NYHET22 april 2020

Danskt stödpaket skulle rädda svenska företag och jobb

I Sverige kan nedstängda företag få ersättning med cirka 31 procent av stilleståndskostnaderna. Om svenska företag istället fick ersättning för fasta kostnader i nivå med vad danska företag får skulle ersättningen uppgå till 77 procent. "Nu går det inte att vara dumsnål. Svenska företag måste få ett utökat skydd likt det danska för att vi ska kunna rädda företag och jobb", säger ekonomen Johan Kreicbergs på Svenskt Näringsliv.

Foto: Liselotte Sabroe

Dag för dag ökar antalet varsel i och även de rena konkurserna i svenskt näringsliv på grund av coronakrisen. Hur många företag som tvingas läggas ner är osäkert, de flesta företag har reserver för att klara sig en kort period utan intäkter.

Men när det egna kapitalet sjunkit till en nivå som motsvarar 50 procent av aktiekapitalet måste företagen upprätta en kontrollbalansräkning och kommen dit är det svårt att undvika konkurs.

Svenskt Näringsliv har genomfört en undersökning bland medlemsföretagen som visar att mer än vart femte företag har tappat över hälften av sin försäljning. Omkring 11 procent av företagen har tappat mer än tre fjärdedelar av sin omsättning och står därmed i det närmaste stilla.

Till företagens hjälp har regeringen lanserat en rad olika stödpaket med bland annat korttidspermitteringar, nedsatt arbetsgivaravgift och möjlighet till hyresstöd.

Men trots möjligheten att utnyttja stödinsatserna riskerar 17 procent av landets företag konkurs redan efter två månaders stillestånd. Av de företag som tvingas hålla stängt under fyra månader riskerar nästan vart tredje konkurs.

– Om vi i stället haft samma system som i Danmark så skulle konkursriskerna halveras.

Det säger Johan Kreicbergs, ekonom på Svenskt Näringsliv, som jämfört det danska och svenska systemen för stöd till företag under coronakrisen.

I Sverige kan de statliga stödåtgärderna maximalt ge 31 procent av stilleståndskostnaderna, resterande 69 procent måste fortsatt betalas av företaget.

– Skulle vi istället införa det danska skyddet för fasta kostnader hade företagen kunnat minska sina stilleståndskostnader med 77 procent, säger Johan Kreicbergs.

Skillnaden beror på att den danska regeringen satsat på ett mer generöst stöd som riktar in sig på de fasta kostnader.

I Danmark räknas dessutom hyreskostnaden in fullt ut, i motsats till Sverige där de kan subventioneras under förutsättning att också hyresvärden är villig att sänka hyresuttaget.

– Det danska stödet är uppbyggt i trappsteg beroende på hur stor del av omsättningen som försvunnit. Står hela verksamheten stilla och omsättningen är noll kan företaget få 80 procent av de fasta kostnaderna betalda. Det ger företagen en god chans att övervintra under krisen och därmed kan även ett stort antal jobb räddas.

Det svenska stödinsatserna ger främst lättnader för företag inom hotell- och restaurang medan det danska stödsystemet skulle rädda företag i fler branscher, enligt Johan Kreicbergs analys.

Det finns, enligt honom, en betydande risk att svårigheten att klara sig igenom krisen gör att svenska företag inte har kapacitet att komma tillbaka när marknaden och konsumtionen återstartar. Blir utslagningen stor kommer det också att påverka den framtida viljan att satsa på ett företagande.

– Därför går det inte att vara dumsnål i det här läget. Både Norge och Danmark har betydligt kraftigare räddningspaket. Regeringen måste agera kraftfullt och ge företagen ett betydligt stabilare skydd för de fasta kostnaderna, säger han.

– Kan vi använda ett system motsvarande det danska är det en inte alltför vågad slutsats att antalet anställda som riskerar att förlora jobbet på grund av konkurser skulle kunna halveras, framhåller Johan Kreicbergs.

Lyssna på en intervju med Johan Kreicbergs i SR Ekot.

Corona och covid-19Svenskt NäringslivSamhällsekonomi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist