Svårt för unga amerikaner att få jobb

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En studie från tankesmedjan Brookings betonar att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.

Janerik Larsson

Artikelförfattaren Janerik Larsson är seniorrådgivare till kommunikationsföretaget Prime och Stiftelsen Fritt Näringsliv. Han har följt utvecklingen på svensk arbetsmarknad sedan 1970-talet.

Det behövs aktiva åtgärder för att unga vuxna utan jobb ska kunna komma in på den amerikanska arbetsmarknaden där det i allt större utsträckning krävs en eftergymnasial examen. Att diskutera och försöka reformera utbildningssystemet räcker inte. Det visar tankesmedjan Brookings analys.

Studien visar att 17 procent av alla unga mellan 18 och 24 år i USA:s största städer och kommuner saknar jobb. Sett till hela nationen handlar det om 2,3 miljoner unga vuxna.

Av dem hade endast en dryg tredjedel, 36 procent, haft ett jobb föregående år medan siffran för hela åldersgruppen 18 – 64 år var 69 procent. Kännetecknande för de arbetslösa var att de hade oavslutade studier eller en examen motsvarande högst det vi kallar gymnasienivå. Etniska minoriteter var också överrepresenterade i gruppen arbetslösa ungdomar.

Samtidigt skiljer det mycket mellan olika delar av USA. I områden som drabbats av stora ekonomiska problem är siffrorna extra bekymmersamma: 30 procent i Detroit och 25 procent i stadsdelen Bronx i New York. I städer som Boston och Seattle är siffran däremot 10 procent eller lägre.

Att arbetslöshetssiffrorna är så höga för just dessa grupper illustrerar det faktum att USA har ett av världens minst effektiva system för att få unga utan högskolestudier att bli en del av arbetsmarknaden.

Brookings-rapporten ger en rad förslag för hur arbetslösa unga vuxna lättare ska få jobb. Det handlar bland annat om specialiserade arbetsförmedlingar, jobbträningsprogram och fortsatt fokus på att de ska fullborda eftergymnasiala utbildningar.

Avslutningsvis konstaterar rapporten att det som verkligen saknas är politisk vilja och fantasi, men också en känsla för hur viktigt det är att ta till vara unga människors potential.

Även I Sverige är det ungdomar utan en fullbordad gymnasieutbildning och ungdomar med utrikes bakgrund som i mindre utsträckning har ett arbete. År 2017 saknade 13–15 procent av alla i åldern 15–24 år arbete.

Siffrorna visar att en gymnasieexamen fungerar som en inträdesbiljett till den svenska arbetsmarknaden. År 2017 var 83 procent av dem med en gymnasieutbildning sysselsatta, vilket bara är en något lägre siffra än för de med eftergymnasialutbildning, 86 procent. Bland de som högst hade grundskoleutbildning var andelen sysselsatta bara 59 procent.

Efterfrågan på arbetskraft med gymnasiekompetens har under de senare årens högkonjunktur till och med varit högre än efterfrågan på personer med eftergymnasiekompetens.

Skolverkets statistik visar att genomströmningen i det svenska utbildningsystemet är dålig, i synnerhet för elever med utrikes bakgrund och nyanlända elever.

Av samtliga elever som startade gymnasiet år 2013 tog knappt tre av fyra, 72 procent, examen inom fem år. Men skillnaden mellan barn av svenskt respektive utländskt ursprung är stor. Fyra av fem med inrikes bakgrund tog en gymnasieexamen inom fem år efter skolstart, men bara häften av de med utrikes bakgrund. För nyinvandrade elever var motsvarade andel 24 procent.  

Bilden är liknande även i grundskolan. Drygt 80 procent av alla elever som gick ut grundskolan 2018 var behöriga till gymnasieskolan. Bland elever med svensk bakgrund var nio av tio behöriga till gymnasieskolan men bland dem med utrikes bakgrund var det bara sju av tio. Bland nyinvandrade elever var det knappt 30 procent.

Att på kort tid lära sig språket och samtidigt utveckla ämneskunskaper är självklart en utmaning för nyanlända elever. Men även många elever med utrikes bakgrund som har bott i landet en längre tid har svårt att klara utbildningen.

Det svenska utbildningsystemet är inte tillräckligt anpassat för att ge elever med utrikes bakgrund det stöd och den vägledning som de behöver, enligt Tamara Sobolevskaia, nationalekonom på Svenskt Näringsliv.

– En självklar målsättning bör vara att ge alla ungdomar, utan undantag, möjlighet att slutföra sina gymnasiestudier. Lyckas man inte med det riskerar vi att se en kraftig ökning av antalet ungdomar utan arbete de kommande åren, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.
NYHET Publicerad:

Så blir företagen fortsatt attraktiva

INTERNATIONELLA AFFÄRER Handel, investeringar och innovation genomgår dramatiska förändringar världen över. Svenska företag bör ta tag i taktpinnen för att inte tappa konkurrenskraft. ”Det går så fort och staten vet inte vad den ska göra. På nationell nivå är det offentliga dåligt koordinerat”, säger konsulten Mikael Román.
NYHET Publicerad:

Så är arbetsplatsen som passar alla

ARBETSMILJÖ Nyanländ eller funktionsnedsättning spelar ingen roll. Här är projektet som skapar arbetsplatser med bra villkor för alla, samtidigt som företagen är framgångsrika.
NYHET Publicerad:

Är vi redo för framtidens arbetsmarknad?

FREDAGSKRÖNIKA Trots att vi vet hur trenderna ser ut återstår frågan, hur ska vi egentligen rusta oss för framtiden? I dagens fredagskrönika skriver Christina Riksén om hur vi förbereder oss för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

UD: Ha koll på Kina för att förstå framtidens arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Blicka utanför landets gränser för att förstå hur framtidens arbetsmarknad utvecklas. Kina är ett av de länder som vi bör hålla extra koll på, hävdar Hans-Christian Hagman, analyschef på Utrikesdepartementet.
NYHET Publicerad:

Grundskolan orsak till yrkesgymnasiets misslyckande

UTBILDNING Trots goda möjligheter till anställning är behovet av kompetens skriande i de flesta branscher. Nyckeln finns i en effektivisering av yrkesgymnasiet, men först måste man ta tag i grundskolan, enligt professor Inger Enkvist.
NYHET Publicerad:

Så förändrar digitaliseringen svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar, säger Mårten Blix på Institutet för näringslivsforskning.
NYHET Publicerad:

”Sverige kan bara konkurrera med kvalitet”

ARBETSMARKNAD En fortsatt framskjuten global position kräver satsningar på forskning och utbildning samt teknikutveckling. Det hävdar UD:s analyschef dr Hans-Christian Hagman. ”Det handlar om att maximera de nationella resurser vi har”, säger han.
NYHET Publicerad:

AI betyder arbetsnytta för många företag

ARBETSMARKNAD Ny teknik och global konkurrens utmanar arbetsmarknaden i allt snabbare takt. "I framtiden kommer människan att arbeta mer kognitivt för vi har intelligenta verktyg", säger Joakim Wernberg vid Entreprenörskapsforum.
NYHET Publicerad:

Klanstyre och höga trösklar – utmanar svensk arbetsmarknad

ARBETSMARKNAD Den svenska samhällsmodellen bygger på ett stort förtroende för myndigheter och övertygelsen om individens frihet. Så vilka utmaningar möter människor från länder där hederskultur råder, och tilltron till staten är låg, på den svenska arbetsmarknaden?
NYHET Publicerad:

Forskare efterlyser mer samarbete med företag

FORSKNING Gränsen mellan forskning och näringsliv måste suddas ut, särskilt när det gäller tillämpad forskning. Det säger Robin Teigland, professor på Chalmers. ”Varför sitter inte fler forskare ute hos företag? Varför tar inte företag fler studenter och doktorander innanför sina väggar?”
NYHET Publicerad:

Svårt för unga amerikaner att få jobb

GÄSTKRÖNIKA Den amerikanska arbetslösheten är visserligen rekordlåg men fortfarande saknar många unga vuxna jobb. En ny studie pekar på att de nu måste få bättre förutsättningar, skriver Janerik Larsson.
NYHET Publicerad:

Nya krav i AI-världen

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga. Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.