Lönebildningen får inte drabbas av panik

NYHET Publicerad

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Den slår olika mot företagare, arbetsgivare och anställda beroende på var på arbetsmarknaden de finns. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare.

Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert på Svenskt Näringsliv.

"Lönebildning genom krig mellan grupper utifrån en exceptionell situation gynnar ingen inte på lång sikt", säger Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert på Svenskt Näringsliv.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Den senaste högkonjunkturen har varit så lång att landets 25-åringar aldrig har varit med om annat än att det bara blir bättre varje år – men nu är det tvärnit. Vi ser sjunkande BNP och tvåsiffriga arbetslöshetstal.

Företagare förlorar sina livsverk, anställda förlorar sina jobb. Enligt nya beräkningar av McKinsey riskerar 74 procent av de anställda inom besöksnäringen att bli arbetslösa. Inom den akuta infektionssjukvården arbetar vårdpersonalen istället stenhårt samtidigt som trycket på andra vårdinrättningar sjunker på grund av människors oro för att smittas. Vi kommunicerar mer digitalt när vi jobbar hemifrån och e-handel ökar explosionsartat.

En rundringning till branscher inom Svenskt Näringsliv visar stora skillnader. Branscher som bygger på mänsklig samvaro påverkas mycket starkt samtidigt som varuflöden och byggande ännu inte är så berörda.

Affärsmodeller utvecklas för att möta våra nya beteendemönster. Avgörande för förändringstakten är förstås hur länge samhället kommer att påverkas av pandemin. Och det kan ingen svara på även om allt fler inser att det blir en mycket längre period än vad vi trodde inledningsvis.

Den påbörjade förändringen i våra köpbeteenden får sig nu en rejäl skjuts. E-handel skapar butiksdöd och showrooms. De som kan utföra jobbet oberoende av plats kommer att möta nya kontorsmiljöer. Produktion och varuflöden i globala kedjor kan ändras på oväntade sätt. Om företag tar hem sin produktion är frågan om det gynnar Sverige. För att kunna svara på det är det viktigt att analysera företagens ägande. Var är hemma – Sverige eller Kina?

Hur lönebildningen påverkas är fortfarande oklart. När avtalsrörelsen startar kommer sannolikt mycket i dialogen mellan parterna att handla om hur riskerna mellan arbetsgivare och anställda ska fördelas. Liksom efter krisen 2009 kommer säkerligen flexiblare lösningar att efterfrågas och då är det viktigt att också diskutera hur de ska finansieras.

I och med coronakrisen har det blivit tydligt att de flesta företag inte sitter på stora kassakistor utan förutsätter en jämn likviditet och efterfrågan. Det är bara den offentligt finansierade verksamheten med rätt att beskatta som sitter säkert på kort sikt. Men den är långsiktigt helt beroende av framgångsrika företag.

Det är viktigt att en kris inte leder till krisreaktioner i de system som bär samhället. Lönebildningen behöver fortsätta att utvecklas utifrån stabila grunder där landets totala förmåga att tjäna pengar är beroende av svensk export. Svenska exportföretag är i sin tur är beroende av välfungerande utbildning, innovation, rättsväsende och vård. Grupper ska inte ställas mot varandra.

Istället behöver den företagsnära lönebildningen utvecklas så att motiverade medarbetare och nyckelspelare – oavsett om de jobbar i vården, inom IT eller vid linan på fabriken – ser att deras insatser lönar sig. Lönebildning genom krig mellan grupper utifrån en exceptionell situation gynnar ingen inte på lång sikt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Fortsatt allvarligt läge

CORONAKRISEN Trots statistik som pekar på att vi börjar få bättre kontroll över smittospridningen kommer oroande statistik för företagens resultat. ”Vi kan inte slappna av nu om det ska finnas några jobb att komma tillbaka till efter semestrarna”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Företagen kommer att vara motorn i återhämtningen"

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenteras därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.
NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Ny prognos: Ekonomiska krisen allt djupare

KONJUNKTUREN Trots tecken på en svag vändning uppåt, så räknar Svenskt Näringsliv med en fortsatt djup ekonomisk nedgång. BNP krymper med drygt sex procent under innevarande år, enligt en ny prognos. ”Situationen sätter en enorm press på våra företag och deras verksamheter”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Flygplatschef tror på framtiden – men det kan ta tid att komma tillbaka

CORONAKRISEN När coronakrisen slog till försvann 99 procent av alla passagerare från Malmö Airport. I avgångshallen, som normalt brukar eka av liv, är det allt som oftast tomt. Men nu börjar resandet så sakteliga komma igång igen med fler avgångar och fler passagerare. ”Det finns en lust och en önskan efter att resa och den kommer inte att försvinna”, säger flygplatschefen Peter Weinhandl.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.