Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och den kommunala ekonomin.

Björn Lindgren

"Företagen behöver överleva dessa svåra månader för att även vara stabila leverantörer i framtiden", säger Björn Lindgren, Svenskt Näringsliv.

Foto: STEFAN TELL

För drygt två veckor sedan presenterade Svenskt Näringsliv en åtgärdslista för att underlätta för företagen att klara coronavirusets härjningar. Budskapet var riktat till landets 290 kommuner.

Gensvaret var över förväntan. Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd.

Sedan dess har läget förvärrats ytterligare. Ekonomiskt pressade företag skär i kostnader, lägger investeringar på is, samtidigt som Arbetsförmedlingen presenterar historiskt höga varselsiffror, 36 800 personer i mars.

Pilarna för försäljning och orderingång pekar brant nedåt jämfört med för ett år sedan. Nästan åtta av tio företag pekar på minskad försäljningen, en fjärdedel anger att tappet är över 50 procent. För tio procent av företagen är läget ännu värre. De räknar med ett bortfall på 50-74 procent, enligt Svenskt Näringsliv företagarenkät.

– Hittills har många kommuner vidtagit åtgärder för att stärka likviditeten och frigöra företagarnas tid så att de kan krishantera. Nu behövs alla möjliga åtgärder för att sänka företagens kostnader och därmed rädda företag och jobb i kommunerna, säger Björn Lindgren, avdelningschef för Politik & Lokalt företagsklimat.

Mot den bakgrunden torgför Svenskt Näringsliv ytterligare ett åtgärdspaket.

– Vi har tagit fram en lista med förslag på åtgärder som kommunerna kan genomföra för att sänka företagens kostnader. I sina avvägningar behöver kommunerna även ta hänsyn till att kommunens ekonomi ska vara hållbar på kort och lång sikt.

Offentlig sektor upphandlar för cirka 700 miljarder per år. Hur det verktyget används spelar också stor roll för företagens överlevnadsmöjligheter, menar Björn Lindgren.

– Coronakrisen är en oförutsedd händelse som kan innebära att såväl behov som möjligheter att leverera förändras. Det finns mycket att vinna på att alla aktörer för en dialog med sina leverantörer. De behöver överleva dessa svåra månader för att även vara stabila leverantörer i framtiden, säger han.

Läs mer

Svenskt Näringslivs andra åtgärdspaket:
  • Inför tidsbestämda hyressänkningar eller efterskänk månadshyror till företag som hyr lokaler hos kommunen eller i kommunala bolag.
  • Inför frysta hyror i kommunens och kommunala bolags kommersiella lokaler.
  • Inför tidsbestämda reduceringar av tomträttsavgälder och arrenden för kommersiell verksamhet.
  • Inför tidsbestämd avgiftsbefrielse vid markupplåtelse, t ex för uteserveringar och torghandel.
  • Kommunen erbjuder avgiftsfria avbokningar vid kommunens anläggningar.
  • Inför tidsbestämda reduceringar av taxor för VA och avfall och renhållning.
  • Inför tidsbestämda reduceringar av nätavgiften i elnät eller fjärrvärmenät.
  • Förslag på åtgärder inom ramen för kommunala upphandlingar
  • Tidigarelägg investeringar och inköp, i den mån det är möjligt.
Tips

För dialog med kommunens leverantörer. För företag som inte kan leverera enligt avtal till följd av corona/covid-19, bör inte krävas på vite.

Följ upphandlingsmyndighetens Tips och råd till upphandlande organisationer: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/sa-blir-ni-en-stabil-kund-i-orostider/

Bestämmelserna i kap. 17 LOU ger möjlighet till ändringar av kontrakt och ramavtal, bland annat vid oförutsedda händelser. Var inte rädd för att använda lagens möjligheter.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fortsatt allvarligt läge

CORONAKRISEN Trots statistik som pekar på att vi börjar få bättre kontroll över smittospridningen kommer oroande statistik för företagens resultat. ”Vi kan inte slappna av nu om det ska finnas några jobb att komma tillbaka till efter semestrarna”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livsmedelskontroll debiteras i efterhand

FÖRETAGSKLIMAT Företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll kan glädjas. Regeringen vill införa obligatorisk efterhandsdebitering, framgår av en lagrådsremiss.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Jacke: "Företagen kommer att vara motorn i återhämtningen"

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenteras därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.
NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Ny prognos: Ekonomiska krisen allt djupare

KONJUNKTUREN Trots tecken på en svag vändning uppåt, så räknar Svenskt Näringsliv med en fortsatt djup ekonomisk nedgång. BNP krymper med drygt sex procent under innevarande år, enligt en ny prognos. ”Situationen sätter en enorm press på våra företag och deras verksamheter”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Flygplatschef tror på framtiden – men det kan ta tid att komma tillbaka

CORONAKRISEN När coronakrisen slog till försvann 99 procent av alla passagerare från Malmö Airport. I avgångshallen, som normalt brukar eka av liv, är det allt som oftast tomt. Men nu börjar resandet så sakteliga komma igång igen med fler avgångar och fler passagerare. ”Det finns en lust och en önskan efter att resa och den kommer inte att försvinna”, säger flygplatschefen Peter Weinhandl.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.