Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och den kommunala ekonomin.

Björn Lindgren

"Företagen behöver överleva dessa svåra månader för att även vara stabila leverantörer i framtiden", säger Björn Lindgren, Svenskt Näringsliv.

Foto: STEFAN TELL

För drygt två veckor sedan presenterade Svenskt Näringsliv en åtgärdslista för att underlätta för företagen att klara coronavirusets härjningar. Budskapet var riktat till landets 290 kommuner.

Gensvaret var över förväntan. Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd.

Sedan dess har läget förvärrats ytterligare. Ekonomiskt pressade företag skär i kostnader, lägger investeringar på is, samtidigt som Arbetsförmedlingen presenterar historiskt höga varselsiffror, 36 800 personer i mars.

Pilarna för försäljning och orderingång pekar brant nedåt jämfört med för ett år sedan. Nästan åtta av tio företag pekar på minskad försäljningen, en fjärdedel anger att tappet är över 50 procent. För tio procent av företagen är läget ännu värre. De räknar med ett bortfall på 50-74 procent, enligt Svenskt Näringsliv företagarenkät.

– Hittills har många kommuner vidtagit åtgärder för att stärka likviditeten och frigöra företagarnas tid så att de kan krishantera. Nu behövs alla möjliga åtgärder för att sänka företagens kostnader och därmed rädda företag och jobb i kommunerna, säger Björn Lindgren, avdelningschef för Politik & Lokalt företagsklimat.

Mot den bakgrunden torgför Svenskt Näringsliv ytterligare ett åtgärdspaket.

– Vi har tagit fram en lista med förslag på åtgärder som kommunerna kan genomföra för att sänka företagens kostnader. I sina avvägningar behöver kommunerna även ta hänsyn till att kommunens ekonomi ska vara hållbar på kort och lång sikt.

Offentlig sektor upphandlar för cirka 700 miljarder per år. Hur det verktyget används spelar också stor roll för företagens överlevnadsmöjligheter, menar Björn Lindgren.

– Coronakrisen är en oförutsedd händelse som kan innebära att såväl behov som möjligheter att leverera förändras. Det finns mycket att vinna på att alla aktörer för en dialog med sina leverantörer. De behöver överleva dessa svåra månader för att även vara stabila leverantörer i framtiden, säger han.

Läs mer

Svenskt Näringslivs andra åtgärdspaket:
  • Inför tidsbestämda hyressänkningar eller efterskänk månadshyror till företag som hyr lokaler hos kommunen eller i kommunala bolag.
  • Inför frysta hyror i kommunens och kommunala bolags kommersiella lokaler.
  • Inför tidsbestämda reduceringar av tomträttsavgälder och arrenden för kommersiell verksamhet.
  • Inför tidsbestämd avgiftsbefrielse vid markupplåtelse, t ex för uteserveringar och torghandel.
  • Kommunen erbjuder avgiftsfria avbokningar vid kommunens anläggningar.
  • Inför tidsbestämda reduceringar av taxor för VA och avfall och renhållning.
  • Inför tidsbestämda reduceringar av nätavgiften i elnät eller fjärrvärmenät.
  • Förslag på åtgärder inom ramen för kommunala upphandlingar
  • Tidigarelägg investeringar och inköp, i den mån det är möjligt.
Tips

För dialog med kommunens leverantörer. För företag som inte kan leverera enligt avtal till följd av corona/covid-19, bör inte krävas på vite.

Följ upphandlingsmyndighetens Tips och råd till upphandlande organisationer: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/sa-blir-ni-en-stabil-kund-i-orostider/

Bestämmelserna i kap. 17 LOU ger möjlighet till ändringar av kontrakt och ramavtal, bland annat vid oförutsedda händelser. Var inte rädd för att använda lagens möjligheter.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av antalet företagsrekonstruktioner

CORONAKRISEN Företagsrekonstruktionerna ökar lavinartat och tre fjärdedelar misslyckas, visar siffor från Svenskt Näringsliv. ”Ofta är rekonstruktion den sista möjligheten för att undvika konkurs”, säger ekonomen Johan Kreicbergs.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Ny statistik: Alla stöd kommer inte företagen till del

CORONAKRISEN I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.
NYHET Publicerad:

”Bra och nödvändigt med förlängt sjuklöneansvar”

CORONAKRISEN Regeringen och samarbetspartierna C och L förstärker fem krisåtgärder med ytterligare 14,7 miljarder kronor. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnaderna. ”I ett läge med både höga sjuktal och mycket svag ekonomi i många företag är det en helt nödvändig åtgärd”, säger Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.