Spotifys talangjakt fast i snårig byråkrati

NYHET Publicerad

ARBETSKRAFTSINVANDRING Bristen på arbetskraft på en snabbföränderlig arbetsmarknad har gjort arbetskraftsinvandringen allt viktigare för de svenska företagen. Men regelverken är för smala och det är alldeles för lätt att göra fel. ”Vi har svårt att konkurrera och bli en attraktiv arbetsgivare”, säger Katarina Berg, HR-chef på Spotify.

Spotify huvudkontor

På Spotify har byråkratin kring arbetskraftsinvandring skapat problem.

Patrik Karlsson

Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert

Foto: SÖREN ANDERSSON

Hur företag kan locka arbetskraft till Sverige samtidigt som näringslivet kan ta vara på den kompetens som redan finns i landet är en högaktuell fråga. Detta diskuterades nyligen på ett seminarium anordnat av Randstad, Antenn, We Link Sweden, Tillväxtverket och Unionen.

En av paneldeltagarna var Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson. Han menar att regelverket för rekrytering av medarbetare från tredje land i grunden är bra, men att det är snårigt för företagare.

– Det är alldeles för ’lätt att göra fel’ och det krävs mycket av företagen för att inte hamna i situationer där medarbetare riskerar utvisning. Dessutom är Migrationsverkets handläggningstider alldeles för långa för att företagen ska kunna få tillgång till den arbetskraft som de behöver, sa han.

Katarina Berg, HR-chef på Spotify, höll med om att regelverket är för krångligt.

– Vi letar efter talanger från hela världen. Och vi vet att de vi letar efter kan få jobb var som helst. Som det ser ut i Sverige i dag med långa handläggningstider på Migrationsverket och det krångliga regelverket har vi svårt att konkurrera och bli en attraktiv arbetsgivare, sa hon.

Hon menar att detta inte bara gäller Spotify utan alla svenska företag som vill växa och bli en del av ett globalt samhälle.

– Vi har anställda som inte vet om de får vara kvar i Sverige, trots att vi har ett stort behov av dem.

Under seminariet presenterade Annemarie Muntz, Head of Public Affairs på Randstad samt ordförande för ”The World Employment Confederation” en forskningsrapport om arbetskraftsinvandring som IZA Institute for The Study of Labor tagit fram på uppdrag av Randstad.

Rapporten visar bland annat att Sverige har ett stort behov att rekrytera arbetskraft inom de kommande åren, dels på grund av expansion, dels på grund av en åldrande befolkning. Annemarie Muntz hänvisar även till annan forskning som visar att ett högkvalificerat ingenjörsjobb skapar 2,5 till 4,4 andra jobb, via till exempel underleverantörer.

– Så argumentet att Sverige ska stänga gränserna är befängt. Ni måste hålla gränserna öppna för att kunna tillgodose arbetsmarknadens behov, sa hon.

Diskussionerna kring arbetskraftsinvandringen och den nytillkomna diskussionen kring flyktingpolitiken får inte påverka varandra i för stor grad. Det menar Patrik Karlsson som säger att de är driva av helt olika behov.

– Arbetskraftsinvandring handlar om jobb och arbetsmarknadens behov som att att fylla kompetensluckor till exempel. Flyktinginvandring däremot är driven av krig och oroshärdar. Just nu ser vi protektionistiska och populistiska krafter som i princip vill att alla jobb i Sverige ska gå till människor som är födda i Sverige. De väljer att helt ignorera företagens behov av kompetens och tror att det går att öronmärka vissa jobb åt vissa individer.

Han menade vidare att en del av lösningarna handlar om att införa möjlighet för självrättelse för företagare och att Migrationsverket borde bli mer hjälpsamma mot företagare. Dessutom borde den del av Utlänningslagen som föreskriver att arbetstillstånd ska återkallas när villkoren inte uppfyllts istället bör bytas till ”kan återkallas”.

– Till exempel är minimikravet för utländsk arbetskraft att de varje månad måste ha en inkomst på minst 13 000 kronor, oavsett hur mycket de har jobbat – om inkomsten av någon anledning är lägre ska Migrationsverket återkalla arbetstillståndet och för individen väntar utvisning. Det är helt orimligt att små bagatellartade misstag får så långtgående konsekvenser, sa han.

Här kan du läsa mer om rapporten

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Positivt att utredning ser över kompetensutvisningar"

ARBETSMARKNAD Regeringen och samarbetspartierna L och C tillsätter en utredning om arbetskraftsinvandring. Svenskt Näringsliv välkomnar att arbetskraftsinvandringen ska värnas och att utredningen inte ska lämna förslag om återinförd arbetsmarknadsprövning.
NYHET Publicerad:

Mer måste göras för att bekämpa brottsligheten på arbetsmarknaden

BROTT Åtta myndigheter har på uppdrag av regeringen utrett ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Ett välkommet, nödvändigt och bra initiativ anser Svenskt Näringsliv. "Tyvärr är brottsligheten på arbetsmarknaden en realitet idag. För näringslivet innebär det ett direkt hot", säger Mattias Dahl vice vd.
NYHET Publicerad:

Rapport: Sverige tjänar miljarder på arbetskraftsinvandring

ARBETSMARKNAD Arbetskraftsinvandringen ökade rekordstort under 2018 och bidrog med 34 miljarder till BNP och 12 miljarder i skatteintäkter, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Jacke: Inte rimligt att utvisas för små misstag

KOMPETENS Vd Jan-Olof Jacke slår vakt om möjligheten att rekrytera personer från länder utanför EU. ”Vi behöver förklara för de ännu inte övertygade partierna och facken hur viktigt detta är för vår kompetensförsörjning”, säger han.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Arbetskraftsinvandring föremål för förbättring

ARBETSMARKNAD Sverige har drabbats av kompetensutvisningar under senare år. I en rapport presenterar Svenskt Näringsliv konkreta förslag till Migrationsverket och kommande regering på hur arbetskraftsinvandringen kan fungera bättre.
NYHET Publicerad:

Jacke: Utbildningssystemet måste förbättras

UTBILDNING Svenska företag letar med ljus och lykta efter medarbetare med rätt kompetens. Vd Jan-Olof Jacke vill se över utbildningssystemet, från grundskola till högskola men också yrkesutbildning och förutsättningarna för ett aktivt livslångt lärande.
NYHET Publicerad:

Utvisades – nu har han röstat för första gången

VALET 2018 För några år sedan utvisades Syed Latif från Sverige för att han hade fått jobb via Linkedin och inte via Arbetsförmedlingen. Men han kom tillbaka. Igår röstade han för första gången. "Det är en historisk dag för mig", säger han till Entreprenör.
NYHET Publicerad:

Nyanställd men nyanländ – nu utvisas han till Afghanistan

INTEGRATION Företaget Gårö Plåtprodukter i Gnosjö skulle just tillsvidareanställa maskinoperatören Ali Khademi från Afghanistan. Men efter ett utvisningsbeslut tvingas han lämna landet, trots att hans kompetens är starkt efterfrågad. Arbetstillstånd måste enligt reglerna sökas från hemlandet.
NYHET Publicerad:

Politiker kräver lagändring efter utvisning av ABB-ingenjör

KOMPETENSUTVISNINGAR ABB-ingenjören Ali Omumis historia är den senaste i raden av Sveriges många kompetensutvisningar. För en dryg vecka sedan tvingades han och familjen lämna landet på grund av en försäkringsmiss som en tidigare arbetsgivare gjort. Men nu reagerar flera politiker och kräver en lagändring.
NYHET Publicerad:

Utbildningsplikten är feltänkt

KOMMENTAR Regeringens reform för att öka utbildningsnivån bland nyanlända – den så kallade utbildningsplikten – går trögare än tänkt. Hittills i år har 5 500 personer bedömts omfattas av utbildningsplikt. Av dem har endast 90 personer påbörjat studier. Det är svårt att inte se det som ett fiasko, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Jobb en förutsättning för integration

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

ABB-ingenjör riskerar utvisning trots vägledande domar

KOMPETENSUTVISNINGARNA Affärsutvecklaren och ingenjören Ali Omumi på ABB i Ludvika riskerar utvisning till Iran. Anledningen är en försäkringsmiss som hans förrförra arbetsgivare gjorde för tre år sedan. Trots flera vägledande domar i Migrationsöverdomstolen ser det mörkt ut. ABB har engagerat sig mycket för att Ali ska få stanna i Sverige och arbeta vidare i företaget.
NYHET Publicerad:

Bussbolag sätter nyanlända i förarsätet

INTEGRATION Västanhede Trafik i Avesta var i stort behov av fler busschaufförer, tack vare en vunnen upphandling. Att större delen av de rekryterade chaufförerna var nyanlända var inget hinder. Fyra år senare jobbar företaget fortfarande med integration.
NYHET Publicerad:

Ny dom gör slut på orimliga kompetensutvisningar

ARBETSMARKNAD Hundratals arbetskraftsinvandrare kan ha utvisats i onödan. I många fall även deras familjer. En ny dom från Migrationsöverdomstolen visar att Migrationsverkets hantering av utvisningsärenden av arbetskraftsinvandrare har varit rättsosäker, enligt Entreprenör.
NYHET Publicerad:

Nyanlända sprider företagsglädje

INTEGRATION Sju nyanlända blev en vitamininjektion för Skellefteåbaserade Berco Produktion. ”Vi har blivit ett mycket gladare företag”, säger produktionsledaren Nicklas Berglund.
NYHET Publicerad:

Spotify om kompetensutvisningarna: "Gjort det svårt att konkurrera"

ARBETSMARKNAD De senaste årens kompetensutvisningar, där företagen har tvingats se på när medarbetare utvisats på grund en alltför snäv tolkning av regelverket, har satt en törn i Sveriges rykte som arbetsland.
NYHET Publicerad:

S bild av arbetskraftsinvandringen är verklighetsfrånvänd

KOMMENTAR Socialdemokraterna vill strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring. Att en myndighet beslutar vilka arbetsgivare som ska få rekrytera från länder utanför EU, är en utgångspunkt som är verklighetsfrånvänd. Arbetsgivaren har den naturliga kunskapen om verksamhetens kompetensbehov, skriver arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.
NYHET Publicerad:

"Migrationsverkets regelverk påminner om terror"

KOMPETENSUTVISNINGARNA  Johannes Tovatt som driver en arkitektbyrå riskerar att bli av med en av sina topparkitekter, på grund av Migrationsverkets regelverk. "Processen påminner om terror. Jag ser ju på henne hur hon mår", säger han.
NYHET Publicerad:

Migrationsverkets nya rutiner saboterar svensk forskning

KOMPETENSUTVISNINGARNA Migrationsverkets nya rutiner innebär att utländska studenter tvingas åka hem för att förnya uppehållstillstånd. Det slår mot ett 70-tal studenter årligen. Nu överväger professor Staffan Strömblad med fleraatt sluta rekrytera doktorander från vissa länder för att undkomma vad som beskrivs som ”absurda procedurer”.