Så blir företagen fortsatt attraktiva

NYHET Publicerad

INTERNATIONELLA AFFÄRER Handel, investeringar och innovation genomgår dramatiska förändringar världen över. Svenska företag bör ta tag i taktpinnen för att inte tappa konkurrenskraft. ”Det går så fort och staten vet inte vad den ska göra. På nationell nivå är det offentliga dåligt koordinerat”, säger konsulten Mikael Román. 

Fram

Mikael Román och Christer Ljungwall saknar en koordinerad debatt kring vad som händer i vår omvärld och vad som ska göras för att Sverige inte ska halka efter och tappa konkurrenskraft.

– Det krävs flexibilitet, visioner och nytänkande. Kravet på skarpa förändringar är redan här och förstår inte Sverige det ligger vi ruskigt dåligt till. Då minskar valmöjligheterna och det innebär att svenska företag försvinner, bli uppköpta eller tvingas lämna landet.

Det säger Christer Ljungwall, nationalekonom och forskare vid ett av Kinas främsta universitet, som under flera år arbetat som forsknings- och innovationsråd vid Sveriges ambassad i Peking.

Han lyfter fram två områden som särskilt intressanta; Kina med utgångspunkt i det så kallade Greater Bay Area bestående av Guangdong, Hongkong och Macau, samt Kinas ökade samarbete med Brasilien. Här sker förändringar inom handel, investeringar och innovation i en omfattning som svenska offentliga aktörer och företag till stor del saknar insikt om och inte är särskilt delaktiga i, påpekar han.

Nya, innovativa, regionala värdekedjor växer fram inom sektorer där svenska företag traditionellt varit framgångsrika som fordonsindustri, flyg, telekom, medicin, gruvdrift och skog – områden där Sverige vill vara fortsätta att vara med.

– Det är en explosion av händelser mellan Kina och Brasilien och där ska naturligtvis svenska företag vara med – frågan är bara hur. Förändringarna är så stora och radikala att vi inte kan titta i backspegeln för att dra slutsatser om framtiden.

Svenska företag behöver tänka om för att vara fortsatt attraktiva och bli en del av de nya systemaffärerna. Forskning, teknikutveckling och spetskompetens är viktigt, men det kommer att krävas mer än så, poängterar Christer Ljungwall.

Allt fler affärer framöver handlar om mervärde, det vill säga det som spiller över i form av utbildning, innovation, forskning och nya samarbeten, enligt Mikael Román, statsvetare och konsult som under flera år har arbetat som forsknings- och innovationsråd vid Sveriges ambassad i Brasilia.

Det är basen i det strategiska partnerskapet, konstaterar han. När företag, myndigheter och länder jobbar ihop och samverkar på riktigt blir partnerskapet en resurs i sig, och samtidigt ett sätt att buffra för kommande förändringar.

– Problemet är om vi fortsätter att agera som vi alltid har gjort i traditionella export-importaffärer. Att vi funderar på hur vi kan sälja mer, och de vi exporterar till funderar på vad de mer kan ta ifrån oss, i stället för att fokusera på vad vi kan göra tillsammans.

Som exempel nämner han Jas Gripen-affären mellan Saab och Brasilien, Sveriges hittills största industriprojekt och största exportaffär, värd 40 miljarder kronor under totalt 30 år. När Saab insåg att det inte skulle gå att ta fram nästa generations flygplan på egen hand skapade företaget en ny affärsmodell där utvecklingen sker tillsammans med kunden.

– Egentligen köper Brasilien ett flygplan som inte finns än. Ett stort binationellt industriprojekt baserat på högteknologi som ska generera en massa mervärde – det är fullständigt unikt, säger Mikael Román.

Näringsliv, myndigheter och fackförbund måste förstå förändringarna som är på gång för att veta vilken kompetens som svensk industri behöver för att vara attraktiv i de nya värdekedjorna, påpekar Christer Ljungwall.

En av de komponenter som blir viktiga framöver är livslångt lärande och blir det ännu mer upp till företagen att utveckla medarbetarnas kompetens för kommande förändringar.

– Flexibiliteten på arbetsmarknaden behöver öka och här har företag och fackföreningar en gemensam utmaning. Det krävs ett mer aktivt arbete kring kompetensutveckling för att få bort trögrörligheten.

Teknikkompetensen behöver öka i hela det svenska samhället för att vi ska kunna ta del av det nya, påpekar Christer Ljungwall.

– Det betyder inte att alla ska vara ingenjörer men fler behöver förstå teknik. Det skapar nyfikenhet och en vilja att förändras.

Nya sätt att göra affärer blir i slutänden en kompetensfråga. Behovsdebatten utgår ofta från redan etablerade yrken, men de kompetenser som krävs framöver kanske vi inte ens känner till idag, konstaterar Mikael Román.

– Vi kan komma att behöva diskutera yrkesroller och andra typer av kompetenser utifrån ett nytt omvärldstryck som vi inte har haft tidigare.

Även om inte marknaden ändras radikalt så ändras förväntningarna och det kommer att behövas nya typer av kompetenser som handlar om att förstå omvärlden och bygga visioner.

– Alla företag behöver fundera över nya kompetenser framöver och tänka utanför boxen. Den typen av förberedelser kan alla företag göra, säger Mikael Román.

Företagen kan inte längre lita på att politiken driver frågan om hur framtidens affärer och arbetsmarknad ska se ut, slår han fast.

– Det går så fort och staten vet inte vad den ska göra när det gäller de här frågorna. Åtminstone på nationell nivå är det offentliga helt avsomnat.

Mikael Román och Christer Ljungwall saknar en koordinerad debatt kring vad som händer i vår omvärld och vad som ska göras för att Sverige inte ska halka efter och tappa konkurrenskraft.

– Näringslivet måste gå in och ta ledningen och kräva en ordentlig omvärldsanalys så att det går att göra en konkret arbetsplan. Det är bättre att staten har en smörjande effekt i stället för att låtsas leda något, säger Mikael Román.

De konstaterar att ”det svenska långbänksförfarandet” där det ständigt ska utredas, funderas och tillsättas utredningar, inte är bra.

– Det händer ingenting! Hela dynamiken riskerar att hamna i kölvattnet bakom någon annan som tar ledningen och då kommer vi efter. Vi måste komma igång och ha en vision om framtiden, säger Christer Ljungwall.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Så blir företagen fortsatt attraktiva

INTERNATIONELLA AFFÄRER Handel, investeringar och innovation genomgår dramatiska förändringar världen över. Svenska företag bör ta tag i taktpinnen för att inte tappa konkurrenskraft. ”Det går så fort och staten vet inte vad den ska göra. På nationell nivå är det offentliga dåligt koordinerat”, säger konsulten Mikael Román.
NYHET Publicerad:

Så är arbetsplatsen som passar alla

ARBETSMILJÖ Nyanländ eller funktionsnedsättning spelar ingen roll. Här är projektet som skapar arbetsplatser med bra villkor för alla, samtidigt som företagen är framgångsrika.
NYHET Publicerad:

Är vi redo för framtidens arbetsmarknad?

FREDAGSKRÖNIKA Trots att vi vet hur trenderna ser ut återstår frågan, hur ska vi egentligen rusta oss för framtiden? I dagens fredagskrönika skriver Christina Riksén om hur vi förbereder oss för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

UD: Ha koll på Kina för att förstå framtidens arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Blicka utanför landets gränser för att förstå hur framtidens arbetsmarknad utvecklas. Kina är ett av de länder som vi bör hålla extra koll på, hävdar Hans-Christian Hagman, analyschef på Utrikesdepartementet.
NYHET Publicerad:

Grundskolan orsak till yrkesgymnasiets misslyckande

UTBILDNING Trots goda möjligheter till anställning är behovet av kompetens skriande i de flesta branscher. Nyckeln finns i en effektivisering av yrkesgymnasiet, men först måste man ta tag i grundskolan, enligt professor Inger Enkvist.
NYHET Publicerad:

Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar, säger Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.
NYHET Publicerad:

”Sverige kan bara konkurrera med kvalitet”

ARBETSMARKNAD En fortsatt framskjuten global position kräver satsningar på forskning och utbildning samt teknikutveckling. Det hävdar UD:s analyschef dr Hans-Christian Hagman. ”Det handlar om att maximera de nationella resurser vi har”, säger han.
NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.