Integration
Foto: SÖREN ANDERSSON

För att underlätta anställningar har arbetsmarknadens parter infört en rad åtgärder. Bland annat RUT-avdraget och den nya överenskommelsen om etableringsanställningar.

Jobb en förutsättning för integration

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.

Samtidigt som företag skriker efter kompetens, så står många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden.

Integrationen går trögt. Vad är fel? Frågan diskuterades vid ett seminarium på måndagsmorgonen.

Sysselsättningsgraden för svenskfödda är väldigt hög medan den fortfarande är väldigt låg för utomnordiska, konstaterar Andreas Bergh, docent vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning (IFN).

Han pekar på två möjliga vägar framöver: antingen blir utlandsfödda ett substitut till inhemsk arbetskraft eller så blir de ett komplement.

– Om vi ser dem som ett substitut kommer vi se lönepress och sänkta kostnader. Men om vi ser dem som ett komplement kommer vi se en ökad produktion. Men det som många oroar sig för då, är att lönespridningen ökar.

Hans slutsats är att det blir lättare för utlandsfödda att bli ett komplement till inhemsk arbetskraft. Trots att det finns både för och nackdelar framöver.

– Vi kan se en ökad mångfald och nya innovationer men det finns även risk för att främlingsfientligheten kan öka och att det kan uppstå nya konflikter.

Som en del i arbetet för att underlätta anställningar har parterna gjort en rad arbetsmarknadsåtgärder, bland annat RUT-avdraget och den nya överenskommelsen om etableringsanställningar.

Men att problemen får sin lösning genom sänkta löner är det inte alla som håller med om. Bland annat menar Maria Mattsson Mähl, vd på AlphaCE, att utanförskapet som redan finns i dag riskerar att öka ytterligare.

– Vi ser att det finns en stor fattigdom hos många som är utanför arbetsmarknaden. Och att det är dyrt att jobba. I många fall får vi hjälpa till att köpa busskort, så att de kan ens komma till jobbet, säger hon.

Henrik Didier, hr-direktör på Scandic Hotels Sweden, menar att det inte finns något som kan kallas ”enkla jobb”.

– Det finns bara jobb som kräver olika kvalifikationer och kompetens. Det finns inget som gör att vi kan säga att ett mer lågavlönat jobb är så att säga enkelt och inte något annat. Hos oss är städning av hotellrum en huvudkompetens, och det finns inget som gör att vi skulle kunna sänka de lönerna, säger han och fortsätter:

– Vi möter väldigt sällan fördomar. Vår kunskap är service och att möta människor. Därför är det bara positivt för oss att ha en mångfald bland våra medarbetare.

Maria Mattsson Mähl pekar på att det finns en tröghet i systemet som påverkar företagets arbete med att få människor i arbete.

– Vi lägger ungefär 80 procent av vår tid på att trycka på de offentliga systemen. Det här är tid som vi skulle kunna använda för att få människor i jobb. Det här måste bli bättre. Vi skulle gärna vilja vara med och underlätta Arbetsförmedlingens uppdrag, säger hon.

Peter Jeppsson, vice vd, pekar dock på att den stora skillnaden är mellan de som har ett jobb och de som inte har ett jobb.

– Det är viktigt för integrationen att man har ett jobb. För arbetsgivaren är det viktigt att kunna se ett samband mellan kostnad och produktivitet. Företagen vill anställa men de måste också kunna. Därför tror jag att etableringsanställningarna kommer att ge effekt när de väl kommer på plats. För jobben finns ju – vi måste bara få till en lösning.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Snabbsnack mellan politiker och företagare gav viktiga insikter

ALMEDALEN 2019 Tuffa demografiska utmaningar och problemen med den minutsyrda hemtjänsten var ett par av ämnena som diskuterades då gotländska företagare fick snabbprata med riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

"I framtiden blir ingen serverad utbildningar"

UTBILDNING Den snabba digitala utvecklingen ökar kravet på ett lärande genom hela yrkeslivet. Men att åka iväg på flerdagarskurser fungerar inte. Lärandet måste ske i stunden – och det är de anställda själva som har ansvaret. Det diskuterades på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Ny modell kan underlätta LAS-förhandlingar

ALMEDALEN 2019 Företagens möjligheter att anställa och växa med rätt kompetens är avgörande för svensk ekonomi och trygghet. Trots det har reformerna för den moderna arbetsmarknaden halkat efter. Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Det var ämnet under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Bygglov dröjer – Gotlandsföretagare överväger att lämna ön

ALMEDALEN 2019 Kommunens långa handläggningstider fick Gotlandsföretagaren Ulrika Ek att nästan stänga igen butiken. En frustration som delas av många företag runtom i Sverige, visar siffror som presenterades. ”Det här påverkar vår investeringsvilja och chans att skapa jobb”, säger Ulrika Ek.
NYHET Publicerad:

Den svenska konkurrenskraften hackar

ALMEDALEN 2019 Under ett seminarium i Almedalen släppte Svenskt Näringsliv en rapport om den svenska konkurrenskraften. Inte minst är den svaga produktivitetsutvecklingen ett problem.
NYHET Publicerad:

Välkommen till Svenskt Näringsliv i Almedalen 2019

POLITIKERVECKAN I vår fina trädgård bjuder vi på seminarier om aktuella ämnen som svensk konkurrenskraft och välstånd, företagsklimat och kommunernas myndighetsutövning och framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Utbildningsplikten är feltänkt

KOMMENTAR Regeringens reform för att öka utbildningsnivån bland nyanlända – den så kallade utbildningsplikten – går trögare än tänkt. Hittills i år har 5 500 personer bedömts omfattas av utbildningsplikt. Av dem har endast 90 personer påbörjat studier. Det är svårt att inte se det som ett fiasko, skriver Karin Rebas, skolpolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Dags att rensa i miljöskatteröran

MILJÖ Subventioner å ena sidan, skatter på det man just subventionerat å den andra. Det är verkligheten på en rad områden när olika miljöskatter träder i kraft. ”Det är en fullständig röra av styrmedel, helt utan logik. Nu måste regeringen rensa upp i det här”, säger professor Runar Brännlund som utrett miljöskatternas effektivitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

"Vi måste använda skattekronorna mer effektivt"

VÄLFÄRD Välfärden står inför enorma utmaningar. Men det finns utrymme för effektivisering, menar Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne. "Egentligen behöver vi inte mer pengar till välfärden. Vi måste bara bli mer effektiva", sa hon under ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Vårdföretagarna: Kommunal trixar med siffrorna

VÄLFÄRD Den ideologiska striden om vinster i välfärden fortsätter. I en ny rapport presenterar fackförbundet Kommunal siffror som kritiker menar är missvisande. ”Det är inte seriöst att trixa med siffrorna på det här sättet”, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör på Vårdföretagarna.
NYHET Publicerad:

Kompetensbristen gör företagen till samhällsentreprenörer

KOMPETENS Var fjärde rekrytering misslyckas för att företagen inte hittar rätt kompetens, visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Nu tar allt fler företag saken i egna händer och startar gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Scania och Ica är två exempel som lyftes fram på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Framfusiga politiker utmanar svenska modellen

ARBETSMARKNAD Den svenska arbetsmarknadsmodellen ifrågasätts, modellen hotas av politiken. Parter från såväl arbetsmarknad som politik diskuterade frågan på ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Höga ägarskatter lägger krokben för företagande

SKATTER Utan företag inget välstånd i Sverige. Det har varit ett återkommande tema under Svenskt Näringslivs seminarier i Almedalen och var det även när de svenska ägarskatterna diskuterades. De måste sänkas för öka de svenska företagens konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Jobb en förutsättning för integration

ARBETSMARKNAD Med många utlandsfödda utanför arbetsmarknaden och företag som skriker efter kompetens borde integrationen kunna lösas. Men varför går det så långsamt? Och vad behöver göras för att det ska fungera bättre? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

”Utan konkurrenskraft ingen välfärd”

KONKURRENS Konkurrenskraftiga företag garanterar välfärden. Men varför är det ingen som diskuterar Sveriges globala konkurrenskraft? Det är en ödesfråga för framtiden, menade deltagarna när Svenskt Näringsliv inledde årets seminarier i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Bussbolag sätter nyanlända i förarsätet

INTEGRATION Västanhede Trafik i Avesta var i stort behov av fler busschaufförer, tack vare en vunnen upphandling. Att större delen av de rekryterade chaufförerna var nyanlända var inget hinder. Fyra år senare jobbar företaget fortfarande med integration.
NYHET Publicerad:

Wetterlings yxfabrik satsar på integration

INTEGRATION På Wetterlings yxfabrik jobbar tre nyanlända killar från Eritrea, tillsammans med sina nio svenska kollegor. Den lyckade integrationen har väckt uppmärksamhet på håll, berättar vd Johan Ståhlberg. "Vi har blivit ambassadörer i konsten att ta bort fördomar. Företag och kommuner kommer hit på studiebesök".
NYHET Publicerad:

Sömnad ger jobb åt nyanlända flyktingar

INTEGRATION När idén att anställa nyanlända flyktingar i verksamheten kom upp såg företaget Svenskt Tenn till att den blev verklighet. Vd Maria Veerasamy berättar om en lång väg mot ett lyckat resultat.