Lärling
Foto: Henrik Montgomery/TT Bild

Sammanhållet lärlingssystem viktigt för konkurrenskraften

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kompetensförsörjningsfrågan påverkar svensk konkurrenskraft i allt högre grad. Det är den allra viktigaste frågan för Svenskt Näringsliv just nu, konstaterade Caroline af Ugglas, vice vd, vid ett seminarium. Svenskt Näringsliv arbetar för närvarande med principprogram för lärlingsutbildningar, som är tänkt att avhjälpa problemet.

Jens Albrektsson, chef kompetens och utbildning Installatörsföretagen.

Jens Albrektsson, chef kompetens och utbildning Installatörsföretagen.

Lars Tullstedt, ansvarig kompetensförsörjning, Sveriges Byggindustrier.

Lars Tullstedt, ansvarig kompetensförsörjning, Sveriges Byggindustrier.

Caroline af Ugglas

Caroline af Ugglas

Foto: Ernst Henry Photography AB
Johan Olsson

Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.

– Arbetskraftsbristen i Sverige är skriande, med över 80 000 lediga platser i Sverige. Detta samtidigt som arbetslösheten och utanförskapet blir allt större. Under våren har Svenskt Näringsliv, tillsammans med sina medlemsorganisationer, gjort ett principarbete om vad som bör känneteckna ett svenskt lärlingssystem, sa Svenskt Näringslivs utbildningspolitiska expert Johan Olsson under seminariet.

Principarbetet har hittills utmynnat i ett antal punkter som borde prägla ett svenskt lärlingssystem. Johan Olsson berättade att lärlingssystemet borde vara åldersneutralt, det ska vara standardiserat, det ska leda till yrkesbevis och det ska framförallt utgå från företagens behov, bland annat.   

Ytterligare en viktig punkt i principprogrammet är att man ska dra lärdom av det som redan har gjorts i de olika branscherna. Det var också var en av anledningarna till seminariet där olika branschorganisationer var inbjudna för att berätta om sina erfarenheter av lärlingsarbete.

Från Installatörsföretagen deltog Jens Albreksson som berättade hur det har arbetat med det som kallas Företagslärling. De har tillsammans med Elektrikerförbundet skapat en försöksverksamhet för att få ut intresserade, men outbildade, människor i verksamheterna.

– Vi vänder på kuttingen och skapar matchningen först och sedan utbildningen. Det kan handla om människor som inte riktigt har etablerat sig. De kanske har läst några högskolepoäng som inte leder till jobb. Nu får de chansen att börja jobba som elektriker eller något annat direkt, sa Jens Albreksson.

Systemet går ut på att para ihop de intresserade men outbildade människorna, oavsett ålder, med företag som är i behov av arbetskraft. De får lön från början. Förs läser man exempelvis elkraftteknik i några veckor. Sedan arbetar personen i företaget ytterligare några veckor. Sedan tillbaka till skolbänken igen, varpå ytterligare arbetsplatsförlagd utbildning följer. Så fortsätter det i två år.

– Många människor upplever sig inlåsta i sina jobb i dag. Det finns för få vägar att byta och lära sig ett nytt yrke om man upplever att man hamnat snett. Med detta så löser vi problemet. Det är fungerande system för det livslånga lärandet, sa Jens Albrektsson.

Försöket bekostas av de båda branschorganisationerna i nuläget men Jens Albrekssons förhoppning är att finansieringen i framtiden ska vara en kombination med medel från privata företag, offentligheten och medlemsorganisationerna.

Även Sveriges Byggindustrier berättade om sin syn på lärlingsutbildning. Något som branschen har lång tradition och erfarenhet av. Lars Tullstedt är ansvarig för kompetensförsörjning och ordförande i byggindustriernas yrkesnämnd som är en partsgemensam organisation där frågan om lärlingsutbildning i byggbranschen hanteras.

– Vi hanterar uppemot 800 lärlingar per år. Det är en betydande del i förhållande till gymnasiets 2 500. Och då ska man betänka att många av gymnasieeleverna sedan väljer andra jobb, sa Lars Tullstedt.

Han berättade att många av de utbildningar som de gör inte återfinns i det normala utbildningssystemet.

– Håltagare är ett exempel på yrke där det inte finns gymnasieutbildning i dag, men där det finns stor efterfrågan. Det är företagens behov som skapar utbildningsplatserna.

Lars Tulstedt menar att både gymnasieutbildningar och lärlingsutbildningar är oerhört viktiga.

– Våra egna företagsutbildningar som helt utgår från företagens behov är viktiga, men också väldigt konjunkturkänsliga. Där går gymnasierna in med en större långsiktighet och utbildning även när det inte är stort tryck på arbetsmarknaden. Så en kombination är bäst, sa Lars Tullstedt.

Han menade också att det är besvärande att det skapas så många parallella modeller just nu inom lärlingsväsendet som inte är förankrat i branschen.

– Vi måste formalisera lärlingsutbildningarna så att de är en del av det formella utbildningssystemet, avslutade han.

Seminariet fortsatte med rundabordssamtal mellan de olika organisationer och bland annat företrädare från departementet, Skolverket samt SKL. Svenskt Näringslivs vice vd Caroline af Ugglas knöt ihop säcken.

– Företagen har enorma problem med kompetensförsörjningen, samtidigt som matchningen på arbetsmarknaden brister. Det får konsekvenser och vi riskerar att tappa i välståndsligan. Att utveckla ett hållbart lärlingssystem i Sverige är viktigt. Därför är detta seminarium så angeläget just nu, avslutade Caroline af Ugglas.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Med principen "en av tre" stärker Siemens mångfalden

MÅNGFALD Attityder, envishet och empatiska ledare är centrala faktorer i Siemens satsning på mångfald. Norden-vd:n Ulf Troedsson betonar att arbetet är långt ifrån klart men med några enkla konkreta grepp har företaget på senare år lyckats ta rejäla kliv framåt. 
NYHET Publicerad:

Rekryteringsroboten ger alla samma chans

KOMPETENS Roboten Tengai har inga känslor. Den ställer utmanande frågor under intervjun utan att tveka och rapporterar sedan exakt vad kandidaten svarat.
NYHET Publicerad:

Byggbolag lockar kvinnor för att hitta de bästa

HALLÅ DÄR Helena Söderberg, HR-direktör på byggföretaget JM. I höst drar ert lärlingsprogram för kvinnor igång för tredje året i rad. Vad ligger bakom det?
NYHET Publicerad:

Här har kompetensutveckling högsta prioritet

KOMPETENS Med eget universitet i USA kan företaget General Electric erbjuda möjligheter till kompetensutveckling för sina medarbetare. Christina Dahlgren, HR-chef vid det svenska dotterbolaget, berättar om en utbildningsverksamhet som ger gott om utrymme för medarbetarna att utveckla sig själva och företaget.
NYHET Publicerad:

AI ökar kraven på att lära nytt i arbetslivet

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Så täpper Volvo till kunskapsluckan

UTBILDNING Biltillverkaren krokar arm med den akademiska världen, andra industrier och fordonsföretag för att vässa medarbetarnas kompetens. ”För oss ger investeringar i kompetensutveckling konkurrenskraft”, säger Camilla Antonsson, HR chef.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga kvinnor söker byggutbildning

HALLÅ DÄR Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier. De senaste två åren har allt fler kvinnor sökt till yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Här väger värderingar lika tungt som kompetens

MÅNGFALD Värderingar är lika viktigt som kompetens när fastighetsbolaget Atrium Ljungberg rekryterar. Det har lett till att företagets anställda har många olika bakgrunder och att mångfald händer mer eller mindre av sig självt, berättar vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Så utbildar Tieto i inkluderande ledarskap

UTVECKLING Kompetensbristen gör det viktigare än någonsin att vara attraktiv som arbetsgivare inom it och teknik. Därför utbildar nu Tieto alla sina chefer i inkluderande ledarskap.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Egen akademi höjer kompetensen på hotellkedjan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hotellbranschen är på framåtmarsch, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. För Scandic Hotels innebär det ständigt växande antalet medarbetare att kompetensutvecklingen är helt avgörande i företagets verksamhet.