Torbjörn Johansson, avtalssekreterare, LO
Foto: Anders Wiklund/TT

"Om alla sjuksköterskor rent hypotetiskt skulle få 1 000 kr mer i månaden, som ett slags coronaplåster, så får de ju ingenting sedan under många år. Det är heller inte lyckat", säger LO:s Torbjörn Johansson.

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

NYHET Publicerad

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.

På kort sikt har många av de bekymmer som fanns på arbetsmarknaden före corona försvunnit. Då kretsade mycket kring kompetensbristen och hur man skulle få fler att flytta, vidareutbilda sig och lära upp sig till nya jobb. Det gällde att rusta människor för att snabbt kunna komma in på arbetsmarknaden.

Trots att det bara har gått två månader känns det som länge sedan, konstaterar Torbjörn Johansson. Nu handlar det i stället om att rädda företag som är livskraftiga på lång sikt men som för tillfället har ett akut behov av hjälp.

– Det är ett helt annat fokus – allt som är livskraftigt ska räddas. Permitteringslösningar och annat skapas för att snabbt lyfta av företagen kostnader. Annars kan de dö vilken sekund som helst. 

Han förklarar att fack och arbetsgivare har en stor samsyn kring hur viktigt det är att rädda så många företag och jobb som möjligt inför framtiden.

– Säkerligen finns det de som undrar varför LO ska vara med och ”rädda kapitalismen”. Men vi måste se till att så mycket som möjligt av det som är bärkraftigt överlever. Företag som går i konkurs får svårt att resa sig igen. Vi kan inte rädda allt men det gäller att rädda det som räddas kan.

Han är övertygad om att coronakrisen kommer att förändra arbetsmarknaden men exakt hur är för tidigt att säga. En långvarig massarbetslöshet skulle påverka arbetsmarknaden kraftfullt men vänder det fort kan arbetsmarknaden i gengäld återhämta sig snabbt. Det beror på vilka nivåer det hamnar på, konstaterar han.

– I USA ligger arbetslöshetsnivån på runt 20 procent och biter det sig fast där, i västvärldens ekonomiska motor, påverkar det såklart efterfrågan och hur världsekonomin mår. Även om Sverige hittills klarat sig bättre än många andra länder kan vi påverkas desto mer längre fram.

Ett område som i och med corona får större betydelse än tidigare för LO är frågan om allmän visstidsanställning.

– Där har vi på LO blivit stärkta i vår tes att det behövs ett bättre skydd, i form av en starkare anknytning till arbetsmarknaden men också ett starkare samhällskontrakt.

Det tjänar både arbetstagare, arbetsgivare och samhälle på. Den som inte har ett fast jobb hamnar lätt mellan stolarna i socialförsäkringssystemet, konstaterar Torbjörn Johansson.

–  Löntagare och arbetsgivare får ökad trygghet samtidigt som kostnaderna för samhället hålls på en vettig nivå. Till syvende och sist sitter vi i samma båt.

Parterna behöver även prata ihop sig om ett nytt sätt att förhålla sig till arbetsmarknaden på längre sikt för att klara av kommande kriser.

– Det är ju inte sista gången som vi upplever en kris. Hittar vi ett sätt att värnar varandra lite mer, ömsesidigt både företag och anställda, kan vi klara sådana här smällar bättre.

När det gäller lönebildningen kommer LO med största sannolikhet att hålla fast vid sin tidigare linje om att ställa lönekrav som ligger på en mellannivå utifrån konjunkturrensad statistik, förklarar han. De löneglidningstendenser som fanns på vissa håll på arbetsmarknaden före corona tror han inte kommer att påverka lönerörelsen.

– Vissa grupper som har haft konjunkturen i ryggen har kunnat få ut lite extra. Men allt sådant kommer att mattas av.

Även om enstaka grupper, exempelvis inom vården, kan dra nytta lönemässigt av sina ansträngningar i samband med corona tror han att det på längre sikt klingar av och återgår till det normala.

– Situationen är extrem och frågar man fler grupper om de nu borde få ett större lönelyft räcker alla upp handen. Men det fungerar inte att ha en sådan löneutveckling. Det finns många andra parametrar som också spelar roll – det finns krafter och motkrafter.

Marknaden påverkar löneutvecklingen hela tiden vilket innebär att lönerna brukar balanseras och följas åt.

– Om alla sjuksköterskor rent hypotetiskt skulle få 1 000 kr mer i månaden, som ett slags coronaplåster, så får de ju ingenting sedan under många år. Det är heller inte lyckat. Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt.

Det gäller att hitta en vettig balans, konstaterar Torbjörn Johansson.

– Det fungerar inte att lösa saker på så kort sikt. Lösningarna måste vara långsiktigt hållbara. Därmed inte sagt att de är enkla att åstadkomma…

LO fortsätter att trycka på för att staten ska bidra till ökad tillväxt på olika sätt så att ekonomin kan dra igång snabbt när det är dags för återhämtning. Men fokus ligger även kvar på tidigare frågor.

– Vi vill att folk ska ha vettigt betalt och att de inte blir sjuka på jobbet. Där ändrar vi oss inte så mycket. Arbetslinjen är fortsatt viktig – att folk jobbar och skapar välstånd i samhället. 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.