Den danska statsministern Mette Frederiksen.
Foto: Liselotte Sabroe

Den danska statsministern Mette Frederiksen ger ett betydligt större stöd till danska företag än vad den svenska regeringen gör.

Danskt stödpaket skulle rädda svenska företag och jobb

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN I Sverige kan nedstängda företag få ersättning med cirka 31 procent av stilleståndskostnaderna. Om svenska företag istället fick ersättning för fasta kostnader i nivå med vad danska företag får skulle ersättningen uppgå till 77 procent. "Nu går det inte att vara dumsnål. Svenska företag måste få ett utökat skydd likt det danska för att vi ska kunna rädda företag och jobb", säger ekonomen Johan Kreicbergs på Svenskt Näringsliv.

Johan Kreicbergs

Johan Kreicbergs, ekonom på Svenskt Näringsliv.

Andel företag som skulle förbrukat halva aktiekapitalet efter två månaders stillestånd vid tre olika scenarion.

Andel företag som skulle förbrukat halva aktiekapitalet efter två månaders stillestånd vid tre olika scenarion.

Dag för dag ökar antalet varsel i och även de rena konkurserna i svenskt näringsliv på grund av coronakrisen. Hur många företag som tvingas läggas ner är osäkert, de flesta företag har reserver för att klara sig en kort period utan intäkter.

Men när det egna kapitalet sjunkit till en nivå som motsvarar 50 procent av aktiekapitalet måste företagen upprätta en kontrollbalansräkning och kommen dit är det svårt att undvika konkurs.

Svenskt Näringsliv har genomfört en undersökning bland medlemsföretagen som visar att mer än vart femte företag har tappat över hälften av sin försäljning. Omkring 11 procent av företagen har tappat mer än tre fjärdedelar av sin omsättning och står därmed i det närmaste stilla.

Till företagens hjälp har regeringen lanserat en rad olika stödpaket med bland annat korttidspermitteringar, nedsatt arbetsgivaravgift och möjlighet till hyresstöd.

Men trots möjligheten att utnyttja stödinsatserna riskerar 17 procent av landets företag konkurs redan efter två månaders stillestånd. Av de företag som tvingas hålla stängt under fyra månader riskerar nästan vart tredje konkurs.

– Om vi i stället haft samma system som i Danmark så skulle konkursriskerna halveras.

Det säger Johan Kreicbergs, ekonom på Svenskt Näringsliv, som jämfört det danska och svenska systemen för stöd till företag under coronakrisen.

I Sverige kan de statliga stödåtgärderna maximalt ge 31 procent av stilleståndskostnaderna, resterande 69 procent måste fortsatt betalas av företaget.

– Skulle vi istället införa det danska skyddet för fasta kostnader hade företagen kunnat minska sina stilleståndskostnader med 77 procent, säger Johan Kreicbergs.

Skillnaden beror på att den danska regeringen satsat på ett mer generöst stöd som riktar in sig på de fasta kostnader.

I Danmark räknas dessutom hyreskostnaden in fullt ut, i motsats till Sverige där de kan subventioneras under förutsättning att också hyresvärden är villig att sänka hyresuttaget.

– Det danska stödet är uppbyggt i trappsteg beroende på hur stor del av omsättningen som försvunnit. Står hela verksamheten stilla och omsättningen är noll kan företaget få 80 procent av de fasta kostnaderna betalda. Det ger företagen en god chans att övervintra under krisen och därmed kan även ett stort antal jobb räddas.

Det svenska stödinsatserna ger främst lättnader för företag inom hotell- och restaurang medan det danska stödsystemet skulle rädda företag i fler branscher, enligt Johan Kreicbergs analys.

Det finns, enligt honom, en betydande risk att svårigheten att klara sig igenom krisen gör att svenska företag inte har kapacitet att komma tillbaka när marknaden och konsumtionen återstartar. Blir utslagningen stor kommer det också att påverka den framtida viljan att satsa på ett företagande.

– Därför går det inte att vara dumsnål i det här läget. Både Norge och Danmark har betydligt kraftigare räddningspaket. Regeringen måste agera kraftfullt och ge företagen ett betydligt stabilare skydd för de fasta kostnaderna, säger han.

– Kan vi använda ett system motsvarande det danska är det en inte alltför vågad slutsats att antalet anställda som riskerar att förlora jobbet på grund av konkurser skulle kunna halveras, framhåller Johan Kreicbergs.

Lyssna på en intervju med Johan Kreicbergs i SR Ekot.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fortsatt allvarligt läge

CORONAKRISEN Trots statistik som pekar på att vi börjar få bättre kontroll över smittospridningen kommer oroande statistik för företagens resultat. ”Vi kan inte slappna av nu om det ska finnas några jobb att komma tillbaka till efter semestrarna”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Företagen kommer att vara motorn i återhämtningen"

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenteras därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.
NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Ny prognos: Ekonomiska krisen allt djupare

KONJUNKTUREN Trots tecken på en svag vändning uppåt, så räknar Svenskt Näringsliv med en fortsatt djup ekonomisk nedgång. BNP krymper med drygt sex procent under innevarande år, enligt en ny prognos. ”Situationen sätter en enorm press på våra företag och deras verksamheter”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Flygplatschef tror på framtiden – men det kan ta tid att komma tillbaka

CORONAKRISEN När coronakrisen slog till försvann 99 procent av alla passagerare från Malmö Airport. I avgångshallen, som normalt brukar eka av liv, är det allt som oftast tomt. Men nu börjar resandet så sakteliga komma igång igen med fler avgångar och fler passagerare. ”Det finns en lust och en önskan efter att resa och den kommer inte att försvinna”, säger flygplatschefen Peter Weinhandl.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.