Publicerad:

Regeringen tvingar igenom nya upphandlingsregler

ALMEDALEN Många remissinstanser var emot. Trots det tänker regeringen införa nya lagar för upphandling med bland annat krav på kollektivavtal. Följden är kaos och regler som är omöjliga att följa och utvärdera. Risken finns att kommuner väljer att upphandla mindre. Det hävdade kritikerna när frågan ventilerades vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Efterfrågad yrkesutbildning måste bli mer attraktiv

ALMEDALEN Kompetensförsörjningen är en av svenska företags största utmaningar. Det måste bli lättare att byta spår senare i livet och yrkesutbildningarna måste bli mer attraktiva. Annars kommer problemen att växa. ”Det är väldigt allvarligt. Kan vi inte matcha bättre på marknaden står vi inför brutala problem”, sa Caroline af Ugglas, vice vd, under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Den svenska modellen måste utvecklas

ALMEDALEN Almega anordnade ett Almedalsseminarium där man talade om hur den svenska partsmodellen och kollektivavtalen behöver utvecklas för att Sverige ska kunna klara sig i den globala konkurrensen. Anna-Lena Bohm, vd på Uniguide, betonade vikten av att jobba med lönesättningen och att flexibiliteten i kollektivavtalen ökar.
NYHET Publicerad:

Chefer måste skapa legitimitet hos anställda

ALMEDALEN Under Svenskt Näringslivs Almedalsseminarium om motivation och lön slog två forskare fast ledarskapets betydelse för att lönesättningen ska kunna vara ett effektivt verktyg för att öka motivationen hos medarbetarna. Lönesättande chefer behöver vara tydliga med hur lönesättningen går till, och involvera medarbetarna så att de upplever att systemet är rättvist.