Kommuner som satsar på hyresrabatter

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Många företag har svårt att betala hyran. Utsatta branscher kan ta del av ett särskilt hyresstöd. Kiruna och Örnsköldsvik hjälper kämpande företag genom att vara generösa med hyran i de kommunala bostadsbolagen.

Hyresrabatt

Gunnar Selberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Kiruna och Per Nylén (S), kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik visar vägen genom att vara generösa mot företag som hyr i de kommunala bostadsbolagen.

Antalet konkurser inom hotell- och restaurangbranschen ökar med 197 procent i april jämfört med motsvarande period förra året, inom detaljhandeln är motsvarande siffra 74 procent, enligt en prognos från kreditupplysningsföretaget UC

På torsdagen kom en strimma av ljus för hårt pressade företag när regeringen och dess samarbetspartier beslutade om sänkta hyror i utsatta branscher som till exempel butiker och restauranger, detta sedan EU-kommissionen signalerat grönt ljus.

Beslutet innebär att hyran kan sänkas med upp till 50 procent, där fastighetsägare och staten delar lika på kostnaden. Som högst kommer stödet att täcka 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

De nya reglerna gäller från 1 april till 30 juni och det är hyresvärden som i efterhand ansöker om kompensation via länsstyrelserna.

– Nu är det viktigt att hyresvärdar och fastighetsägare tar sitt ansvar och använder det här stödet som vi nu ger från staten, säger bostadsminister Per Bolund (MP) till Svt.

Även kommuner är stora fastighetsägare. Örnsköldsvik deklarerade tidigt under krisen att när en hyresgäst inom berörda branscher, som hyr av det kommunala bostadsbolaget AB Övikshem, hör av sig om hyreslättnader, så ska de behandlas på ett tillmötesgående sätt enligt de rekommendationer som regeringen har anvisat.

– Kämpande företag måste få hjälp så att hjulen börjar snurra så fort som möjligt. Varje bidrag är en avlastning, som kan vara viktig för framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Per Nylén (S).

Han berättar om en centralort som kännetecknas av stängda affärer, begränsade öppettider och handlare som når kunder via matleveranser, inte besök i affären.

Per Nylén uppskattar att cirka 40 företag har möjlighet att söka ett hyresstöd, Vid sidan av handeln och restauranger så återfinns bland annat fotvård och gym i allmännyttans lokaler.  

– Redan i början av april, när vi deklarerade att vi skulle satsa på hyresrabatter så hörde tio företagare direkt av sig och anmälde sitt intresse, säger han.

70 mil norrut, i Kiruna, har kommunen också bestämt sig för att följa det statliga beslutet om stödåtgärder. Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Selberg (C), konstaterar att det är ett krisläge.

– Handeln befinner sig normalt inte i någon guldsits, marginalerna är små. Samtidigt håller Kiruna på att flytta till ett nytt område, så att företagen överlever är extra viktigt, säger han.

Gunnar Selberg betonar hur viktigt det är att sund konkurrens och konkurrensneutralitet genomsyrar hela processen med hyresrabatter.

– Annars finns det risk att vissa aktörer lättar på kostnadstrycket medan andra inte har möjlighet att göra det lika lätt, så läget är knepigt, säger han.

Gunnar Selberg hoppas att kommunen även framgent förblir en attraktiv ort med ett levande centrum.

– Kommunen ska fortsätta tillhandhålla välfärdstjänster med hög kvalitet, samtidigt som våra företag skapar jobbtillfällen, när allt det här är över.

Så fungerar hyresrabatten

Fast hyra: 10 000 kronor. 50 procent av fast hyra är 5 000 kronor. 50 procent av 5 000 kronor är 2 500 kronor. Om hyran sänks med 5 000 kronor står staten alltså för 2 500 kronor och hyresvärden för 2 500 kronor. Sänks hyran med mindre än 50 procent minskar statens bidrag proportionerligt. Sänks hyran med mer än 50 procent stannar statens bidrag på 2 500 kronor. Källa: Kiruna kommun

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av antalet företagsrekonstruktioner

CORONAKRISEN Företagsrekonstruktionerna ökar lavinartat och tre fjärdedelar misslyckas, visar siffor från Svenskt Näringsliv. ”Ofta är rekonstruktion den sista möjligheten för att undvika konkurs”, säger ekonomen Johan Kreicbergs.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Ny statistik: Alla stöd kommer inte företagen till del

CORONAKRISEN I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.
NYHET Publicerad:

”Bra och nödvändigt med förlängt sjuklöneansvar”

CORONAKRISEN Regeringen och samarbetspartierna C och L förstärker fem krisåtgärder med ytterligare 14,7 miljarder kronor. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnaderna. ”I ett läge med både höga sjuktal och mycket svag ekonomi i många företag är det en helt nödvändig åtgärd”, säger Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.