Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.

Jonas Ek, projektledrae och Sebastian Nordgren, inköpschef på Nacka kommun.

Jonas Ek, projektledrae och Sebastian Nordgren, inköpschef på Nacka kommun.

2014 tog social- och äldrenämnden i Nacka beslut om att kommunen ska bli en e-hemtjänstkommun. Projektledaren Jonas Ek kom fram till att istället för att köpa in produkter, som personlarm och tillsynssystem, från olika leverantörer så vore det bättre att upphandla en tjänst där olika produkter ingår.

Tillsammans med Sebastian Nordgren, inköpschef på Nacka kommun, kom de fram till att de skulle genomföra en funktionsupphandling då de var ute efter en effekt hos brukaren; mer självständighet och ökad trygghet. De ville även undvika att binda upp sig till en tjänst som skulle vara gammal om några månader.

– Vi kom tidigt fram till att funktionen var det viktigaste och hur den skulle uppfattas av brukaren, säger Sebastian Nordgren.

Dialog med branschen

Mycket kring hur upphandlingen skulle utformas, vilka tjänster som finns och hur utvecklingen i branschen ser ut kom kommunen fram till i samarbete med potentiella leverantörer.

– Det unika med upphandlingen är inte förfarandet utan dialogen och workshopparna som vi hade med leverantörerna innan upphandlingen. Vi samarbetade även med Svenskt Näringsliv, Almega och intresseorganisationer för att nå ut till fler potentiella leverantörer, säger Sebastian Nordgren.

Enligt Jonas Ek var workshopparna väldigt viktiga.

–Vi kom bland annat fram till att en abonnemangsform skulle vara det bästa alternativet. Här fick vi hjälp av leverantörerna att förstå deras situation och ta del av deras kunskap. Vi förstod också att det är riskfyllt för företagen att ingå ett avtal som bygger på att kommunen ska övertyga brukarna att använda företagens tjänster. Vi bestämde därför att under avtalets första år garanterar vi en viss ersättning till leverantörerna, säger Jonas Ek.

Kommunen landade i att de skulle upphandla tre tjänster för hemtjänsten.

1. Digital fjärrtillsyn som möjliggör trygghetsbevarande tjänst i form av avvikelsemonitorering

2. Digitala larm med positioneringsfunktion och trygghetszon som tillåter tvåvägskommunikation samt

3. Kognitivt hjälpmedel i form av digitalt påminnelsesystem i och utanför hemmet (där personen befinner sig).

På det sätt som funktionerna var utformade så fanns det inget företag som ensamt kunde leverera allt, utan företagen var tvungna att samarbeta. Det vinnande anbudet lämnades av Tieto som tillsammans med ett antal underleverantörer bildade en ny samverkansform.

Utvärderingen av anbuden

När leverantörerna besvarade upphandlingsdokumenten så fick de bland annat beskriva hur de skulle lösa fem fiktiva användarfall som byggde på olika situationer som kan komma att uppstå under avtalstiden. Anbuden utvärderades utifrån användarfallen av en tvärfunktionell referensgrupp. Endast kvalitet utvärderas, pris var inte en faktor eftersom kommunen hade bestämt ett fastpris.

Totalt lämnade sex leverantörer anbud och tre av dessa valde kommunen att förhandla med. Dialogen med leverantörerna fortsatte även efter att kommunen hade valt ut det vinnande anbudet.

I mitten av oktober ska de upphandlade tjänsterna vara på plats och finnas tillgängliga som en biståndsåtgärd hos kommunens biståndshandläggare.

Lärdomar från upphandlingen

Enligt Jonas Ek har det varit väldigt lärorikt att äga problemet tillsammans med leverantörer och föra en lösningsorienterad dialog.  

– Det har haft en stor betydelse att vi bjöd in leverantörerna och öppnade upp för deras åsikter och kompetens. Det har varit viktigt att föra dialogen över tid och i olika forum istället för att vid ett tillfälle skicka ut en remiss. Nu har vi suttit i samma båt med leverantörerna och tillsammans fått komma fram till den bästa lösningen, säger Sebastian Nordgren.

Intresset för upphandlingen är väldigt stort och flera kommuner har redan hört av sig och frågat hur Nacka arbetat. Kommunen har även valt att dela alla upphandlingsdokument på hemsidan dela digitalt där upphandlare och andra anställda inom offentlig sektor kan ta del av dokumenten.

Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv, vad tycker du är slående med upphandlingen?

– Denna upphandling är spännande på många olika sätt. Nacka har gjort ett gediget arbete och tagit ett ordentligt tag kring välfärdsteknologi som är en framtidsbransch. Genom denna upphandling, som förhoppningsvis är en kick i baken för andra kommuner, kan våra innovativa företag vara med och utveckla en helt ny marknad med potentiella exportmöjligheter. Äldreomsorgen behöver nya lösningar för att höja kvaliteten, effektiviteten och attraktiviteten för yrket.

Hon fortsätter:

– Upphandlingen visar också, tvärtemot vad exempelvis Välfärdsutredningen påstår, att det går att upphandla lösningar som tillåter utveckling under avtalstiden. En annan lärdom är att trots att man nu upphandlar en helt ny tjänst så får de in tre gånger så många anbud som det vanligaste antalet anbud. Det vill säga, om man som kommun arbetar aktivt så går det att få bra konkurrens även i komplicerade upphandlingar.

Ida Fredriksson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så blir upphandlingen en lyckad affär

INKÖP Offentliga Sverige spenderar stora summor på upphandling, så det gäller att inte göra onödiga missar. Svenskt Näringslivs experter tipsar om vad en kommun ska göra för att lyckas med sina affärer.
NYHET Publicerad:

Öppenhet ger bättre offentlig upphandling

KOMMENTAR Sekretess försvårar möjligheterna att göra bra affärer och maximera nyttan för skattepengarna. Större öppenhet skulle ge effektivare upphandling, skriver Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

E-faktura har börjat gälla

UPPHANDLING E-faktura gäller vid alla upphandlingar från första april. Såväl leverantörer till offentlig sektor som kommuner, landsting och regioner måste anpassa sig till den nya lagen.
NYHET Publicerad:

Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

KOMMENTAR Leverantörer nekas att ta del av andra anbud och text maskeras. Det är exempel på hur myndigheter sekretessbelägger en allmän handling. "Ett otyg", skriver juristerna Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent, och uppmanar drabbade företag att JO-anmäla myndigheten.
NYHET Publicerad:

SFI med hjälp av ny teknik

UPPHANDLINGSREGLER Ett modernt och effektivt sätt att lära sig svenska genom en blandning av lärarledda lektioner och digitala verktyg. Det erbjuder Swedish for Professionals till företag med utländska medarbetare. Nu siktar man på att även kunna bli upphandlade i SFI-sammanhang.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt titel kostade sju miljoner extra

UPPHANDLING En bristande dialog mellan köpare och säljare skapar hinder vid offentliga upphandlingar. Det menade företrädare från näringslivet och offentlig sektor under ett seminarium. Byggföretagaren Carin Stoeckmann lyfte ett exempel där upphandlaren valde att betala sju miljoner extra för "rätt" titel på pappret.
NYHET Publicerad:

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Prao kan locka unga till äldreomsorgen

PRAO Arbetsgivare välkomnar att prao blivit obligatoriskt igen. Stockholmsföretagaren Marita Eerola har tidigare försökt få kontakt med skolor för att erbjuda praoplatser men förgäves. "Jag tycker det är jättebra och oerhört viktigt att man tidigt kommer ut och får smaka på arbetslivet", säger hon.
NYHET Publicerad:

Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

UPPHANDLING 100 000 människor skadas och 3 000 avlider på grund av den mänskliga faktorn inom vården varje år. Det vill innovationsföretaget Safety Focus förhindra genom att arbeta med säkerhet. Idén hämtas från flyget. Men rutiner för offentliga upphandling sätter käppar i hjulet.
NYHET Publicerad:

Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset

INNOVATIONSUPPHANDLING Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp. Nu testas systemet i samarbete med bland annat Trafikverket, LTU och Norrtåg.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.