YH-utbildning vässar upphandlare

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Varje år upphandlar det offentliga för 600-800 miljarder i Sverige. Samtidigt ger företagarna rekordlågt betyg på upphandlingar. Det är ofta kompetensen hos kommunen som ifrågasätts. Det har Nordic Business Institute uppmärksammat och skapat en utbildning kring.

Nordic Business Institute har skapat yrkeshögskoleutbildningen ”Inköp & Supply Management”, en tvåårig utbildning med starkt fokus på just upphandlingar. Utbildningen är nationell och finns i Sundsvall sedan 2007 och sedan 2012 även i Luleå.

– Om vi ska kunna behålla arbetskraften här i norr kan vi inte ha utbildningar som ligger i Stockholm. Att ha en utbildning med nära kontakt till det lokala näringslivet är mycket viktigt, säger Elisabeth Tostar som ansvarar för utbildningen i Sundsvall och i Luleå. En ledningsgrupp finns kopplad till utbildningen för att hålla den aktuell, med representanter från bland annat LKAB, SSAB, landstinget och kommunen.

Över 85 procent av eleverna fått jobb direkt efter examen.
– Vi får inte starta utbildningen om det inte finns en efterfrågan på marknaden. Men den finns. Vi blir uppringda av både offentlig och privat sektor som efterfrågar personal. För några dagar sedan ringde Landstinget Västernorrland och anställde två elever på ett bräde.
Det som skiljer YH-utbildningen från högskolorna är att man plockat bort allt som är forskningsförberedande och istället fokuserar på de kurser de anser vara relevanta för en upphandlare/inköpare, som till exempel kurser i inköp, logistik, försäljning och marknadsföring. Offentlig upphandling och juridik.

– Dessutom ingår tre längre praktikperioder. Vi inleder med en grundläggande ekonomiutbildning. För att bli en bra upphandlare krävs att man verkligen förstår hur företag fungerar och varför de är viktiga, säger Elisabeth Tostar.

Petra Pajala är upphandlare i Överkalix kommun. Hon kommer närmast från två års studier på yrkeshögskolan Nordic Business Institute i Luleå. Hon har sedan anställningen i maj ansvarat för komplexa upphandlingar och nu projektleder hon arbetet för att skapa en ny upphandlingspolicy och interna riktlinjer i Överkalix.

– Upphandlingar är krångliga, men inte om man låter dem ta tid. Att stressa fram ett förfrågningsunderlag ger konsekvenser senare. Lägg hellre mycket tid på att analysera fram ett bra förfrågningsunderlag, säger Petra Pajala och fortsätter:

– Mycket handlar om kommunikation, både internt och med leverantörerna. Vi behöver förstå leverantörerna men vi behöver även förstå varandra internt. Annars blir jag lätt ett irritationsmoment som kommer och ställer krav. Förstår man varför man måste ställa de här kraven blir processen smidigare.

Lina Skandevall

Petra Pajalas sex bästa tips till ett bättre upphandlingsförfarande:

1. Avsätt tid! Och se till att ha framförhållning som kommun. Då blir det ingen stress när ett avtal är på väg att löpa ut. Lägg god tid på förfrågningsunderlaget.

2. Inled med en marknadsanalys. Gör den innan upphandlingen så att det inte är upphandlingen som blir marknadsundersökningen.

3. Skapa en referensgrupp så att upphandlaren inte blir helt ensam vid exempelvis marknadsanalys och kravspecifikation. Skapa ett teamwork med berörda verksamheter internt! Då blir fler delaktiga i processen, förfrågningsunderlaget blir tydligare och vi får en bättre förståelse för inköpet.

4. Ju mer man kan området, desto bättre. Öka kunskapen så att den interna verksamheten förstår. När jag kommer och ställer krav så kan det bli ett irritationsmoment om man inte förstår varför jag behöver vara så krånglig – eller förstår varför det finns upphandlingar.

5. Skapa goda relationer med dina leverantörer! Det får du genom att göra en research innan upphandlingen så att du kan ställa rimliga krav till leverantörerna.

6. Läs på mycket! Följ debatten kring LOU, häng med i nyhetsflödet och följ olika processer hos exempelvis Konkurrensverket.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

YH-utbildning vässar upphandlare

UPPHANDLING Varje år upphandlar det offentliga för 600-800 miljarder i Sverige. Samtidigt ger företagarna rekordlågt betyg på upphandlingar. Det är ofta kompetensen hos kommunen som ifrågasätts. Det har Nordic Business Institute uppmärksammat och skapat en utbildning kring.