Lärling
Foto: Henrik Montgomery/TT Bild

Sammanhållet lärlingssystem viktigt för konkurrenskraften

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kompetensförsörjningsfrågan påverkar svensk konkurrenskraft i allt högre grad. Det är den allra viktigaste frågan för Svenskt Näringsliv just nu, konstaterade Caroline af Ugglas, vice vd, vid ett seminarium. Svenskt Näringsliv arbetar för närvarande med principprogram för lärlingsutbildningar, som är tänkt att avhjälpa problemet.

Jens Albrektsson, chef kompetens och utbildning Installatörsföretagen.

Jens Albrektsson, chef kompetens och utbildning Installatörsföretagen.

Lars Tullstedt, ansvarig kompetensförsörjning, Sveriges Byggindustrier.

Lars Tullstedt, ansvarig kompetensförsörjning, Sveriges Byggindustrier.

Caroline af Ugglas

Caroline af Ugglas

Foto: Ernst Henry Photography AB
Johan Olsson

Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.

– Arbetskraftsbristen i Sverige är skriande, med över 80 000 lediga platser i Sverige. Detta samtidigt som arbetslösheten och utanförskapet blir allt större. Under våren har Svenskt Näringsliv, tillsammans med sina medlemsorganisationer, gjort ett principarbete om vad som bör känneteckna ett svenskt lärlingssystem, sa Svenskt Näringslivs utbildningspolitiska expert Johan Olsson under seminariet.

Principarbetet har hittills utmynnat i ett antal punkter som borde prägla ett svenskt lärlingssystem. Johan Olsson berättade att lärlingssystemet borde vara åldersneutralt, det ska vara standardiserat, det ska leda till yrkesbevis och det ska framförallt utgå från företagens behov, bland annat.   

Ytterligare en viktig punkt i principprogrammet är att man ska dra lärdom av det som redan har gjorts i de olika branscherna. Det var också var en av anledningarna till seminariet där olika branschorganisationer var inbjudna för att berätta om sina erfarenheter av lärlingsarbete.

Från Installatörsföretagen deltog Jens Albreksson som berättade hur det har arbetat med det som kallas Företagslärling. De har tillsammans med Elektrikerförbundet skapat en försöksverksamhet för att få ut intresserade, men outbildade, människor i verksamheterna.

– Vi vänder på kuttingen och skapar matchningen först och sedan utbildningen. Det kan handla om människor som inte riktigt har etablerat sig. De kanske har läst några högskolepoäng som inte leder till jobb. Nu får de chansen att börja jobba som elektriker eller något annat direkt, sa Jens Albreksson.

Systemet går ut på att para ihop de intresserade men outbildade människorna, oavsett ålder, med företag som är i behov av arbetskraft. De får lön från början. Förs läser man exempelvis elkraftteknik i några veckor. Sedan arbetar personen i företaget ytterligare några veckor. Sedan tillbaka till skolbänken igen, varpå ytterligare arbetsplatsförlagd utbildning följer. Så fortsätter det i två år.

– Många människor upplever sig inlåsta i sina jobb i dag. Det finns för få vägar att byta och lära sig ett nytt yrke om man upplever att man hamnat snett. Med detta så löser vi problemet. Det är fungerande system för det livslånga lärandet, sa Jens Albrektsson.

Försöket bekostas av de båda branschorganisationerna i nuläget men Jens Albrekssons förhoppning är att finansieringen i framtiden ska vara en kombination med medel från privata företag, offentligheten och medlemsorganisationerna.

Även Sveriges Byggindustrier berättade om sin syn på lärlingsutbildning. Något som branschen har lång tradition och erfarenhet av. Lars Tullstedt är ansvarig för kompetensförsörjning och ordförande i byggindustriernas yrkesnämnd som är en partsgemensam organisation där frågan om lärlingsutbildning i byggbranschen hanteras.

– Vi hanterar uppemot 800 lärlingar per år. Det är en betydande del i förhållande till gymnasiets 2 500. Och då ska man betänka att många av gymnasieeleverna sedan väljer andra jobb, sa Lars Tullstedt.

Han berättade att många av de utbildningar som de gör inte återfinns i det normala utbildningssystemet.

– Håltagare är ett exempel på yrke där det inte finns gymnasieutbildning i dag, men där det finns stor efterfrågan. Det är företagens behov som skapar utbildningsplatserna.

Lars Tulstedt menar att både gymnasieutbildningar och lärlingsutbildningar är oerhört viktiga.

– Våra egna företagsutbildningar som helt utgår från företagens behov är viktiga, men också väldigt konjunkturkänsliga. Där går gymnasierna in med en större långsiktighet och utbildning även när det inte är stort tryck på arbetsmarknaden. Så en kombination är bäst, sa Lars Tullstedt.

Han menade också att det är besvärande att det skapas så många parallella modeller just nu inom lärlingsväsendet som inte är förankrat i branschen.

– Vi måste formalisera lärlingsutbildningarna så att de är en del av det formella utbildningssystemet, avslutade han.

Seminariet fortsatte med rundabordssamtal mellan de olika organisationer och bland annat företrädare från departementet, Skolverket samt SKL. Svenskt Näringslivs vice vd Caroline af Ugglas knöt ihop säcken.

– Företagen har enorma problem med kompetensförsörjningen, samtidigt som matchningen på arbetsmarknaden brister. Det får konsekvenser och vi riskerar att tappa i välståndsligan. Att utveckla ett hållbart lärlingssystem i Sverige är viktigt. Därför är detta seminarium så angeläget just nu, avslutade Caroline af Ugglas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tafatt regering hämmar kompetensförsörjningen

DEBATT Arbetsgivare skriker efter rätt kompetens. Samtidigt konstaterar privatanställda tjänstemän att svårigheten att intyga sin kompetens för en ny arbetsgivare är det största hindret för att byta jobb. Att regeringen i det läget väljer att inte hörsamma ett enda av de förslag som presenteras i Valideringsdelegationens utredning är olyckligt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och Unionen.
NYHET Publicerad:

Så tog sig byggjätten ur machokulturen

STRATEGI En missad storaffär gjorde att Skanskas mångfaldsarbete tog fart på allvar. "Ledningen hade nog inte förstått att det kunde vara affärskritiskt", säger Monica Westerberg på Skanska Sverige där andelen kvinnor nu har ökat markant.
NYHET Publicerad:

Ica:s toppkvinnor tar för sig allt mer

MÅNGFALD Fokusera på jämlikhet och inkludering så får ni mångfalden på köpet. Rådet kommer från Emma Nyquist, mångfaldsstrateg inom Ica-gruppen. Koncernen fick nyligen ta emot priset som den europeiska detaljhandelns mest jämställda företag.
NYHET Publicerad:

De är techbranschens hetaste kvinnor 

HALLÅ DÄR Livia Moore, marknadschef på riskkapitalbolaget Antler, som har varit med och tagit fram en lista på 50 tongivande kvinnor i techbranschen. Varför behövs det?
NYHET Publicerad:

Kvinnorna tar Volvo Cars ur kompetenskrisen

MÅNGFALD Målet är att ha lika många kvinnor som män på ledande positioner. Att öka mångfalden är ett måste för att vinna kampen om kompetensen, konstaterar Katarina Matson på Volvo Cars.
NYHET Publicerad:

”Lär av dem som blickar framåt”

HALLÅ DÄR Maria Norberg, vd och grundare av Teknikkvinnor, nyss hemkommen från konferensen Move The Dial i Toronto. Varför var du inbjuden dit?
NYHET Publicerad:

Hyllad kampanj lockar kvinnor till Semcon

JÄMSTÄLLDHET När företaget Semcon gick ut och bad om tips på produkter som fungerar dåligt för kvinnor kom över 500 förslag in. En konsultgrupp, med enbart kvinnor, utvecklade en dragkrok som är enklare att hantera och samtidigt nåddes kampanjens mål – fler kvinnliga sökande.
NYHET Publicerad:

Här tar kvinnorna plats

JÄMSTÄLLDHET Stena Line gör en rejäl satsning på ökad jämställdhet i hela koncernen. Om tre år ska 30 procent av företagets chefer vara kvinnor, liksom 30 procent av alla som nyrekryteras, enligt hr-ansvariga Margareta Jensen Dickson.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivaren satsar på jobb till utsatta grupper

KOMPETENS Att ta in utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning är ett sätt för FM Mattsson Mora Group att ta sitt samhällsansvar och få in ny kompetens.
NYHET Publicerad:

Städbolaget där nio av tio är utlandsfödda

MÅNGFALD På Stockholms Städsystem är 90 procent av medarbetarna utlandsfödda och det är något som företagets vd Emma Unevik är mycket stolt över. ”Det är fantastiskt att handgripligen vara en del av integrationen. Vi pratar inte bara om det – vi gör det.”
NYHET Publicerad:

Unga inspirerar i energibranschen

HALLÅ DÄR Neval Bilic, ansvarig för frågor kring kompetensförsörjning på Energiföretagen Sverige. Ni har startat initiativet Qraftsamling. Vad är det?
NYHET Publicerad:

Rapport: Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna

ARBETSMARKNAD Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Företagen är inte bara välfärdsskapare utan också stora utbildningsaktörer”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

McDonalds: Inställningen avgör vem som får jobbet

MÅNGFALD Här jobbar svensk- och utlandsfödda sida vid sida. Alla pratar svenska och har en positiv attityd till jobbet. Det är framgångsreceptet när Eva Dunér, ägare av flera McDonaldsrestauranger, anställer ungdomar. 
NYHET Publicerad:

”Våga testa mångfald på riktigt”

HALLÅ DÄR Delal Apak, vd på rekryteringsföretaget Novare Peritos, med fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som exempelvis autism, adhd eller add. Hur ser deras arbetsmarknad ut?
NYHET Publicerad:

Så ska unga tjejer behålla sitt teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Unga tjejer följer äldre tjejer på sociala medier, där de delar med sig av vardagen på en teknisk utbildning. Teknikföretagens senaste grepp är ett försök att få fler tjejer att behålla sitt teknikintresse.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Fyra svenska medaljer vid yrkes-VM

WEBB-TV Sverige kammade hem ett silver, tre brons och sex Medallion for Excellence vid yrkes-VM i ryska Kazan.
NYHET Publicerad:

Med principen "en av tre" stärker Siemens mångfalden

MÅNGFALD Attityder, envishet och empatiska ledare är centrala faktorer i Siemens satsning på mångfald. Norden-vd:n Ulf Troedsson betonar att arbetet är långt ifrån klart men med några enkla konkreta grepp har företaget på senare år lyckats ta rejäla kliv framåt. 
NYHET Publicerad:

Rekryteringsroboten ger alla samma chans

KOMPETENS Roboten Tengai har inga känslor. Den ställer utmanande frågor under intervjun utan att tveka och rapporterar sedan exakt vad kandidaten svarat.
NYHET Publicerad:

Byggbolag lockar kvinnor för att hitta de bästa

HALLÅ DÄR Helena Söderberg, HR-direktör på byggföretaget JM. I höst drar ert lärlingsprogram för kvinnor igång för tredje året i rad. Vad ligger bakom det?