Vardagslärandet höjer kompetensen

NYHET Publicerad

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.

Annelie Gustavsson, Caverion.jpg

– Vi har enorma kompetensbehov i branschen. Vi måste slå våra kloka huvuden ihop för att attrahera morgondagens medarbetare, jobba med vidareutveckling och möjliggöra byte av karriär, säger Annelie Gustavsson på Caverion.

Som ett av Sveriges största installationsföretag är Caverion Sverige AB med sina 3 000 medarbetare i ständigt behov av personal såsom elektriker, rörmokare, energiingenjörer, kyltekniker och projektledare. Annelie Gustavsson, Head of Talent Management på företaget, beskriver sig själv som ansvarig för att utveckla företagets nuvarande talanger och attrahera morgondagens stjärnor.

– Mitt arbete handlar bland annat om att förstå hur vi som företag uppfattas och hur vi lever våra värderingar, allt för att stärka vårt varumärke och attrahera de rätta medarbetarna. En av fördelarna med att vara ett större bolag i vår bransch är att det finns möjligheter till individuell utveckling.  Det finns många olika bilder av vad det innebär att göra karriär, men det viktiga är att man själv känner att man utvecklas i det man gör, oavsett om det handlar om att vara kvar där man är och bli specialist eller att ta ett kliv åt ett annat håll. Det handlar om att se och lyssna till sina medarbetare som individer som vill växa yrkesmässigt, säger Annelie Gustavsson.

Företaget genomför de obligatoriska utbildningar som styrs av regelverk och som därmed är en hygienfaktor, men utöver det finns också ett brett utbud av kompletterande lärande. Företaget satsar mycket på ledarutbildningar, bland annat genom Caverion Campus som Annelie Gustavsson har ansvar för.

– De utbildningarna är väldigt bra. Jag tror samtidigt att vi behöver öppna upp för lärandet i vardagen. Vi behöver se till att det finns flexibilitet och tillgänglighet i lärandet när man själv har tid. Vi har därför försökt att blanda de olika möjligheterna till utbildning, till exempel genom att erbjuda e-learning. Då kan man tillgodogöra sig utbildningen när det passar den enskilda individen som bäst, berättar hon.

Företaget har bland annat tagit fram utbildningsfilmer. Om man exempelvis har en chefsposition och behöver få kunskap om en specifik arbetsmiljöfråga finns en utbildningsvideo med företagets arbetsmiljöspecialist. Man försöker helt enkelt att nyttja den enorma kompetens som finns hos medarbetarna i företaget.

Caverion Sverige AB har även tät kontakt med skolor och utbildningsföretag för att kunna bidra med sin syn på vilka kompetensbehov som finns, och företaget bidrar med representation i ledningsgrupper på ett flertal yrkesskolor för att ge råd kring vissa specifika utbildningar.

– Vi har enorma kompetensbehov i branschen så vi måste slå våra kloka huvuden ihop för att attrahera morgondagens medarbetare, jobba med möjligheter till vidareutveckling inom sitt yrke, möjligheten att byta karriär, hur vi validerar kompetens, med mera. Jag är själv involverad i Installatörsföretagens utbildningsutskott där vi bland annat arbetar med framtida utbildningsfrågor. Det är otroligt givande, säger Annelie Gustavsson.

För att locka fler människor till branschen ser hon gärna att det läggs mer energi på att skapa förutsättningar för den grupp av nyanlända som besitter kunskaper som branschen behöver, men som inte alltid har den formellt på papper.

– Jag vet att det är en fråga som är under utveckling, men det skulle behöva hända mer på det området och vi skulle behöva öppna upp för att validera kunskap bredare än vad som sker idag, säger hon.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Så täpper Volvo till kunskapsluckan

UTBILDNING Biltillverkaren krokar arm med den akademiska världen, andra industrier och fordonsföretag för att vässa medarbetarnas kompetens. ”För oss ger investeringar i kompetensutveckling konkurrenskraft”, säger Camilla Antonsson, HR chef.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga kvinnor söker byggutbildning

HALLÅ DÄR Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier. De senaste två åren har allt fler kvinnor sökt till yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Här väger värderingar lika tungt som kompetens

MÅNGFALD Värderingar är lika viktigt som kompetens när fastighetsbolaget Atrium Ljungberg rekryterar. Det har lett till att företagets anställda har många olika bakgrunder och att mångfald händer mer eller mindre av sig självt, berättar vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Så utbildar Tieto i inkluderande ledarskap

UTVECKLING Kompetensbristen gör det viktigare än någonsin att vara attraktiv som arbetsgivare inom it och teknik. Därför utbildar nu Tieto alla sina chefer i inkluderande ledarskap.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Egen akademi höjer kompetensen på hotellkedjan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hotellbranschen är på framåtmarsch, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. För Scandic Hotels innebär det ständigt växande antalet medarbetare att kompetensutvecklingen är helt avgörande i företagets verksamhet.
NYHET Publicerad:

It-chefer går i spetsen för en jämställd arbetsplats

STRATEGI Det räcker inte med ett ledarskapsprogram för kvinnor för att göra arbetsplatsen mer jämställd. För att få effekt behövs en kulturförändring där koncernledningen är med på noterna. Det menar Helena Tronner, som lett jämställdhetsrevolutionen på it-konsultbolaget Knowit.
NYHET Publicerad:

Kings kvinnliga nätverk bjuder in alla anställda - oavsett kön

HALLÅ DÄR Andrea Backström, utvecklingschef på spelbolaget King med 11 spelstudior och kontor i Europa och USA. Hur gick det till när du var med och startade ert första kvinnliga nätverk?
NYHET Publicerad:

Skogsbranschen tar fart med fler kvinnor som ägare

AFFÄRER Idag är fyra av tio skogsägare kvinnor och de är betydligt mer aktiva än sina manliga kollegor. Branschen som historiskt varit extremt mansdominerad har fått ett lyft med ökad jämställdhet.
NYHET Publicerad:

Tjejers teknikintresse tas till vara i unga år

UTBILDNING Att tjejer väljer bort mansdominerade utbildningar beror ofta på att de inte tror att de ska klara av det. Trots att de har högre betyg än killar. Redan i 12–15 årsåldern börjar de tänka bort det som är manligt kodat, visar forskningen.
NYHET Publicerad:

”Vi måste hålla i taktpinnen själva”

KOMPETENS Småländska familjeföretaget Ewes är numera en arbetsplats där kontinuerligt lärande och utveckling är självklart. ”Det är så vi förblir konkurrenskraftiga”, säger vd:n Anton Svensson.