Den danska statsministern Mette Frederiksen.
Foto: Liselotte Sabroe

Den danska statsministern Mette Frederiksen ger ett betydligt större stöd till danska företag än vad den svenska regeringen gör.

Danskt stödpaket skulle rädda svenska företag och jobb

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN I Sverige kan nedstängda företag få ersättning med cirka 31 procent av stilleståndskostnaderna. Om svenska företag istället fick ersättning för fasta kostnader i nivå med vad danska företag får skulle ersättningen uppgå till 77 procent. "Nu går det inte att vara dumsnål. Svenska företag måste få ett utökat skydd likt det danska för att vi ska kunna rädda företag och jobb", säger ekonomen Johan Kreicbergs på Svenskt Näringsliv.

Johan Kreicbergs

Johan Kreicbergs, ekonom på Svenskt Näringsliv.

Andel företag som skulle förbrukat halva aktiekapitalet efter två månaders stillestånd vid tre olika scenarion.

Andel företag som skulle förbrukat halva aktiekapitalet efter två månaders stillestånd vid tre olika scenarion.

Dag för dag ökar antalet varsel i och även de rena konkurserna i svenskt näringsliv på grund av coronakrisen. Hur många företag som tvingas läggas ner är osäkert, de flesta företag har reserver för att klara sig en kort period utan intäkter.

Men när det egna kapitalet sjunkit till en nivå som motsvarar 50 procent av aktiekapitalet måste företagen upprätta en kontrollbalansräkning och kommen dit är det svårt att undvika konkurs.

Svenskt Näringsliv har genomfört en undersökning bland medlemsföretagen som visar att mer än vart femte företag har tappat över hälften av sin försäljning. Omkring 11 procent av företagen har tappat mer än tre fjärdedelar av sin omsättning och står därmed i det närmaste stilla.

Till företagens hjälp har regeringen lanserat en rad olika stödpaket med bland annat korttidspermitteringar, nedsatt arbetsgivaravgift och möjlighet till hyresstöd.

Men trots möjligheten att utnyttja stödinsatserna riskerar 17 procent av landets företag konkurs redan efter två månaders stillestånd. Av de företag som tvingas hålla stängt under fyra månader riskerar nästan vart tredje konkurs.

– Om vi i stället haft samma system som i Danmark så skulle konkursriskerna halveras.

Det säger Johan Kreicbergs, ekonom på Svenskt Näringsliv, som jämfört det danska och svenska systemen för stöd till företag under coronakrisen.

I Sverige kan de statliga stödåtgärderna maximalt ge 31 procent av stilleståndskostnaderna, resterande 69 procent måste fortsatt betalas av företaget.

– Skulle vi istället införa det danska skyddet för fasta kostnader hade företagen kunnat minska sina stilleståndskostnader med 77 procent, säger Johan Kreicbergs.

Skillnaden beror på att den danska regeringen satsat på ett mer generöst stöd som riktar in sig på de fasta kostnader.

I Danmark räknas dessutom hyreskostnaden in fullt ut, i motsats till Sverige där de kan subventioneras under förutsättning att också hyresvärden är villig att sänka hyresuttaget.

– Det danska stödet är uppbyggt i trappsteg beroende på hur stor del av omsättningen som försvunnit. Står hela verksamheten stilla och omsättningen är noll kan företaget få 80 procent av de fasta kostnaderna betalda. Det ger företagen en god chans att övervintra under krisen och därmed kan även ett stort antal jobb räddas.

Det svenska stödinsatserna ger främst lättnader för företag inom hotell- och restaurang medan det danska stödsystemet skulle rädda företag i fler branscher, enligt Johan Kreicbergs analys.

Det finns, enligt honom, en betydande risk att svårigheten att klara sig igenom krisen gör att svenska företag inte har kapacitet att komma tillbaka när marknaden och konsumtionen återstartar. Blir utslagningen stor kommer det också att påverka den framtida viljan att satsa på ett företagande.

– Därför går det inte att vara dumsnål i det här läget. Både Norge och Danmark har betydligt kraftigare räddningspaket. Regeringen måste agera kraftfullt och ge företagen ett betydligt stabilare skydd för de fasta kostnaderna, säger han.

– Kan vi använda ett system motsvarande det danska är det en inte alltför vågad slutsats att antalet anställda som riskerar att förlora jobbet på grund av konkurser skulle kunna halveras, framhåller Johan Kreicbergs.

Lyssna på en intervju med Johan Kreicbergs i SR Ekot.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av antalet företagsrekonstruktioner

CORONAKRISEN Företagsrekonstruktionerna ökar lavinartat och tre fjärdedelar misslyckas, visar siffor från Svenskt Näringsliv. ”Ofta är rekonstruktion den sista möjligheten för att undvika konkurs”, säger ekonomen Johan Kreicbergs.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Ny statistik: Alla stöd kommer inte företagen till del

CORONAKRISEN I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.
NYHET Publicerad:

”Bra och nödvändigt med förlängt sjuklöneansvar”

CORONAKRISEN Regeringen och samarbetspartierna C och L förstärker fem krisåtgärder med ytterligare 14,7 miljarder kronor. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnaderna. ”I ett läge med både höga sjuktal och mycket svag ekonomi i många företag är det en helt nödvändig åtgärd”, säger Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.