Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

NYHET Publicerad

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.

Containrar, Peter Jeppsson, Mattias Dahl
Foto: TT + Sören Andersson

Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, och Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.

Santhe-Dahl

Santhe Dahl, koncernchef på VIDA

Carl Norell, Stora Enso

Carl Norell, presschef på Stora Enso

– Vi håller på att analysera konsekvenserna just nu. Och det gör även alla företag som drabbas av konflikten, säger Transportföretagens vd Mattias Dahl.

Det är svårt att få en samlad bild, konstaterar han. Konsekvenserna påverkas av hur länge konflikten håller på. Hamnarbetarförbundet har vid flera tillfällen och på olika sätt aviserat att det kan komma fler varsel framöver.

– Men helt klart är att konflikten kommer att drabba svenska företag hårt och snabbt, säger Mattias Dahl.

Han lyfter fram skogsindustrin som särskilt drabbad. Det är en industri som just nu rustar extra hårt för en eventuell hård brexit. Och det är en exportindustri som är kraftigt beroende av att hamnarna fungerar.

– Att Hamnarbetarförbundet i det läget framför allt plockar ut hamnar som jobbar mot skogsindustrin är ju otroligt allvarligt, säger Mattias Dahl.

Santhe Dahl, koncernchef på VIDA, som bland annat driver nio sågverk, bekräftar problemen. Enligt honom är den pågående hamnkonflikten ”extra olycklig” just för att företagen förbereder sig på vad som kommer att hända med marknaden i Storbritannien vid brexit.

– En av våra stora exportmarknader är just Storbritannien och vi har försökt förbereda oss på vad brexit kommer att innebära för vår export till den marknaden, såsom att fylla på lagren extra. Att konflikten kommer nu och stoppar upp det arbetet är väldigt olyckligt, säger han.

– I dagsläget drabbas vi främst i Karlshamns hamn och vi har under åren försökt sprida ut vilka hamnar vi använder för att minska risken att drabbas. Nu kommer vi framöver att försöka använda oss av andra hamnar istället. Vi kan inte sitta och vänta på att den här konflikten löser sig. Vi har kunder som vi måste leverera till.

Att transportrutter ändras vid hamnkonflikter har tidigare visat sig få förödande miljökonsekvenser. En undersökning från Damvad Analytics visade till exempel att hamnkonflikten i Göteborg orsakade 70 000 ton extra koldioxidutsläpp bara år 2017, för att gods fick transporteras längre sträckor på vägar.

Santhe Dahl konstaterar att konsekvenserna drabbar flera led.

– Vi har varit skonade från konflikter generellt i Sverige på grund av att vi har ett bra samtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men konflikter som denna ställer till det för oss. Vi blir drabbade som tredje part och våra kunder som fjärde part. Det är olyckligt, säger han.

Även skogsindustrikoncernen Stora Enso får problem. Presschefen Carl Norell berättar att de successivt har flyttat sin containertrafik från containerminalen i Göteborgs hamn till andra hamnar, på grund av den konflikt som tidigare pågick där. Men de använder fortfarande roro-terminalen.

– Det som kommer att ske nu är att roro-terminalen påverkas, vilket riskerar att försena våra leveranser, säger han.

Han berättar att de transporterar ungefär 600 000 ton gods om året via den terminalen.

– Men det är för tidigt att göra en bedömning om hur mycket den här strejken kommer att påverka oss. Vi kommer naturligtvis, i den mån vi kan, vidta logistiska åtgärder för att minimera påverkan.

Carl Norell är orolig för de långsiktiga konsekvenserna av hamnkonflikten.

– Den kan riskera att skada förtroendet för Sverige som handelsplats.

Även vice vd Peter Jeppsson oroar sig för konsekvenserna av den nu pågående konflikten.

– Den här konflikten får oproportionerliga effekter och slår över hela landet. Enligt vår uppfattning är den ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, säger han.

I början av sommaren presenterade Svenskt Näringsliv, tillsammans med LO, Saco och TCO ett lagförslag för förändrade konfliktregler. Förslaget innebär att företag som omfattas av kollektivavtal, det vill säga till exempel de svenska hamnarna, ska kunna räkna med att fredsplikt råder.

– Att Hamnarbetarförbundet nu återigen går ut i konflikt, trots att de har blivit erbjudna det de har begärt, gör det allt mer angeläget att få den nya lagstiftningen på plats så snart som möjligt, säger Peter Jeppsson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen skjuts upp till hösten

AVTALSRÖRELSE LO och Svenskt Näringsliv rekommenderar parterna på arbetsmarknaden att prolongera kollektivavtalen som löper ut i vår. Det innebär att avtalsrörelsen skjuts upp till hösten.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv har enats om korttidsarbete med flera fackförbund

UPPDATERAD Svenskt Näringsliv har kommit överens om centrala kollektivavtal rörande korttidsarbete med fackförbunden Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. "Vi har länge efterfrågat ett nytt system för korttidsarbete och coronavirusets allvarliga konsekvenser för svenska företag och jobb har gjort detta än mer angeläget", säger vice vd Mattias Dahl.
NYHET Publicerad:

Färre får jobb när facket trissar upp lönekravet

AVTALSRÖRELSEN Fackets anspråk på ökade pensioner, låglönekrav och gränser för lägsta löner trissar upp lönekraven i årets avtalsrörelse. De som befaras stå för notan är alla de som inte har ett jobb, när barriären till svensk arbetsmarknad höjs väsentligt.
NYHET Publicerad:

Las-förhandlingar: Dahl beklagar fackligt avhopp

ANSTÄLLNING Kommunal och fyra andra fackförbund lämnar förhandlingarna om anställningsskydd och omställning. Mattias Dahl, vice vd, beklagar att några LO-förbund hoppar av och understryker att ambitionen är att driva förhandlingarna i hamn med PTK och LO.
NYHET Publicerad:

Dahl om Kommunals avhopp: ”Mer komplicerat när LO inte håller ihop"

AVTALSRÖRELSEN Kommunal hoppar av LO-samordningen. Mattias Dahl, ansvarig för arbetsgivarfrågor, anser att sprickan inom LO-familjen i första hand är en intern fråga. ”I mina öron är det ett konstigt resonemang. Varför skulle de ha mer när vi inte ens vet vad märket blir.”
NYHET Publicerad:

Höga lönelyft skapar utsatt läge för svensk industri

AVTALSRÖRELSE Inför avtalsrörelsen vill Svenskt Näringsliv se lägre löneökningar än de senaste åren. Bland annat bör arbetsmarknadens parter ta hänsyn till produktiviteten vid lönebildningen, anser vice vd Mattias Dahl.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl: ”Industrin ska sätta märket”

NY PÅ JOBBET Med lång gedigen bakgrund i arbetsgivarsfären är Mattias Dahl rustad för rollen som vice vd och ansvarig för arbetsgivarfrågor. ”Jag gillar förhandlingar, människor och att hitta lösningar. Och att då få vara den som är ytterst ansvarig inom Svenskt Näringsliv är en enorm möjlighet”, säger han.
NYHET Publicerad:

Målen inför avtalsrörelsen 2020 klubbade

ARBETSMARKNAD De privata arbetsgivarnas mål i nästa års avtalsrörelse är lönenivåer, flexibilitet och långsiktighet som värnar konkurrenskraften.
NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om utökad fredsplikt

ARBETSRÄTTEN Stridsåtgärder mot företag som omfattas av kollektivavtal blir endast tillåtna under vissa förutsättningar. Det röstade riksdagen ja till på tisdagen. Arbetsgivare med kollektivavtal får nu ett bättre skydd, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Svenska löner ökar för snabbt

ARBETSKRAFTSKOSTNADER Lönerna ökar för snabbt, samtidigt som produktiviteten minskar i Sverige jämfört med övriga Västeuropa. På sikt är utvecklingen inte hållbar, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Pilotstrejken äntligen över

ARBETSMARKNAD SAS-strejken är över. Det påstås att avtalet är på det så kallade märket. "Jag kan konstatera att märket för 2019 är på 2,3 procent. För 2020 och 2021 finns ännu inget märke", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Debatt: "Värna industrins märke"

AVTALSRÖRELSEN Snart ska avtal som omfattar 2,8 miljoner medarbetare förhandlas fram. Avtalen får stor betydelse för framtida jobb och företagande i Sverige, skriver ordförande Fredrik Persson.
NYHET Publicerad:

Välkommet att Lagrådet får yttra sig om konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Regeringen lägger fram ett lagförslag för att begränsa strejkrätten mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund. "Det är ett välkommet besked från regeringen", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Almega jobbar vidare för fler sifferlösa avtal

HALLÅ DÄR Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Vad ser ni som viktigast när unga väljer arbetsgivare?
NYHET Publicerad:

Märket är här för att stanna – trots kritik

ARBETSMARKNAD Industrin sätter nivån för löneökningarna. Så har det varit sedan Industriavtalet kom till 1997. Det finns visserligen kritik mot att just industrin ska sätta märket och bestämma löneutvecklingen. Men den konkurrensutsatta industrin bör också i fortsättningen sätta normen, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Jacke: Det är utmärkt att parterna enats

HAMNSTREJKEN Den aviserade hamnstrejken är avblåst. "Jag hoppas att överenskommelsen är början till en mer konstruktiv anda", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Företagen förbereder sig inför hamnstrejk

KONFLIKT Natten till den 6 mars kommer Hamnarbetarförbundet av allt att döma att gå ut i full strejk. Nästan alla svenska hamnar kommer att beröras av strejken, vilket i sin tur påverkar det svenska näringslivet.
NYHET Publicerad:

Hela näringslivet enat i hamnkonflikten

HAMNKONFLIKTEN Hamnarbetarförbundet har i dag varslat om total strejk för sina medlemmar i Sveriges Hamnars medlemsföretag. Hela näringslivet står enat i sitt stöd för Sveriges Hamnar i konflikten med Hamnarbetarförbundet, betonar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Enat näringsliv stödjer ansvarsfull lockout

HAMNKONFLIKTEN "Hamnarbetarförbundets agerande drabbar hela Sverige. Det skadar näringslivet och vår handel med andra länder. Nu måste detta få ett slut", säger Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd.