Tafatt regering hämmar kompetensförsörjningen

NYHET Publicerad

DEBATT Arbetsgivare skriker efter rätt kompetens. Samtidigt konstaterar privatanställda tjänstemän att svårigheten att intyga sin kompetens för en ny arbetsgivare är det största hindret för att byta jobb. Att regeringen i det läget väljer att inte hörsamma ett enda av de förslag som presenteras i Valideringsdelegationens utredning är olyckligt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och Unionen.

Kompetens

Regeringen kan inte längre ducka i frågan. Menar den allvar med ambitionerna att skapa effektiva system för livslångt lärande i högskolan är det dags att skrida till handling, skriver debattörerna.

Svenska företag och deras medarbetare, är beroende av att sådan kompetens som utvecklas i arbetslivet kan valideras och tillgodoräknas i högskolan. Det är en förutsättning för såväl kompetensförsörjningen som helhet, som för effektiva möjligheter till vidareutbildning och omställning.

Men trots att stora brister identifierats i lärosätenas förutsättningar att validera har inte ett enda av de förslag på nödvändiga förändringar som presenterades i Valideringsdelegationens utredning för ett och ett halvt år sedan genomförts av regeringen. Det är olyckligt.

Behoven är nämligen både omfattande och tilltagande. Allt fler företag tvingas ställa in planerad expansion till följd av att de inte lyckas rekrytera rätt kompetens. Samtidigt menar privatanställda tjänstemän att svårigheten att intyga sin kompetens för en ny arbetsgivare är det största hindret för att byta jobb. Med möjligheter till validering skulle såväl rörligheten som matchningen på arbetsmarknaden kunna stärkas.

Det finns dessutom anledning att tro att de flyktinginvandrare som kom 2015 och 2016, kommer söka sig till högskolan i relativt stora antal omkring 2020. För flera av dem kan validering göra stor skillnad i förväntad studietid och i slutändan antal år borta från arbetsmarknaden.

Menar regeringen allvar med att den vill främja det livslånga lärandet och underlätta kompetensförsörjningen förväntar vi oss att de förslag Valideringsdelegationen lagt snarast genomförs. Förslagen har fått ett brett stöd av såväl lärosäten som andra remissinstanser, och kan i samtliga fall genomföras av regeringen på egen hand:

1. Ge universitet och högskolor ersättning för tillgodoräknanden baserade på reell kompetens

Det sätt högskolan får resurser på missgynnar validering av reell kompetens. Lärosätena får ingen ersättning för att utföra validering och förlorar ersättningen för de kurser som tillgodoräknas. Universitet och högskolor behöver få ersättning i efterhand, utanför den ordinarie resurstilldelningen, för utförd validering som resulterar i ett tillgodoräknade i enlighet med delegationens förslag.

2. Modernisera högskoleförordningen

Bestämmelserna om tillgodoräknande lever vare sig upp till de överenskommelser om livslångt lärande och tillgodoräknande som Sverige ställt sig bakom i Europeiska unionen eller i Bolognaprocessen, det europeiska samarbetet för högre utbildning. Reglerna behöver moderniseras, och det måste tydliggöras att tillgodoräknande ska medges om det inte finns väsentliga skillnader mellan de kunskaper och färdigheter som åberopas och målen för utbildningen.

3. Gör det möjligt att tillgodoräkna reell kompetens inom uppdragsutbildning

Att det inte är möjligt idag är ett hinder för effektiva insatser när företag eller omställningsorganisationer köper utbildning. Staten gör redan flera undantag för att underlätta den offentliga kompetensförsörjningen, till exempel inom Lärarlyftet, vid fortbildning av rektorer och för anställda i Försvarsmakten. Det är därför märkligt att inte samma möjligheter gäller för näringslivet, särskilt som köparen vid uppdragsutbildning alltid måste stå för samtliga kostnader.

4. Förläng pilotprojektet för utvecklingen av strukturer och metoder för validering

Universitets- och högskolerådet (UHR) fick 2016 ett treårigt uppdrag att samordna en pilotverksamhet för att hitta fungerande strukturer för lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens. Vid årsskiftet upphörde projektet som förvisso gjort vissa framsteg, men utan att det var klart. Framförallt behöver metoder för tillgodoräknande vidareutvecklas.

5. Ge UHR ett permanent uppdrag att främja validering

Inom ramen för det treåriga pilotprojektet hade UHR ett uppdrag att främja validering. Detta uppdrag försvann i och med att projektet upphörde, vilket ledde till att påbörjat arbete inte har kunnat slutföras. UHR har till exempel inte slutfört utvecklingen av det administrativa systemstödet för validering.

Det i sin tur innebär att Universitetskanslersämbetet inte kan utföra sitt uppdrag från regeringen att samla in statistik över tillgodoräknanden av reell kompetens. Och utan statistik saknas förutsättningar att följa upp och utvärdera lärosätenas arbete med validering. UHR behöver därför ges ett långsiktigt uppdrag att främja lärosätenas arbete med tillgodoräknade av reell kompetens. Ett förslag som har fått enhälligt stöd av lärosätena.

6. Ge UHR i uppdrag att testa en modell med central ingång för förhandsbesked om tillgodoräknande av reell kompetens

Ett stort hinder för yrkesverksamma liksom för invandrade akademiker som vill fylla på eller komplettera sin utbildning, är att bara den som är antagen och har påbörjat studier har rätt att få sin reella kompetens prövad och tillgodoräknad. För att individer ska ges möjlighet att redan innan de söker bedöma hur stor del av en utbildning de kan tillgodoräkna sig och därmed hur lång den förväntade studietiden kommer att bli, behövs en möjlighet till förhandsbesked.

Flera av lärosätena ser behovet av att få ett sådant genom en sådan central ingång men vissa påtalar att det återstår oklarheter. Vi föreslår därför att UHR ges i uppdrag att bedriva en pilotverksamhet innan möjligheten införs permanent.

Den valideringsdelegation som regeringen själv tillsatt har för ett och ett halvt år sedan, i enlighet med sitt uppdrag, lyft fram nödvändiga förändringar för att valideringen ska fungera bättre i högskolan. Regeringen kan inte längre ducka i frågan. Menar den allvar med ambitionerna att skapa effektiva system för livslångt lärande i högskolan är det dags att skrida till handling.

Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv

Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert på Svenskt Näringsliv och ledamot i Valideringsdelegationens expertgrupp för högskolan

Martin Linder, ordförande Unionen

Jesper Lundholm, utbildningspolitisk expert på Unionen och ledamot i Valideringsdelegationen

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ny satsning lockar kvinnor till industrin

UTBILDNING I Värmland görs en storsatsning på industrirelaterad vuxenutbildning för att försöka komma till rätta med kompetensbristen. Mikaela Larsson utbildar sig till cnc-operatör i Karlstad och känner att hon har hamnat rätt. ”Det är ju det här jag ska göra”, säger hon.
NYHET Publicerad:

”Vi måste vända på tratten” 

HALLÅ DÄR Anders Ferbe, du var tidigare ordförande i Valideringsdelegationen som i våras lämnade sitt slutbetänkande. Varför är det så viktigt att valideringen utvecklas?
NYHET Publicerad:

Snabba vägar till ny kunskap

KOMPETENS Korta utbildningar på distans. Det är det företagen vill ha nu, enligt utbildnings-vd:n Maria Scullman. Hon är övertygad om att det fortsätter även efter corona. ”Företagen har gjort den förflyttning som det har pratats om länge – att bli mer digitala och jobba på distans”.
NYHET Publicerad:

Digitalt kompetenslyft för garveriet

DIGITALISERING När corona slog till ställde Ödins garveri på Gotland snabbt om och lanserade en nätbutik. Ägaren Eva Lilja går nu en utbildning om digitalisering inom handeln. ”Det är nyttigt att försöka förstå hur det hänger ihop, var det är viktigt att synas och hur kunder tänker”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Komvux: Positiv signal från regeringen

UTBILDNING Regeringen satsar på vuxenutbildningen. Den som har störst behov av studier ska ges förtur och språk blir en naturlig del av yrkesutbildningen. ”Förändringarna är ett steg i rätt riktning för en mer effektiv kompetensförsörjning”, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Tafatt regering hämmar kompetensförsörjningen

DEBATT Arbetsgivare skriker efter rätt kompetens. Samtidigt konstaterar privatanställda tjänstemän att svårigheten att intyga sin kompetens för en ny arbetsgivare är det största hindret för att byta jobb. Att regeringen i det läget väljer att inte hörsamma ett enda av de förslag som presenteras i Valideringsdelegationens utredning är olyckligt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och Unionen.
NYHET Publicerad:

Så tog sig byggjätten ur machokulturen

STRATEGI En missad storaffär gjorde att Skanskas mångfaldsarbete tog fart på allvar. "Ledningen hade nog inte förstått att det kunde vara affärskritiskt", säger Monica Westerberg på Skanska Sverige där andelen kvinnor nu har ökat markant.
NYHET Publicerad:

Ica:s toppkvinnor tar för sig allt mer

MÅNGFALD Fokusera på jämlikhet och inkludering så får ni mångfalden på köpet. Rådet kommer från Emma Nyquist, mångfaldsstrateg inom Ica-gruppen. Koncernen fick nyligen ta emot priset som den europeiska detaljhandelns mest jämställda företag.
NYHET Publicerad:

De är techbranschens hetaste kvinnor 

HALLÅ DÄR Livia Moore, marknadschef på riskkapitalbolaget Antler, som har varit med och tagit fram en lista på 50 tongivande kvinnor i techbranschen. Varför behövs det?
NYHET Publicerad:

Kvinnorna tar Volvo Cars ur kompetenskrisen

MÅNGFALD Målet är att ha lika många kvinnor som män på ledande positioner. Att öka mångfalden är ett måste för att vinna kampen om kompetensen, konstaterar Katarina Matson på Volvo Cars.
NYHET Publicerad:

”Lär av dem som blickar framåt”

HALLÅ DÄR Maria Norberg, vd och grundare av Teknikkvinnor, nyss hemkommen från konferensen Move The Dial i Toronto. Varför var du inbjuden dit?
NYHET Publicerad:

Hyllad kampanj lockar kvinnor till Semcon

JÄMSTÄLLDHET När företaget Semcon gick ut och bad om tips på produkter som fungerar dåligt för kvinnor kom över 500 förslag in. En konsultgrupp, med enbart kvinnor, utvecklade en dragkrok som är enklare att hantera och samtidigt nåddes kampanjens mål – fler kvinnliga sökande.
NYHET Publicerad:

Här tar kvinnorna plats

JÄMSTÄLLDHET Stena Line gör en rejäl satsning på ökad jämställdhet i hela koncernen. Om tre år ska 30 procent av företagets chefer vara kvinnor, liksom 30 procent av alla som nyrekryteras, enligt hr-ansvariga Margareta Jensen Dickson.