Tafatt regering hämmar kompetensförsörjningen

NYHET Publicerad

DEBATT Arbetsgivare skriker efter rätt kompetens. Samtidigt konstaterar privatanställda tjänstemän att svårigheten att intyga sin kompetens för en ny arbetsgivare är det största hindret för att byta jobb. Att regeringen i det läget väljer att inte hörsamma ett enda av de förslag som presenteras i Valideringsdelegationens utredning är olyckligt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och Unionen.

Kompetens

Regeringen kan inte längre ducka i frågan. Menar den allvar med ambitionerna att skapa effektiva system för livslångt lärande i högskolan är det dags att skrida till handling, skriver debattörerna.

Svenska företag och deras medarbetare, är beroende av att sådan kompetens som utvecklas i arbetslivet kan valideras och tillgodoräknas i högskolan. Det är en förutsättning för såväl kompetensförsörjningen som helhet, som för effektiva möjligheter till vidareutbildning och omställning.

Men trots att stora brister identifierats i lärosätenas förutsättningar att validera har inte ett enda av de förslag på nödvändiga förändringar som presenterades i Valideringsdelegationens utredning för ett och ett halvt år sedan genomförts av regeringen. Det är olyckligt.

Behoven är nämligen både omfattande och tilltagande. Allt fler företag tvingas ställa in planerad expansion till följd av att de inte lyckas rekrytera rätt kompetens. Samtidigt menar privatanställda tjänstemän att svårigheten att intyga sin kompetens för en ny arbetsgivare är det största hindret för att byta jobb. Med möjligheter till validering skulle såväl rörligheten som matchningen på arbetsmarknaden kunna stärkas.

Det finns dessutom anledning att tro att de flyktinginvandrare som kom 2015 och 2016, kommer söka sig till högskolan i relativt stora antal omkring 2020. För flera av dem kan validering göra stor skillnad i förväntad studietid och i slutändan antal år borta från arbetsmarknaden.

Menar regeringen allvar med att den vill främja det livslånga lärandet och underlätta kompetensförsörjningen förväntar vi oss att de förslag Valideringsdelegationen lagt snarast genomförs. Förslagen har fått ett brett stöd av såväl lärosäten som andra remissinstanser, och kan i samtliga fall genomföras av regeringen på egen hand:

1. Ge universitet och högskolor ersättning för tillgodoräknanden baserade på reell kompetens

Det sätt högskolan får resurser på missgynnar validering av reell kompetens. Lärosätena får ingen ersättning för att utföra validering och förlorar ersättningen för de kurser som tillgodoräknas. Universitet och högskolor behöver få ersättning i efterhand, utanför den ordinarie resurstilldelningen, för utförd validering som resulterar i ett tillgodoräknade i enlighet med delegationens förslag.

2. Modernisera högskoleförordningen

Bestämmelserna om tillgodoräknande lever vare sig upp till de överenskommelser om livslångt lärande och tillgodoräknande som Sverige ställt sig bakom i Europeiska unionen eller i Bolognaprocessen, det europeiska samarbetet för högre utbildning. Reglerna behöver moderniseras, och det måste tydliggöras att tillgodoräknande ska medges om det inte finns väsentliga skillnader mellan de kunskaper och färdigheter som åberopas och målen för utbildningen.

3. Gör det möjligt att tillgodoräkna reell kompetens inom uppdragsutbildning

Att det inte är möjligt idag är ett hinder för effektiva insatser när företag eller omställningsorganisationer köper utbildning. Staten gör redan flera undantag för att underlätta den offentliga kompetensförsörjningen, till exempel inom Lärarlyftet, vid fortbildning av rektorer och för anställda i Försvarsmakten. Det är därför märkligt att inte samma möjligheter gäller för näringslivet, särskilt som köparen vid uppdragsutbildning alltid måste stå för samtliga kostnader.

4. Förläng pilotprojektet för utvecklingen av strukturer och metoder för validering

Universitets- och högskolerådet (UHR) fick 2016 ett treårigt uppdrag att samordna en pilotverksamhet för att hitta fungerande strukturer för lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens. Vid årsskiftet upphörde projektet som förvisso gjort vissa framsteg, men utan att det var klart. Framförallt behöver metoder för tillgodoräknande vidareutvecklas.

5. Ge UHR ett permanent uppdrag att främja validering

Inom ramen för det treåriga pilotprojektet hade UHR ett uppdrag att främja validering. Detta uppdrag försvann i och med att projektet upphörde, vilket ledde till att påbörjat arbete inte har kunnat slutföras. UHR har till exempel inte slutfört utvecklingen av det administrativa systemstödet för validering.

Det i sin tur innebär att Universitetskanslersämbetet inte kan utföra sitt uppdrag från regeringen att samla in statistik över tillgodoräknanden av reell kompetens. Och utan statistik saknas förutsättningar att följa upp och utvärdera lärosätenas arbete med validering. UHR behöver därför ges ett långsiktigt uppdrag att främja lärosätenas arbete med tillgodoräknade av reell kompetens. Ett förslag som har fått enhälligt stöd av lärosätena.

6. Ge UHR i uppdrag att testa en modell med central ingång för förhandsbesked om tillgodoräknande av reell kompetens

Ett stort hinder för yrkesverksamma liksom för invandrade akademiker som vill fylla på eller komplettera sin utbildning, är att bara den som är antagen och har påbörjat studier har rätt att få sin reella kompetens prövad och tillgodoräknad. För att individer ska ges möjlighet att redan innan de söker bedöma hur stor del av en utbildning de kan tillgodoräkna sig och därmed hur lång den förväntade studietiden kommer att bli, behövs en möjlighet till förhandsbesked.

Flera av lärosätena ser behovet av att få ett sådant genom en sådan central ingång men vissa påtalar att det återstår oklarheter. Vi föreslår därför att UHR ges i uppdrag att bedriva en pilotverksamhet innan möjligheten införs permanent.

Den valideringsdelegation som regeringen själv tillsatt har för ett och ett halvt år sedan, i enlighet med sitt uppdrag, lyft fram nödvändiga förändringar för att valideringen ska fungera bättre i högskolan. Regeringen kan inte längre ducka i frågan. Menar den allvar med ambitionerna att skapa effektiva system för livslångt lärande i högskolan är det dags att skrida till handling.

Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv

Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert på Svenskt Näringsliv och ledamot i Valideringsdelegationens expertgrupp för högskolan

Martin Linder, ordförande Unionen

Jesper Lundholm, utbildningspolitisk expert på Unionen och ledamot i Valideringsdelegationen

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Komvux: Positiv signal från regeringen

UTBILDNING Regeringen satsar på vuxenutbildningen. Den som har störst behov av studier ska ges förtur och språk blir en naturlig del av yrkesutbildningen. ”Förändringarna är ett steg i rätt riktning för en mer effektiv kompetensförsörjning”, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Tafatt regering hämmar kompetensförsörjningen

DEBATT Arbetsgivare skriker efter rätt kompetens. Samtidigt konstaterar privatanställda tjänstemän att svårigheten att intyga sin kompetens för en ny arbetsgivare är det största hindret för att byta jobb. Att regeringen i det läget väljer att inte hörsamma ett enda av de förslag som presenteras i Valideringsdelegationens utredning är olyckligt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och Unionen.
NYHET Publicerad:

Så tog sig byggjätten ur machokulturen

STRATEGI En missad storaffär gjorde att Skanskas mångfaldsarbete tog fart på allvar. "Ledningen hade nog inte förstått att det kunde vara affärskritiskt", säger Monica Westerberg på Skanska Sverige där andelen kvinnor nu har ökat markant.
NYHET Publicerad:

Ica:s toppkvinnor tar för sig allt mer

MÅNGFALD Fokusera på jämlikhet och inkludering så får ni mångfalden på köpet. Rådet kommer från Emma Nyquist, mångfaldsstrateg inom Ica-gruppen. Koncernen fick nyligen ta emot priset som den europeiska detaljhandelns mest jämställda företag.
NYHET Publicerad:

De är techbranschens hetaste kvinnor 

HALLÅ DÄR Livia Moore, marknadschef på riskkapitalbolaget Antler, som har varit med och tagit fram en lista på 50 tongivande kvinnor i techbranschen. Varför behövs det?
NYHET Publicerad:

Kvinnorna tar Volvo Cars ur kompetenskrisen

MÅNGFALD Målet är att ha lika många kvinnor som män på ledande positioner. Att öka mångfalden är ett måste för att vinna kampen om kompetensen, konstaterar Katarina Matson på Volvo Cars.
NYHET Publicerad:

”Lär av dem som blickar framåt”

HALLÅ DÄR Maria Norberg, vd och grundare av Teknikkvinnor, nyss hemkommen från konferensen Move The Dial i Toronto. Varför var du inbjuden dit?
NYHET Publicerad:

Hyllad kampanj lockar kvinnor till Semcon

JÄMSTÄLLDHET När företaget Semcon gick ut och bad om tips på produkter som fungerar dåligt för kvinnor kom över 500 förslag in. En konsultgrupp, med enbart kvinnor, utvecklade en dragkrok som är enklare att hantera och samtidigt nåddes kampanjens mål – fler kvinnliga sökande.
NYHET Publicerad:

Här tar kvinnorna plats

JÄMSTÄLLDHET Stena Line gör en rejäl satsning på ökad jämställdhet i hela koncernen. Om tre år ska 30 procent av företagets chefer vara kvinnor, liksom 30 procent av alla som nyrekryteras, enligt hr-ansvariga Margareta Jensen Dickson.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivaren satsar på jobb till utsatta grupper

KOMPETENS Att ta in utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning är ett sätt för FM Mattsson Mora Group att ta sitt samhällsansvar och få in ny kompetens.
NYHET Publicerad:

Städbolaget där nio av tio är utlandsfödda

MÅNGFALD På Stockholms Städsystem är 90 procent av medarbetarna utlandsfödda och det är något som företagets vd Emma Unevik är mycket stolt över. ”Det är fantastiskt att handgripligen vara en del av integrationen. Vi pratar inte bara om det – vi gör det.”
NYHET Publicerad:

Unga inspirerar i energibranschen

HALLÅ DÄR Neval Bilic, ansvarig för frågor kring kompetensförsörjning på Energiföretagen Sverige. Ni har startat initiativet Qraftsamling. Vad är det?
NYHET Publicerad:

Rapport: Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna

ARBETSMARKNAD Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Företagen är inte bara välfärdsskapare utan också stora utbildningsaktörer”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

McDonalds: Inställningen avgör vem som får jobbet

MÅNGFALD Här jobbar svensk- och utlandsfödda sida vid sida. Alla pratar svenska och har en positiv attityd till jobbet. Det är framgångsreceptet när Eva Dunér, ägare av flera McDonaldsrestauranger, anställer ungdomar. 
NYHET Publicerad:

”Våga testa mångfald på riktigt”

HALLÅ DÄR Delal Apak, vd på rekryteringsföretaget Novare Peritos, med fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer som exempelvis autism, adhd eller add. Hur ser deras arbetsmarknad ut?
NYHET Publicerad:

Så ska unga tjejer behålla sitt teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Unga tjejer följer äldre tjejer på sociala medier, där de delar med sig av vardagen på en teknisk utbildning. Teknikföretagens senaste grepp är ett försök att få fler tjejer att behålla sitt teknikintresse.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Fyra svenska medaljer vid yrkes-VM

WEBB-TV Sverige kammade hem ett silver, tre brons och sex Medallion for Excellence vid yrkes-VM i ryska Kazan.
NYHET Publicerad:

Med principen "en av tre" stärker Siemens mångfalden

MÅNGFALD Attityder, envishet och empatiska ledare är centrala faktorer i Siemens satsning på mångfald. Norden-vd:n Ulf Troedsson betonar att arbetet är långt ifrån klart men med några enkla konkreta grepp har företaget på senare år lyckats ta rejäla kliv framåt. 
NYHET Publicerad:

Rekryteringsroboten ger alla samma chans

KOMPETENS Roboten Tengai har inga känslor. Den ställer utmanande frågor under intervjun utan att tveka och rapporterar sedan exakt vad kandidaten svarat.