Robin Teigland
Foto: Stina Stjernkvist/TT

Ny teknik gör att nya företag och arbetsformer skapas, enligt Robin Teigland, professor på Chalmers. "Vi är vana vid centraliserade hierarkiska organisationer men nu, med hjälp av internet och alla nya teknologier, börjar vi se helt nya sätt att organisera arbetet."

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

NYHET Publicerad

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”

Att samverkan mellan forskare och näringsliv stärker svensk konkurrenskraft är de flesta eniga om. Men trots det saknas alltför ofta grunden för ett bra samarbete – att man förstår varandras världar. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers.

Stora företag har stora resurser och mycket tid, medan små företag har små resurser och allt ska hända nu. När det gäller forskning är tidsspannen nästan alltid långa, men så skulle det inte behöva vara, anser hon. 

Att svensk forskning inte är mer innovativ beror på att det inte finns några direkta incitament för forskare och professorer, enligt Robin Teigland. Fortfarande är det publicering av artiklar som räknas i forskarvärlden vilket gör att perspektiven blir så långa.

– Processerna är extremt långa eftersom det kan ta många år innan en artikel om ett forskningsresultat publiceras.

Om information om forskare och vad de gör kunde organiseras bättre skulle det bli tydligare och snabbare för näringslivet vad forskare kan hjälpa till med.

– Kanske kan vi till och med använda AI för att ta fram de bästa teamen för ett forskningsprojekt? Då kan hela processen bli snabbare.

Gränsen mellan forskning och företag måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskningen, anser hon. Hon frågar sig varför inte fler forskare och studenter sitter ute hos företag, och varför inte fler från företag sitter på universitet.

– Det skulle ge en högre innovationstakt och göra att vi i större utsträckning skulle forska på det som marknaden vill ha.

För företagen blir den ständiga utvecklingen av medarbetarnas kompetens en nyckelfråga. Problemet är bara att det blir allt svårare att avgöra vilken kompetens som behövs framåt. Robin Teigland berättar att AT&T som ett av flera amerikanska företag har byggt upp interna lärandeprocesser för att hantera kompetensfrågan.

– AT&T säger till sina anställda att de behöver gå onlinekurser 5–10 timmar i veckan för annars kommer de inte att vara relevanta för företaget framöver.

Eftersom framtidens företag behöver jobba mer med att lära känna sin marknad och anpassa verksamheten lägger de allt större vikt vid att bygga nätverk med sin omvärld.

Kärnan med anställda blir mindre och nätverket utanför organisationen växer. Det handlar om små företag som samverkar i självorganiserande nätverk som anlitas av större företag för sin samlade expertkunskap.

– Företag fastnar lätt i sitt sätt att se på världen, ”så här har vi alltid gjort”, och missar det som finns utanför. Därför blir nätverk allt viktigare. Lika barn leka bäst men olika barn leka ännu bättre.

Mindre företag är snabbare och därmed tryggare.

– Blockchain, linux och många produkter för 3D-skrivare har inte utvecklats av storföretagen utan av personer med olika drivkrafter som kommit samman i decentraliserade självorganiserande organisationer. 

Framöver skapas nya typer av företag och arbetsformer med hjälp av ny teknik, enligt Robin Teigland. Vi får se fler små företag och allt färre riktigt stora, och trenden är redan tydlig.

– Vi är vana vid centraliserade hierarkiska organisationer men nu, med hjälp av internet och alla nya teknologier, börjar vi se helt nya sätt att organisera arbetet.

Digitaliseringen gör att vissa jobb försvinner, men framför allt ändras arbetsuppgifterna och vi gör andra saker i andra typer av företag, konstaterar hon. Till exempel ökar antalet företag som helt saknar fysiskt kontor. Medarbetarna jobbar där de vill jobba.

– De jobbar hemma, på café eller i ett kontorskollektiv. Eller de kanske jobbar på Bali någon vecka och kombinerar det med att surfa. Det intressanta är att de själva väljer var de vill arbeta. Man tar med sig sitt jobb.

På framtidens flexibla arbetsmarknad handlar det heller inte så mycket om att antingen vara anställd eller sin egen eftersom det blir vanligare att vara både och, enligt Robin Teigland.

– Många kommer att ha flera typer av inkomstkällor. Redan idag träffar jag personer som hyr ut sitt hus via Airbnb, de jobbar som frilansare eller studerar samtidigt som de jobbar deltid för ett företag. Ofta kombinerar de dessutom arbetet med sin hobby.

Få kommer att jobba för ett enda företag hela livet, om det inte är ett litet familjeföretag eller om man jobbar som sin egen. 

– Det gör samtidigt det ännu viktigare att själv hålla sig uppdaterad och aktuell och att vara delaktig i olika nätverk för att skapa trygghet i sin flexibilitet.   

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Så blir företagen fortsatt attraktiva

INTERNATIONELLA AFFÄRER Handel, investeringar och innovation genomgår dramatiska förändringar världen över. Svenska företag bör ta tag i taktpinnen för att inte tappa konkurrenskraft. ”Det går så fort och staten vet inte vad den ska göra. På nationell nivå är det offentliga dåligt koordinerat”, säger konsulten Mikael Román.
NYHET Publicerad:

Så är arbetsplatsen som passar alla

ARBETSMILJÖ Nyanländ eller funktionsnedsättning spelar ingen roll. Här är projektet som skapar arbetsplatser med bra villkor för alla, samtidigt som företagen är framgångsrika.
NYHET Publicerad:

Är vi redo för framtidens arbetsmarknad?

FREDAGSKRÖNIKA Trots att vi vet hur trenderna ser ut återstår frågan, hur ska vi egentligen rusta oss för framtiden? I dagens fredagskrönika skriver Christina Riksén om hur vi förbereder oss för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

UD: Ha koll på Kina för att förstå framtidens arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Blicka utanför landets gränser för att förstå hur framtidens arbetsmarknad utvecklas. Kina är ett av de länder som vi bör hålla extra koll på, hävdar Hans-Christian Hagman, analyschef på Utrikesdepartementet.
NYHET Publicerad:

Grundskolan orsak till yrkesgymnasiets misslyckande

UTBILDNING Trots goda möjligheter till anställning är behovet av kompetens skriande i de flesta branscher. Nyckeln finns i en effektivisering av yrkesgymnasiet, men först måste man ta tag i grundskolan, enligt professor Inger Enkvist.
NYHET Publicerad:

Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar, säger Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.
NYHET Publicerad:

”Sverige kan bara konkurrera med kvalitet”

ARBETSMARKNAD En fortsatt framskjuten global position kräver satsningar på forskning och utbildning samt teknikutveckling. Det hävdar UD:s analyschef dr Hans-Christian Hagman. ”Det handlar om att maximera de nationella resurser vi har”, säger han.
NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.