Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

NYHET Publicerad

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.

Containrar, Peter Jeppsson, Mattias Dahl
Foto: TT + Sören Andersson

Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, och Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.

Santhe-Dahl

Santhe Dahl, koncernchef på VIDA

Carl Norell, Stora Enso

Carl Norell, presschef på Stora Enso

– Vi håller på att analysera konsekvenserna just nu. Och det gör även alla företag som drabbas av konflikten, säger Transportföretagens vd Mattias Dahl.

Det är svårt att få en samlad bild, konstaterar han. Konsekvenserna påverkas av hur länge konflikten håller på. Hamnarbetarförbundet har vid flera tillfällen och på olika sätt aviserat att det kan komma fler varsel framöver.

– Men helt klart är att konflikten kommer att drabba svenska företag hårt och snabbt, säger Mattias Dahl.

Han lyfter fram skogsindustrin som särskilt drabbad. Det är en industri som just nu rustar extra hårt för en eventuell hård brexit. Och det är en exportindustri som är kraftigt beroende av att hamnarna fungerar.

– Att Hamnarbetarförbundet i det läget framför allt plockar ut hamnar som jobbar mot skogsindustrin är ju otroligt allvarligt, säger Mattias Dahl.

Santhe Dahl, koncernchef på VIDA, som bland annat driver nio sågverk, bekräftar problemen. Enligt honom är den pågående hamnkonflikten ”extra olycklig” just för att företagen förbereder sig på vad som kommer att hända med marknaden i Storbritannien vid brexit.

– En av våra stora exportmarknader är just Storbritannien och vi har försökt förbereda oss på vad brexit kommer att innebära för vår export till den marknaden, såsom att fylla på lagren extra. Att konflikten kommer nu och stoppar upp det arbetet är väldigt olyckligt, säger han.

– I dagsläget drabbas vi främst i Karlshamns hamn och vi har under åren försökt sprida ut vilka hamnar vi använder för att minska risken att drabbas. Nu kommer vi framöver att försöka använda oss av andra hamnar istället. Vi kan inte sitta och vänta på att den här konflikten löser sig. Vi har kunder som vi måste leverera till.

Att transportrutter ändras vid hamnkonflikter har tidigare visat sig få förödande miljökonsekvenser. En undersökning från Damvad Analytics visade till exempel att hamnkonflikten i Göteborg orsakade 70 000 ton extra koldioxidutsläpp bara år 2017, för att gods fick transporteras längre sträckor på vägar.

Santhe Dahl konstaterar att konsekvenserna drabbar flera led.

– Vi har varit skonade från konflikter generellt i Sverige på grund av att vi har ett bra samtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men konflikter som denna ställer till det för oss. Vi blir drabbade som tredje part och våra kunder som fjärde part. Det är olyckligt, säger han.

Även skogsindustrikoncernen Stora Enso får problem. Presschefen Carl Norell berättar att de successivt har flyttat sin containertrafik från containerminalen i Göteborgs hamn till andra hamnar, på grund av den konflikt som tidigare pågick där. Men de använder fortfarande roro-terminalen.

– Det som kommer att ske nu är att roro-terminalen påverkas, vilket riskerar att försena våra leveranser, säger han.

Han berättar att de transporterar ungefär 600 000 ton gods om året via den terminalen.

– Men det är för tidigt att göra en bedömning om hur mycket den här strejken kommer att påverka oss. Vi kommer naturligtvis, i den mån vi kan, vidta logistiska åtgärder för att minimera påverkan.

Carl Norell är orolig för de långsiktiga konsekvenserna av hamnkonflikten.

– Den kan riskera att skada förtroendet för Sverige som handelsplats.

Även vice vd Peter Jeppsson oroar sig för konsekvenserna av den nu pågående konflikten.

– Den här konflikten får oproportionerliga effekter och slår över hela landet. Enligt vår uppfattning är den ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, säger han.

I början av sommaren presenterade Svenskt Näringsliv, tillsammans med LO, Saco och TCO ett lagförslag för förändrade konfliktregler. Förslaget innebär att företag som omfattas av kollektivavtal, det vill säga till exempel de svenska hamnarna, ska kunna räkna med att fredsplikt råder.

– Att Hamnarbetarförbundet nu återigen går ut i konflikt, trots att de har blivit erbjudna det de har begärt, gör det allt mer angeläget att få den nya lagstiftningen på plats så snart som möjligt, säger Peter Jeppsson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Debatt: "Värna industrins märke"

AVTALSRÖRELSEN Snart ska avtal som omfattar 2,8 miljoner medarbetare förhandlas fram. Avtalen får stor betydelse för framtida jobb och företagande i Sverige, skriver ordförande Fredrik Persson.
NYHET Publicerad:

Välkommet att Lagrådet får yttra sig om konfliktreglerna

ARBETSMARKNAD Regeringen lägger fram ett lagförslag för att begränsa strejkrätten mot en arbetsgivare som redan är bunden av ett kollektivavtal med ett annat fackförbund. "Det är ett välkommet besked från regeringen", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Almega jobbar vidare för fler sifferlösa avtal

HALLÅ DÄR Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Vad ser ni som viktigast när unga väljer arbetsgivare?
NYHET Publicerad:

Märket är här för att stanna – trots kritik

ARBETSMARKNAD Industrin sätter nivån för löneökningarna. Så har det varit sedan Industriavtalet kom till 1997. Det finns visserligen kritik mot att just industrin ska sätta märket och bestämma löneutvecklingen. Men den konkurrensutsatta industrin bör också i fortsättningen sätta normen, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Jacke: Det är utmärkt att parterna enats

HAMNSTREJKEN Den aviserade hamnstrejken är avblåst. "Jag hoppas att överenskommelsen är början till en mer konstruktiv anda", säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Företagen förbereder sig inför hamnstrejk

KONFLIKT Natten till den 6 mars kommer Hamnarbetarförbundet av allt att döma att gå ut i full strejk. Nästan alla svenska hamnar kommer att beröras av strejken, vilket i sin tur påverkar det svenska näringslivet.
NYHET Publicerad:

Hela näringslivet enat i hamnkonflikten

HAMNKONFLIKTEN Hamnarbetarförbundet har i dag varslat om total strejk för sina medlemmar i Sveriges Hamnars medlemsföretag. Hela näringslivet står enat i sitt stöd för Sveriges Hamnar i konflikten med Hamnarbetarförbundet, betonar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv
NYHET Publicerad:

Enat näringsliv stödjer ansvarsfull lockout

HAMNKONFLIKTEN "Hamnarbetarförbundets agerande drabbar hela Sverige. Det skadar näringslivet och vår handel med andra länder. Nu måste detta få ett slut", säger Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd.
NYHET Publicerad:

Här är facken som varslar mest

KONFLIKTREGLER Fackförbund utan kollektivavtal varslar mest om konfliktåtgärder. Av 19 varsel från fackliga parter under fjolåret stod Syndikalisterna för 14, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Välkommet besked om ändrade konfliktregler

STREJKRÄTT Svenskt Näringsliv ställer sig bakom förslaget att skynda på lagen om ändrade konfliktregler. "Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt", säger vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Hamnkonflikten får oproportionerliga konsekvenser

KONFLIKT Hamnkonflikten är ytterligare bevis på behovet av en förändring av konfliktreglerna, menar vice vd Peter Jeppsson. Hur svåra konsekvenserna blir är svårt att säga i dagsläget. Men redan nu står det klart att skogsindustrin får problem, visar en rundringning.
NYHET Publicerad:

Hamnarbetarförbundet nobbade bud – nu bryter konflikten ut

HAMNKONFLIKTEN Sveriges Hamnar accepterade det bud som parterna i hamnkonflikten fick av medlarna på tisdagen. Men Hamnarbetarförbundet ratar budet. Det innebär att konflikten kommer att bryta ut på onsdag morgon.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen

AVTALSRÖRELSEN Riksbanken ska inte lägga sig i avtalsrörelsen. Det menar Peter Jeppsson, vice vd, efter att vice riksbankschef Per Jansson sagt att det vore önskvärt med högre löneökningar i avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

PTK och Svenskt Näringsliv överens om bättre villkor i omställningsavtal

NYTT AVTAL Betalda studier, ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom, och sänkta avgifter för företagen. Det är resultatet av en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv om nya villkor i omställningsavtalet för privatanställda tjänstemän.
NYHET Publicerad:

80 år av samförstånd?

SVENSKA MODELLEN Idag är det 80 år sedan LO och SAF skrev under Saltsjöbadsavtalet. Men hur är det med den så kallade Saltsjöbadsandan i dag? "Som jag ser det finns det tre tydliga hot och ett av dem är kompetensutvisningarna", säger Claes Stråth, tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet.
NYHET Publicerad:

Jeppsson: Stoppa lag om tjänstepensionsföretag

PENSION Regeringens förslag till ny lag om reglering av tjänstepensionsföretag får tummen ner av arbetsmarknadens parter. Idag uppvaktar därför LO, PTK och Svensk Näringsliv finansmarknadsminister Per Bolund i hopp om att få honom att skjuta på lagstiftningen.
NYHET Publicerad:

Förändringen av strejkrätten – nu tas nästa steg

KONFLIKTREGLER Nu går utredningen om parternas gemensamma lagförslag som rör konfliktreglerna på remiss. Det meddelar regeringen i ett pressmeddelande. Beskedet välkomnas från såväl fack som arbetsgivare – men regeringen får kritik för sin ändrade tidsplan.
NYHET Publicerad:

Calmfors utmanar industriavtalet

ARBETSMARKNAD Det är dags att ifrågasätta den konkurrensutsatta industrins roll som lönesättande norm i svenskt näringsliv. Så argumenterade Lars Calmfors, nationalekonom och professor i internationell ekonomi, på ett fullsatt seminarium i Stockholm. Men förslaget fick kritik av både arbetsgivare och fack.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarna: 6F har fel om lönerna

KONKURRENSKRAFT De fem fackförbunden inom 6F tycker att lönebildningen behöver anpassa sig till nya tider. Därför menar de bland annat att hemmamarknaden måste få större inflytande på det så kallade märket. Men det är fel väg att gå, menar tunga företrädare för arbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

Orimligt att arbetsgivarna ska finansiera höjda pensioner

PENSIONER Socialdemokraterna vill höja pensionerna till 70 procent av lönen. Notan ska betalas av arbetsgivarna. ”Det leder till sämre konkurrenskraft och på sikt till lägre pensioner”, säger vice vd Peter Jeppsson.