Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.

Jonas Ek, projektledrae och Sebastian Nordgren, inköpschef på Nacka kommun.

Jonas Ek, projektledrae och Sebastian Nordgren, inköpschef på Nacka kommun.

2014 tog social- och äldrenämnden i Nacka beslut om att kommunen ska bli en e-hemtjänstkommun. Projektledaren Jonas Ek kom fram till att istället för att köpa in produkter, som personlarm och tillsynssystem, från olika leverantörer så vore det bättre att upphandla en tjänst där olika produkter ingår.

Tillsammans med Sebastian Nordgren, inköpschef på Nacka kommun, kom de fram till att de skulle genomföra en funktionsupphandling då de var ute efter en effekt hos brukaren; mer självständighet och ökad trygghet. De ville även undvika att binda upp sig till en tjänst som skulle vara gammal om några månader.

– Vi kom tidigt fram till att funktionen var det viktigaste och hur den skulle uppfattas av brukaren, säger Sebastian Nordgren.

Dialog med branschen

Mycket kring hur upphandlingen skulle utformas, vilka tjänster som finns och hur utvecklingen i branschen ser ut kom kommunen fram till i samarbete med potentiella leverantörer.

– Det unika med upphandlingen är inte förfarandet utan dialogen och workshopparna som vi hade med leverantörerna innan upphandlingen. Vi samarbetade även med Svenskt Näringsliv, Almega och intresseorganisationer för att nå ut till fler potentiella leverantörer, säger Sebastian Nordgren.

Enligt Jonas Ek var workshopparna väldigt viktiga.

–Vi kom bland annat fram till att en abonnemangsform skulle vara det bästa alternativet. Här fick vi hjälp av leverantörerna att förstå deras situation och ta del av deras kunskap. Vi förstod också att det är riskfyllt för företagen att ingå ett avtal som bygger på att kommunen ska övertyga brukarna att använda företagens tjänster. Vi bestämde därför att under avtalets första år garanterar vi en viss ersättning till leverantörerna, säger Jonas Ek.

Kommunen landade i att de skulle upphandla tre tjänster för hemtjänsten.

1. Digital fjärrtillsyn som möjliggör trygghetsbevarande tjänst i form av avvikelsemonitorering

2. Digitala larm med positioneringsfunktion och trygghetszon som tillåter tvåvägskommunikation samt

3. Kognitivt hjälpmedel i form av digitalt påminnelsesystem i och utanför hemmet (där personen befinner sig).

På det sätt som funktionerna var utformade så fanns det inget företag som ensamt kunde leverera allt, utan företagen var tvungna att samarbeta. Det vinnande anbudet lämnades av Tieto som tillsammans med ett antal underleverantörer bildade en ny samverkansform.

Utvärderingen av anbuden

När leverantörerna besvarade upphandlingsdokumenten så fick de bland annat beskriva hur de skulle lösa fem fiktiva användarfall som byggde på olika situationer som kan komma att uppstå under avtalstiden. Anbuden utvärderades utifrån användarfallen av en tvärfunktionell referensgrupp. Endast kvalitet utvärderas, pris var inte en faktor eftersom kommunen hade bestämt ett fastpris.

Totalt lämnade sex leverantörer anbud och tre av dessa valde kommunen att förhandla med. Dialogen med leverantörerna fortsatte även efter att kommunen hade valt ut det vinnande anbudet.

I mitten av oktober ska de upphandlade tjänsterna vara på plats och finnas tillgängliga som en biståndsåtgärd hos kommunens biståndshandläggare.

Lärdomar från upphandlingen

Enligt Jonas Ek har det varit väldigt lärorikt att äga problemet tillsammans med leverantörer och föra en lösningsorienterad dialog.  

– Det har haft en stor betydelse att vi bjöd in leverantörerna och öppnade upp för deras åsikter och kompetens. Det har varit viktigt att föra dialogen över tid och i olika forum istället för att vid ett tillfälle skicka ut en remiss. Nu har vi suttit i samma båt med leverantörerna och tillsammans fått komma fram till den bästa lösningen, säger Sebastian Nordgren.

Intresset för upphandlingen är väldigt stort och flera kommuner har redan hört av sig och frågat hur Nacka arbetat. Kommunen har även valt att dela alla upphandlingsdokument på hemsidan dela digitalt där upphandlare och andra anställda inom offentlig sektor kan ta del av dokumenten.

Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv, vad tycker du är slående med upphandlingen?

– Denna upphandling är spännande på många olika sätt. Nacka har gjort ett gediget arbete och tagit ett ordentligt tag kring välfärdsteknologi som är en framtidsbransch. Genom denna upphandling, som förhoppningsvis är en kick i baken för andra kommuner, kan våra innovativa företag vara med och utveckla en helt ny marknad med potentiella exportmöjligheter. Äldreomsorgen behöver nya lösningar för att höja kvaliteten, effektiviteten och attraktiviteten för yrket.

Hon fortsätter:

– Upphandlingen visar också, tvärtemot vad exempelvis Välfärdsutredningen påstår, att det går att upphandla lösningar som tillåter utveckling under avtalstiden. En annan lärdom är att trots att man nu upphandlar en helt ny tjänst så får de in tre gånger så många anbud som det vanligaste antalet anbud. Det vill säga, om man som kommun arbetar aktivt så går det att få bra konkurrens även i komplicerade upphandlingar.

Ida Fredriksson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Bryssel nästa för Locker room talk UF

UNG FÖRETAGSAMHET 70 idrottsklubbar och 15 skolor. Så många har hittills fått besök av killarna bakom Sveriges bästa UF-företag 2017. Med föreläsningar om jämställdhet för unga pojkar vill Locker room talk UF få till justare samtal i omklädningsrummen.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.
NYHET Publicerad:

Nya krav stoppar småföretag i upphandling

UPPHANDLING Riksdagen har röstat ja till arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling. Svenskt Näringsliv befarar färre anbudsgivare, fler tolkningstvister, mer byråkrati och att den svenska modellen äventyras.
NYHET Publicerad:

Kommunens krav utesluter företag

UPPHANDLING Skellefteå kommun har nyligen avslutat en upphandling av resebyråtjänster. I upphandlingen har de ställt krav som exkluderar ett stort antal leverantörer. ”Jag undrar varför kommunen ställer krav som gör att färre leverantörer kan lämna anbud”, säger vd:n på en lokal resebyrå.
NYHET Publicerad:

Stoppa regeringens nya upphandlingslag

KOMMENTAR Regeringen har presenterat ett nytt förslag till upphandlingslagstiftning. Ändringarna är marginella i jämförelse med det tidigare förslaget som inte fick tillräckligt stöd. Den nya propån är förödande för konkurrensen och för seriösa företagare, skriver Carina Lindfelt och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Dalakommun sprider fakta om upphandling

ÄLVDALEN Älvdalens kommun samlar information om andra myndigheters upphandlingar på sin hemsida. Reaktionerna är positiva. Företag hittar nya uppdrag och upphandlande myndigheterna får fler och bättre anbud.
NYHET Publicerad:

Bättre resultat när utbildning upphandlas som funktion

UPPHANDLING Utbildningsföretaget Lexicon vill se fler funktionsupphandlingar. ”Med ett funktionstänk i upphandlingen har leverantören större möjlighet att leverera det som beställaren efterfrågar och åstadkomma ett bättre resultat”, säger Stefan Kihlgård, verksamhetsansvarig för Lexicon i Örebro.
NYHET Publicerad:

Digitala lösningar höjer kvalitén i äldreomsorgen

UPPHANDLING Företaget Phoniro levererar nya digitala lösningar till den offentliga och privata äldreomsorgen. Företaget upplever ett ökat intresse av de digitala tjänsterna från offentlig sektor och brukarna. ”Allt fler kommuner får upp ögonen för våra lösningar och idag efterfrågas de till och med av brukarna själva”, säger Stefan Timbäck, säljansvarig på Phoniro i Örebro.
NYHET Publicerad:

Umeå rundar lagen – stäms på en miljon

RÄTTSTVIST Umeå kommun gjorde upprepade inköp utanför ramavtalet. Till slut tröttnade Mathias Andersson, som har ett exklusivt avtal med kommunen, på att se affärer försvinna åt annat håll och stämde kommunen. Inköpen utanför avtalet har dessutom varit dyrare samtidigt som kommunen nu riskerar ett skadestånd.
NYHET Publicerad:

Orimliga kontroller vid upphandling

REGELKRÅNGEL Färre anbud, mer pappersarbete och integritetskränkande. Krav på utdrag ur belastningsregistret vid offentlig upphandling får flera negativa konsekvenser. ”En vansinnig administration väntar”, säger Marcus Westdahl, vd för möbelföretaget European Furniture Group.
NYHET Publicerad:

Orimliga krav på raka päron i upphandlingar

OFFENTLIG UPPHANDLING Ett päron får inte se ut hur som helst. Det har fått Lars Renius, vd på Frukleveransen Sverige, att reagera.”Det är häpnadsväckande att kraven skiljer så mycket mellan privata och offentliga kunder. Varför kan de offentliga beställarna inte tänka mer kostnadseffektivt", säger han.
NYHET Publicerad:

Ny lagstiftning om offentlig upphandling

UPPHANDLING Nya EU-direktiv innebär att Sverige har fått tre nya lagar på området offentlig upphandling. Lagarna trädde i kraft den 1 januari 2017.