Lönebildningen får inte drabbas av panik

NYHET Publicerad

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Den slår olika mot företagare, arbetsgivare och anställda beroende på var på arbetsmarknaden de finns. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare.

Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert på Svenskt Näringsliv.

"Lönebildning genom krig mellan grupper utifrån en exceptionell situation gynnar ingen inte på lång sikt", säger Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert på Svenskt Näringsliv.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Den senaste högkonjunkturen har varit så lång att landets 25-åringar aldrig har varit med om annat än att det bara blir bättre varje år – men nu är det tvärnit. Vi ser sjunkande BNP och tvåsiffriga arbetslöshetstal.

Företagare förlorar sina livsverk, anställda förlorar sina jobb. Enligt nya beräkningar av McKinsey riskerar 74 procent av de anställda inom besöksnäringen att bli arbetslösa. Inom den akuta infektionssjukvården arbetar vårdpersonalen istället stenhårt samtidigt som trycket på andra vårdinrättningar sjunker på grund av människors oro för att smittas. Vi kommunicerar mer digitalt när vi jobbar hemifrån och e-handel ökar explosionsartat.

En rundringning till branscher inom Svenskt Näringsliv visar stora skillnader. Branscher som bygger på mänsklig samvaro påverkas mycket starkt samtidigt som varuflöden och byggande ännu inte är så berörda.

Affärsmodeller utvecklas för att möta våra nya beteendemönster. Avgörande för förändringstakten är förstås hur länge samhället kommer att påverkas av pandemin. Och det kan ingen svara på även om allt fler inser att det blir en mycket längre period än vad vi trodde inledningsvis.

Den påbörjade förändringen i våra köpbeteenden får sig nu en rejäl skjuts. E-handel skapar butiksdöd och showrooms. De som kan utföra jobbet oberoende av plats kommer att möta nya kontorsmiljöer. Produktion och varuflöden i globala kedjor kan ändras på oväntade sätt. Om företag tar hem sin produktion är frågan om det gynnar Sverige. För att kunna svara på det är det viktigt att analysera företagens ägande. Var är hemma – Sverige eller Kina?

Hur lönebildningen påverkas är fortfarande oklart. När avtalsrörelsen startar kommer sannolikt mycket i dialogen mellan parterna att handla om hur riskerna mellan arbetsgivare och anställda ska fördelas. Liksom efter krisen 2009 kommer säkerligen flexiblare lösningar att efterfrågas och då är det viktigt att också diskutera hur de ska finansieras.

I och med coronakrisen har det blivit tydligt att de flesta företag inte sitter på stora kassakistor utan förutsätter en jämn likviditet och efterfrågan. Det är bara den offentligt finansierade verksamheten med rätt att beskatta som sitter säkert på kort sikt. Men den är långsiktigt helt beroende av framgångsrika företag.

Det är viktigt att en kris inte leder till krisreaktioner i de system som bär samhället. Lönebildningen behöver fortsätta att utvecklas utifrån stabila grunder där landets totala förmåga att tjäna pengar är beroende av svensk export. Svenska exportföretag är i sin tur är beroende av välfungerande utbildning, innovation, rättsväsende och vård. Grupper ska inte ställas mot varandra.

Istället behöver den företagsnära lönebildningen utvecklas så att motiverade medarbetare och nyckelspelare – oavsett om de jobbar i vården, inom IT eller vid linan på fabriken – ser att deras insatser lönar sig. Lönebildning genom krig mellan grupper utifrån en exceptionell situation gynnar ingen inte på lång sikt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Kraftig ökning av antalet företagsrekonstruktioner

CORONAKRISEN Företagsrekonstruktionerna ökar lavinartat och tre fjärdedelar misslyckas, visar siffor från Svenskt Näringsliv. ”Ofta är rekonstruktion den sista möjligheten för att undvika konkurs”, säger ekonomen Johan Kreicbergs.
NYHET Publicerad:

Så ska EU-länderna klara coronakrisen

EU Parlamentarikerna Sara Skyttedal, EPP, och Johan Danielsson, S&D, svarar på frågor kopplade till coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Ny statistik: Alla stöd kommer inte företagen till del

CORONAKRISEN I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.