NYHET1 april 2020

Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och den kommunala ekonomin.

"Företagen behöver överleva dessa svåra månader för att även vara stabila leverantörer i framtiden", säger Björn Lindgren, Svenskt Näringsliv.
Foto: STEFAN TELL

För drygt två veckor sedan presenterade Svenskt Näringsliv en åtgärdslista för att underlätta för företagen att klara coronavirusets härjningar. Budskapet var riktat till landets 290 kommuner.

Gensvaret var över förväntan. Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd.

Sedan dess har läget förvärrats ytterligare. Ekonomiskt pressade företag skär i kostnader, lägger investeringar på is, samtidigt som Arbetsförmedlingen presenterar historiskt höga varselsiffror, 36 800 personer i mars.

Pilarna för försäljning och orderingång pekar brant nedåt jämfört med för ett år sedan. Nästan åtta av tio företag pekar på minskad försäljningen, en fjärdedel anger att tappet är över 50 procent. För tio procent av företagen är läget ännu värre. De räknar med ett bortfall på 50-74 procent, enligt Svenskt Näringsliv företagarenkät.

– Hittills har många kommuner vidtagit åtgärder för att stärka likviditeten och frigöra företagarnas tid så att de kan krishantera. Nu behövs alla möjliga åtgärder för att sänka företagens kostnader och därmed rädda företag och jobb i kommunerna, säger Björn Lindgren, avdelningschef för Politik & Lokalt företagsklimat.

Mot den bakgrunden torgför Svenskt Näringsliv ytterligare ett åtgärdspaket.

– Vi har tagit fram en lista med förslag på åtgärder som kommunerna kan genomföra för att sänka företagens kostnader. I sina avvägningar behöver kommunerna även ta hänsyn till att kommunens ekonomi ska vara hållbar på kort och lång sikt.

Offentlig sektor upphandlar för cirka 700 miljarder per år. Hur det verktyget används spelar också stor roll för företagens överlevnadsmöjligheter, menar Björn Lindgren.

– Coronakrisen är en oförutsedd händelse som kan innebära att såväl behov som möjligheter att leverera förändras. Det finns mycket att vinna på att alla aktörer för en dialog med sina leverantörer. De behöver överleva dessa svåra månader för att även vara stabila leverantörer i framtiden, säger han.

Läs mer

Svenskt Näringslivs andra åtgärdspaket:

  • Inför tidsbestämda hyressänkningar eller efterskänk månadshyror till företag som hyr lokaler hos kommunen eller i kommunala bolag.
  • Inför frysta hyror i kommunens och kommunala bolags kommersiella lokaler.
  • Inför tidsbestämda reduceringar av tomträttsavgälder och arrenden för kommersiell verksamhet.
  • Inför tidsbestämd avgiftsbefrielse vid markupplåtelse, t ex för uteserveringar och torghandel.
  • Kommunen erbjuder avgiftsfria avbokningar vid kommunens anläggningar.
  • Inför tidsbestämda reduceringar av taxor för VA och avfall och renhållning.
  • Inför tidsbestämda reduceringar av nätavgiften i elnät eller fjärrvärmenät.
  • Förslag på åtgärder inom ramen för kommunala upphandlingar
  • Tidigarelägg investeringar och inköp, i den mån det är möjligt.

Tips

För dialog med kommunens leverantörer. För företag som inte kan leverera enligt avtal till följd av corona/covid-19, bör inte krävas på vite.

Följ upphandlingsmyndighetens Tips och råd till upphandlande organisationer: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/sa-blir-ni-en-stabil-kund-i-orostider/

Bestämmelserna i kap. 17 LOU ger möjlighet till ändringar av kontrakt och ramavtal, bland annat vid oförutsedda händelser. Var inte rädd för att använda lagens möjligheter.

Corona och covid-19Serviceinriktat myndighetsutövande
Skriven avPeter Ceder
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist