Robin Teigland
Foto: Stina Stjernkvist/TT

Ny teknik gör att nya företag och arbetsformer skapas, enligt Robin Teigland, professor på Chalmers. "Vi är vana vid centraliserade hierarkiska organisationer men nu, med hjälp av internet och alla nya teknologier, börjar vi se helt nya sätt att organisera arbetet."

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

NYHET Publicerad

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”

Att samverkan mellan forskare och näringsliv stärker svensk konkurrenskraft är de flesta eniga om. Men trots det saknas alltför ofta grunden för ett bra samarbete – att man förstår varandras världar. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers.

Stora företag har stora resurser och mycket tid, medan små företag har små resurser och allt ska hända nu. När det gäller forskning är tidsspannen nästan alltid långa, men så skulle det inte behöva vara, anser hon. 

Att svensk forskning inte är mer innovativ beror på att det inte finns några direkta incitament för forskare och professorer, enligt Robin Teigland. Fortfarande är det publicering av artiklar som räknas i forskarvärlden vilket gör att perspektiven blir så långa.

– Processerna är extremt långa eftersom det kan ta många år innan en artikel om ett forskningsresultat publiceras.

Om information om forskare och vad de gör kunde organiseras bättre skulle det bli tydligare och snabbare för näringslivet vad forskare kan hjälpa till med.

– Kanske kan vi till och med använda AI för att ta fram de bästa teamen för ett forskningsprojekt? Då kan hela processen bli snabbare.

Gränsen mellan forskning och företag måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskningen, anser hon. Hon frågar sig varför inte fler forskare och studenter sitter ute hos företag, och varför inte fler från företag sitter på universitet.

– Det skulle ge en högre innovationstakt och göra att vi i större utsträckning skulle forska på det som marknaden vill ha.

För företagen blir den ständiga utvecklingen av medarbetarnas kompetens en nyckelfråga. Problemet är bara att det blir allt svårare att avgöra vilken kompetens som behövs framåt. Robin Teigland berättar att AT&T som ett av flera amerikanska företag har byggt upp interna lärandeprocesser för att hantera kompetensfrågan.

– AT&T säger till sina anställda att de behöver gå onlinekurser 5–10 timmar i veckan för annars kommer de inte att vara relevanta för företaget framöver.

Eftersom framtidens företag behöver jobba mer med att lära känna sin marknad och anpassa verksamheten lägger de allt större vikt vid att bygga nätverk med sin omvärld.

Kärnan med anställda blir mindre och nätverket utanför organisationen växer. Det handlar om små företag som samverkar i självorganiserande nätverk som anlitas av större företag för sin samlade expertkunskap.

– Företag fastnar lätt i sitt sätt att se på världen, ”så här har vi alltid gjort”, och missar det som finns utanför. Därför blir nätverk allt viktigare. Lika barn leka bäst men olika barn leka ännu bättre.

Mindre företag är snabbare och därmed tryggare.

– Blockchain, linux och många produkter för 3D-skrivare har inte utvecklats av storföretagen utan av personer med olika drivkrafter som kommit samman i decentraliserade självorganiserande organisationer. 

Framöver skapas nya typer av företag och arbetsformer med hjälp av ny teknik, enligt Robin Teigland. Vi får se fler små företag och allt färre riktigt stora, och trenden är redan tydlig.

– Vi är vana vid centraliserade hierarkiska organisationer men nu, med hjälp av internet och alla nya teknologier, börjar vi se helt nya sätt att organisera arbetet.

Digitaliseringen gör att vissa jobb försvinner, men framför allt ändras arbetsuppgifterna och vi gör andra saker i andra typer av företag, konstaterar hon. Till exempel ökar antalet företag som helt saknar fysiskt kontor. Medarbetarna jobbar där de vill jobba.

– De jobbar hemma, på café eller i ett kontorskollektiv. Eller de kanske jobbar på Bali någon vecka och kombinerar det med att surfa. Det intressanta är att de själva väljer var de vill arbeta. Man tar med sig sitt jobb.

På framtidens flexibla arbetsmarknad handlar det heller inte så mycket om att antingen vara anställd eller sin egen eftersom det blir vanligare att vara både och, enligt Robin Teigland.

– Många kommer att ha flera typer av inkomstkällor. Redan idag träffar jag personer som hyr ut sitt hus via Airbnb, de jobbar som frilansare eller studerar samtidigt som de jobbar deltid för ett företag. Ofta kombinerar de dessutom arbetet med sin hobby.

Få kommer att jobba för ett enda företag hela livet, om det inte är ett litet familjeföretag eller om man jobbar som sin egen. 

– Det gör samtidigt det ännu viktigare att själv hålla sig uppdaterad och aktuell och att vara delaktig i olika nätverk för att skapa trygghet i sin flexibilitet.   

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring nyckel till kompetensbristen

UTBILDNING Svenska företag har ett stort behov av arbetskraftsinvandring för att säkra kompetensförsörjningen, och att den möjligheten kvarstår även framöver är avgörande för många företags fortsatta överlevnad. Det säger Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Så sätter Kina press på konkurrenterna

GLOBAL KONKURRENS Kinas plan är att senast år 2049 vara globalt ledande militärt, ekonomiskt, vetenskapligt och kulturellt. Metodiskt och målinriktat jobbar Kina på för att komma ikapp USA och Europa inom ett efter ett av framtidens stora teknikområden – och ta täten, enligt journalisten och Kinakännaren Ola Wong.
NYHET Publicerad:

Varför är unga allt mer frånvarande från jobbet?

SJUKFRÅNVARO Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, speciellt bland unga. Forskare pekar på brister inom vården och samhällets höga krav på ungas prestationer.
NYHET Publicerad:

Nätverk och flexibilitet vinner på utmanad arbetsmarknad

SOMMARLÄSNING Artificiell intelligens, 3D-skrivare och blockkedjor skapar nya företag och nya arbetsformer. I framtiden består företag av löst sammansatta nätverk, som saknar fysiska kontor. Samtidigt har medarbetare flera jobb och de väljer var de vill arbeta.
NYHET Publicerad:

Sverige långt framme i AI-utvecklingen

ARBETSMARKNAD AI ändrar förutsättningarna. En ny arbetsmarknad, nya utbildningssystem följer i spåren. Det gäller att hänga med för att inte tappa konkurrenskraft, menar Calle Håkansson, analytiker på Utrikespolitiska institutet.
NYHET Publicerad:

Medlemsras när unga vänder facket ryggen

KOLLEKTIVAVTAL Sedan 2006 har den fackliga organisationsgraden sjunkit från 77 procent till 67 procent. Lyckas facken inte vända utvecklingen kan siffran vara nere i 63 procent om fem år. ”Vissa fackförbund borde vara väldigt oroliga”, säger German Bender på Arena Idé som står bakom rapporten.
NYHET Publicerad:

Europas storföretag enade för ett sunt företagsklimat

INDUSTRI Ledare för Europas industriella storföretag ger sin syn på framtiden i en ny rapport. Prioriterade frågor är ungas möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, omskolningen av arbetskraften, övergången till en koldioxidneutral ekonomi och en långsiktig strategi för europeisk industri.
NYHET Publicerad:

”Omge dig av intelligenta människor så utvecklas du snabbare”

KOMPETENS Företaget Klarna växer så att det knakar, och det i en bransch som utvecklas i en mycket snabb takt. Det ställer höga krav på kompetensutveckling av medarbetarna, vilket Klarna har tagit fasta på. Medarbetarnas eget ansvar är en av nycklarna, enligt Klarnas David Morgenstern.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Sex trender som avgör framtidens arbetsmarknad

GÄSTKRÖNIKA Hur Europa ska stärka det mänskliga kapitalet och öka medborgarnas engagemang är några av de frågor som ligger till grund för att skapa framtidens arbetsmarknad. I en rapport från Mc Kinsey analyseras sex trender som behöver hanteras för att tillväxten ska komma alla till del, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Ha koll på att världskartan ritas om – och om igen

GÄSTKRÖNIKA Globaliseringen gör länder mer beroende av varandra, på gott och ont. För att göra sig redo för framtidens arbetsmarknad är det viktigt att lyfta blicken och förstå de stora dragen, bland annat de stora geopolitiska förändringar som sker i världen, skriver Janerik Larsson.