”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.

Mattias_Dahl
Foto: SÖREN ANDERSSON

"Vi människor är uppfinningsrika och anpassningsbara. Nu jobbar många hemifrån och digitala möten har fått ett uppsving. Mycket går förvånansvärt bra men det är ändå en undantagslösning", säger Mattias Dahl.

Arbetsmarknaden kommer att se helt annorlunda ut när pandemin har blåst över. Det konstaterar Mattias Dahl, vice vd. Men hur den förändras är ännu svårt att säga.

– Eftersom vi inte vet än vart själva sjukdomsförloppet är på väg blir följderna för arbetsmarknaden oförutsägbara. Det beror på hur covid-19 går att hantera medicinskt.

Om det lättar i höst kommer vi att kunna se tillbaka på corona som en speciell händelse som varade under några månader men som reparerade sig ganska snabbt.

– Ju färre åtgärder som behöver vidtas i samhället desto mindre blir påverkan på ekonomin.  Men det är en allvarlig situation som vi måste ha stor respekt för. 

Men med tanke på hur beroende Sverige är av import och export kan det bli problematiskt för ekonomin om det dröjer innan världen öppnar, påpekar han.

– För att kunna upprätthålla det välstånd som vi är vana vid måste vi kunna handla med andra länder. Världen måste fungera, men det gör den inte just nu.

Hela samhället är i någon form av undantagstillstånd, konstaterar han. Många företag och anställda tvingas jobba på ett helt annat sätt än tidigare och i de flesta fall går det bra.

– Vi människor är uppfinningsrika och anpassningsbara. Nu jobbar många hemifrån och digitala möten har fått ett uppsving. Mycket går förvånansvärt bra men det är ändå en undantagslösning. Så här går det inte att ha det i längden utan att det får konsekvenser.

Sverige har som många andra länder haft högkonjunktur under lång tid och i stort sett i alla branscher har upplevt kompetensbrist. Samtidigt har utbildningssystemet inte levererat tillräckligt med ny kompetens inom vissa områden.

Men nu när mycket på företagen handlar om överlevnad läggs kompetensförsörjningsfrågan lite åt sidan, åtminstone tillfälligt.

– Till exempel har det i restaurangbranschen länge varit svårt att hitta kockar men det problemet utgår nu när nästan ingen går ut på restaurang. När vi förhoppningsvis kan återgå till en normalitet har vi ändå kvar grundproblemet.

När det gäller arbetsmarknadsfrågor sätter corona framför allt ljuset på nödvändiga förändringar inom arbetsrätt och omställning, enligt Mattias Dahl.

– Det måste till ett nytt uppdaterat regelverk för arbetsrätt som är anpassat till dagens situation. På så sätt får fler företag den kompetens de vill ha och de kan behålla och utveckla sin personal.  

Ett regelverk som drar till sig företagande och entreprenörskap skulle få fler svenskar och personer i andra länder att vilja etablera företag i Sverige, vilket är ett måste för att fortsätta vara ett rikt land, menar han. Bland annat handlar det om LAS och reglerna för omställning men det räcker inte att ändra enskilda delar, anser han.

– Vi behöver en bred överenskommelse mellan fack och arbetsgivare för att öka tryggheten för företag och anställda, och för att bli bättre på omställning.

Han vill inte kommentera avtalsrörelsen med annat än han anser att det var rimligt att den sköts upp.  

– När förhandlingarna återupptas i oktober hoppas vi återgå till den normala ordningen som innebär ett givande och ett tagande. Basmodellen är att arbetsgivare och fack inom industrin går först för att enas om en löneökningstakt som är rimlig för Sverige.

Att digitala möten har fått ett snabbt uppsving är en av många förändringar som corona för med sig.

– Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt. Det som annars hade tagit tio år händer på ett år när det gäller digitaliseringen men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder.

Mattias Dahl tycker att Teams och Zoom är ”toppen” men saknar samtidigt kroppsspråket och att kunna se de han kommunicerar med i ögonen.

– Även om vi använder digitala möten mer framöver tror jag också att vi kommer att värdesätta fysiska möten mer. Vi upptäcker hur mycket vi saknar att umgås med andra människor och inser att det inte bara är orden som betyder något.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fortsatt allvarligt läge

CORONAKRISEN Trots statistik som pekar på att vi börjar få bättre kontroll över smittospridningen kommer oroande statistik för företagens resultat. ”Vi kan inte slappna av nu om det ska finnas några jobb att komma tillbaka till efter semestrarna”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Företagen kommer att vara motorn i återhämtningen"

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenteras därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.
NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Ny prognos: Ekonomiska krisen allt djupare

KONJUNKTUREN Trots tecken på en svag vändning uppåt, så räknar Svenskt Näringsliv med en fortsatt djup ekonomisk nedgång. BNP krymper med drygt sex procent under innevarande år, enligt en ny prognos. ”Situationen sätter en enorm press på våra företag och deras verksamheter”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Flygplatschef tror på framtiden – men det kan ta tid att komma tillbaka

CORONAKRISEN När coronakrisen slog till försvann 99 procent av alla passagerare från Malmö Airport. I avgångshallen, som normalt brukar eka av liv, är det allt som oftast tomt. Men nu börjar resandet så sakteliga komma igång igen med fler avgångar och fler passagerare. ”Det finns en lust och en önskan efter att resa och den kommer inte att försvinna”, säger flygplatschefen Peter Weinhandl.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.