Så håller du schysta lönesamtal

NYHET Publicerad

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.

video spelare

Temat när Lönebildningsdagen arrangerades för sjätte året i rad var ”Bang for buck”, det vill säga hur företag genom en aktiv lönebildning kan få större utdelning av den stora investering som lönekostnader utgör.

Ett av företagen som delade med sig av sina erfarenheter var Ericsson som för fem år sedan ändrade sin lönemodell och gick från lokal till en mer global lönebildning i sina 180 länder.

– Globaliseringen ger oss effektivisering och standardisering, men vi måste också ta hänsyn till den och den lokala marknadsnära lönesättningen, säger Annika Wedberg, som arbetar med Total Rewards, lön och belöning, på Ericsson. 

Ericsson har också ändrat fokus i lönebildningen, från enbart lön till hela det paket som medarbetarna erbjuds. Nästa steg är att ytterligare öka värdet på företagets helhetserbjudande och få medarbetarna att känna att de kan växa inom Ericsson.

– Hur kan vi kommunicera bättre och vara mer transparenta? Det handlar bland annat om att få medarbetarna att känna att ”här är jag värdefull och jag får den lön och belöning som är relevant och motiverande för det jag bidrar med”.

Ericsson är nu i ett skifte där företaget ser över hur nya medarbetare ska attraheras framöver, förklarar Annika Wedberg.

– Det fungerar inte att ha samma process som tidigare. Vi måste tänka bredare och fråga oss vad det är som potentiella medarbetare faktiskt vill ha.

Hon poängterade att svenska bolag har en fördel av att kunna erbjuda mer än bara lön, exempelvis rätten till föräldraledighet för den som jobbar i Sverige.

– I vissa andra länder än Sverige, där man inte pratar så mycket om balansen mellan arbete och privatliv, kan en kultur som erbjuder detta attrahera rätt talanger som en del i ett helhetserbjudande.

Enligt Anna Stenberg, grundare av rekryteringsföretaget WES, Women Executive Search, har jakten på den bästa kompetensen aldrig varit mer intensiv än vad den är idag. Därför måste arbetsgivare våga se sig själva i spegeln och ställa sig frågan ”är vi attraktiva nog för att vinna slaget om talangerna?”, poängterade hon.

– Ledarskap, kultur och värderingar är avgörande faktorer i jakten på talangerna. Och bolag som präglas av mångfald är attraktivare.   

Magnus Sverke, professor vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, leder ett forskningsprojekt för att öka kunskapen om hur lön, motivation och prestation hänger ihop i privat sektor.

En av aspekterna som har kommit fram i forskningen är vikten av att medarbetare upplever att de blir schysst och rättvist behandlade i lönesättningen. Medarbetaren måste förstå bedömningen och på vilka grunder lönen är satt. Det måste också finnas en acceptans för lönesättningen och en samsyn mellan chef och medarbetare när det gäller lönen.  

– Löneprocessen bör vara så transparent som möjligt – informera massor! Proceduren måste vara glasklar och förståelig, och bemötandet bra.

Den svåraste delen är fördelningen av lönepåslag. Här är det lättare att medarbetare upplever att fördelningen är schysst om de andra komponenterna fungerar bra så att de förstår lönen de får.

– Lön är en känslig fråga och det finns ett enormt symbolvärde i att få 50 kronor mindre i påslag än sin kollega. Om inte arbetsgivaren ser till att medarbetaren förstår vad som ligger bakom beslutet är risken stor att motivationen dalar.

Genom att integrera lönesättningen i verksamheten kan den användas som en del i verksamhetsutvecklingen, påpekar han. Det kräver mycket vilja och engagemang, och att cheferna har rätt förutsättningar.

– Det handlar mycket om ledarskap. Att sätta upp mål, ge feedback och ha en kontinuerlig dialog med sina medarbetare. Utmaningen är att kroka i lönesättningen i de andra faktorerna som man vet bidrar till god motivation och gott engagemang, säger Magnus Sverke.

Mattias Dahl, nytillträdd som vice vd och ansvarig för arbetsmarknadsfrågor, betonade Svenskt Näringslivs tro på företags- och medarbetarnära lönebildning.

– Vår första uppgift i avtalsrörelsen är att försöka öppna så många avtal som möjligt. Lön är ett viktigt verktyg som kan hjälpa oss att få mer ”bang for the buck”.

Det är bra både för företaget och individen att det är tydligt vad medarbetaren ska göra på jobbet, konstaterar han. Även om det tar mer tid och ställer höga krav på ledarskapet är han övertygad om vinsterna med individuell lönesättning.

– Självklart tjänar att företag på att medarbetarna gör rätt saker. Det är otroligt viktigt att medarbetaren får bekräftelse på sitt jobb, vare sig det är en bra eller mindre bra insats, säger Mattias Dahl.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Rak feedback är aldrig brutal” 

HALLÅ DÄR Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapskonsult och författare av boken Framgång med feedback. Varför är det så viktigt?
NYHET Publicerad:

Så ökar förståelsen för den nya lönen

INDIVIDUELLA LÖNER AFA Försäkring inför ett nytt samtal i löneprocessen där medarbetaren får uttrycka sina förväntningar inför lönesamtalet för chefen. ”Vi undviker missförstånd när chef och medarbetare är på samma våglängd”, säger Jens Danielsson, ansvarig för lönebildning och förmåner.
NYHET Publicerad:

Större lönelyft till högpresterare – utan höjd totalkostnad

INDIVIDUELLA LÖNER För ett år sedan ändrade Alektum Group sin löneprocess från grunden. Samtidigt som medarbetarnas prestationer nu bedöms enligt samma modell har cheferna fått större frihet att sätta lönenivåerna, enligt Erik Hamberg som ansvarar för löner och förmåner i koncernen.
NYHET Publicerad:

Så tar du kontroll över lönesnacket

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt hr-konsulten Marie Wikander.
NYHET Publicerad:

Hög lön inte i topp på talangens önskelista

KOMPETENS Lönen är en viktig faktor för unga när de väljer arbetsgivare, men den är långt ifrån viktigast. ”Det som avgör är värderingar, företagskulturen och ledarskapet”, säger Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search, Wes.
NYHET Publicerad:

Lönesättning: Här är chefens största utmaningar

LEDARSKAP Cheferna har en central roll vid individuell lönesättning och det viktigt att de har rätt förutsättningar för att kunna göra det som förväntas av dem. Men vad behöver de? En svensk studie som gjorts av hur cheferna upplever lönesättningen visar på flera utmaningar.
NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.
NYHET Publicerad:

Flexibilitet viktigare än lön för unga

REKRYTERING Inom tio år utgör millennials, de som är födda 1983–1994, en fjärdedel av den tillgängliga arbetskraften. De är mer benägna att ta ett jobb med flexibla arbetstider än ett jobb med högre lön, enligt Peter Adielsson, konsult på Willis Towers Watson.
NYHET Publicerad:

Så håller du schysta lönesamtal

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.
NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?
NYHET Publicerad:

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

STRATEGI Energibranschen har kommit långt när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönesättning lönar sig

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”
NYHET Publicerad:

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.
NYHET Publicerad:

”Intressant att få bredden på en och samma dag”

HALLÅ DÄR Greta Sundin, strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi inom utbildningskoncernen Academedia. I oktober är du för tredje gången med på Lönebildningsdagen som Svenskt Näringsliv ordnar. Vad är det som lockar?
NYHET Publicerad:

Telekomjätte lockar ingenjörer med trendig lönemodell

LÖNEBILDNING Från lokal till global lönebildning för 100 000 anställda spridda över hela världen. För fem år sedan lade telekomjätten Ericsson om hela sin löneprocess för att öka attraktiviteten, enligt Sverker Walldal på Ericsson.
NYHET Publicerad:

Nationalekonomer vill se förändrade kollektivavtal

HALLÅ DÄR Lars Calmfors, nationalekonom och medförfattare till en ny bok, Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid. Vad handlar den om?
NYHET Publicerad:

Höstens lönebildningsdag löser hr-utmaningar

I PRAKTIKEN Den 9 oktober är det för femte året i rad dags för Lönebildningsdagen i Stockholm. Konferensens rubrik är Bang for the buck – 5 utmaningar och 6,5 lösningar, och den här gången får hr-rollen extra uppmärksamhet.
NYHET Publicerad:

”Motivation kan inte köpas för pengar”

HALLÅ DÄR Johan Thesslin som skrivit boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare, tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Varför skrev ni den?