Så blir fler nöjda med sin lön

NYHET Publicerad

MOTIVATION Almega och Kommunal har tillsammans jobbat fram stöd för att fler arbetsplatser ska använda avtalens möjligheter till individuell lönesättning fullt ut. Största vinsten är att fler medarbetare blir nöjda med sin lön, enligt Per Östlund på Almega.

Per Östlund

"Som medarbetare måste vi vänja oss vid tanken att löneökningarna varierar mycket mer i framtiden", säger Per Östlund på Almega.

Johan Ingelskog

"Våra medlemmar vill kunna påverka sin lön och de tycker att det är ok att ha olika lön", säger Johan Ingelskog på Kommunal.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Större lönespridning gynnar både anställda och arbetsgivare. Det är fackförbundet Kommunal och arbetsgivarorganisationen Almega är överens om. Större lönespridning ger ökade möjligheter till att premiera goda prestationer och individerna får bättre chans till lönekarriär.

För några år sedan bestämde sig Almega och Kommunal för att tillsammans ta fram ett material som stöd för arbetet med individuella löner, i huvudsak för arbetsplatser inom vården, skolan och i städbranschen. Bakgrunden till samarbetet var att möjligheten till individuell lönesättning inte alltid utnyttjades på arbetsplatserna.

Samarbetet resulterade i en broschyr som beskriver hur löneprocessen går till och hur goda prestationer ska premieras. Här får både chefer och medarbetare hjälp med att förbereda sig inför lönesamtalet så att det blir en bra dialog.

Per Östlund, lönebildningsexpert och förhandlingschef på Vårdföretagarna på Almega, förklarar att ingången i samarbetet var att inspirera till en mer aktiv lönesättning som skulle leda till ökad lönespridning bland Kommunals medlemmar i dessa branscher.

– Vi har en samsyn om att problemet inte är de låga lönerna utan snarare de uteblivna höga lönerna. Det handlar inte om att pressa upp botten utan om att hitta system för att premiera de som är riktigt duktiga så att de ser att de kan höja lönen när de gör ett bra jobb.

För att det ska vara möjligt behövs en struktur med större spridning inom ramen för det befintliga löneutrymmet, konstaterar han.

– Skiljer det bara någon tusenlapp i lön mellan den som har jobbat länge och har stor erfarenhet och den som är ganska ny i yrket blir det uppenbart att löneutvecklingen är väldigt liten.

Både Kommunal och Almega strävar mot att lönesättningen ska ske i lokala processer. Det är inte centrala parter som ska tar hand om lönesättningen utan den ska ske på arbetsplatserna.

En av de mest betydelsefulla faktorerna för att lyckas är att cheferna ges stöd i sin roll som lönesättare. Cheferna måste veta vad de vill och ha en idé för hur medarbetarna ska bli bättre på jobbet men det är inte alltid så lätt, konstaterar Per Östlund.

– Allt kokar ner till ledarskapet. Samtidigt känner många chefer sig osäkra på vad medarbetarna behöver utveckla och det är svårt att prioritera långsiktighet när vardagen består av akut krislösning.

För till att få till individuella löner och en större lönespridning behöver också tankesättet kring lönen förändras, betonar Per Östlund. Det fungerar inte att så många anställda förväntar sig att få minst snittet, eller åtminstone inflationen, i löneökning.

– Då blir hälften av medarbetarna besvikna och så kan vi ju inte gå in i löneförhandlingar. Som medarbetare måste vi vänja oss vid tanken att löneökningarna varierar mycket mer i framtiden.

Att skillnaderna blir större behöver inte vara negativt, påpekar han. Det öppnar också för att den som gör ett bra jobb faktiskt kan få högre lön.

– Det är viktigt att förstå att man får sin lön utifrån en motprestation och att en löneökning innebär att man har lyft sig och blivit bättre – inte att man är likadan som sist.

Största vinsten med en aktiv och medveten lönesättning är att medarbetarnas missnöje över lönen minskar, enligt Per Östlund.

– Individuell lön skapar större delaktighet och en förståelse för att lönen är något som ska fungera ihop med det andra. Det blir kraftfullt. Nöjdare medarbetare skapar attraktivare arbetsplatser vilket leder till bättre resultat.

Nästa steg i samarbetet är att Almega och Kommunal efter årets avtalsförhandlingar tillsammans går ut på ett antal företag för att se hur det fungerar i praktiken och erbjuda konkret stöd. Förhoppningen är också att fånga upp goda exempel och sprida som inspiration till andra företag.

– Samarbetet med Kommunal har fungerat fantastiskt bra. Det är ett LO-fack som är mycket mer öppet för individuell lönesättning och vi har en extremt stor samsyn i grunderna, säger Per Östlund.

Kommunal har haft individuella löner ända sedan 1990-talet. Men efter ett tag blev det uppenbart att strukturen för löneprocessen behövde förtydligas, berättar Johan Ingelskog, chef på Kommunals avtalsenhet.

– Vi upplevde att det fanns en otydlighet kring lönekriterierna, vad medarbetaren kunde göra för att förbättra sin prestation och hur det hängde ihop med lönen, kopplingen mellan lönesamtal och utvecklingssamtal, och att alla har rätt till ett lönesamtal.

Det ledde till att Kommunal började fokusera mer på att medlemmarna verkligen skulle förstå vad individuell lön innebär.

– Då inledde vi också samarbetet med Almega som mynnade ut i ett ganska omfattande arbete som vi har varit väldigt nöjda med. Våra medlemmar vill kunna påverka sin lön och de tycker att det är ok att ha olika lön.

Det viktiga är att lönen är sakligt satt och att alla vet vad de kan göra för att påverka sin lön, påpekar han. De som förkovrar sig, utbildar sig och tar på sig fler arbetsuppgifter och utför dem på ett bättre sätt utvecklas snabbare och trivs bättre, och det gynnar också verksamheten.

– Lönen är ett viktigt instrument för att motivera. Annars riskerar man att den som tar på sig att göra fler arbetsuppgifter tappar sugen om det inte syns i lönekuvertet, säger Johan Ingelskog.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?