Så håller du schysta lönesamtal

NYHET Publicerad

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.


Temat när Lönebildningsdagen arrangerades för sjätte året i rad var ”Bang for buck”, det vill säga hur företag genom en aktiv lönebildning kan få större utdelning av den stora investering som lönekostnader utgör.

Ett av företagen som delade med sig av sina erfarenheter var Ericsson som för fem år sedan ändrade sin lönemodell och gick från lokal till en mer global lönebildning i sina 180 länder.

– Globaliseringen ger oss effektivisering och standardisering, men vi måste också ta hänsyn till den och den lokala marknadsnära lönesättningen, säger Annika Wedberg, som arbetar med Total Rewards, lön och belöning, på Ericsson. 

Ericsson har också ändrat fokus i lönebildningen, från enbart lön till hela det paket som medarbetarna erbjuds. Nästa steg är att ytterligare öka värdet på företagets helhetserbjudande och få medarbetarna att känna att de kan växa inom Ericsson.

– Hur kan vi kommunicera bättre och vara mer transparenta? Det handlar bland annat om att få medarbetarna att känna att ”här är jag värdefull och jag får den lön och belöning som är relevant och motiverande för det jag bidrar med”.

Ericsson är nu i ett skifte där företaget ser över hur nya medarbetare ska attraheras framöver, förklarar Annika Wedberg.

– Det fungerar inte att ha samma process som tidigare. Vi måste tänka bredare och fråga oss vad det är som potentiella medarbetare faktiskt vill ha.

Hon poängterade att svenska bolag har en fördel av att kunna erbjuda mer än bara lön, exempelvis rätten till föräldraledighet för den som jobbar i Sverige.

– I vissa andra länder än Sverige, där man inte pratar så mycket om balansen mellan arbete och privatliv, kan en kultur som erbjuder detta attrahera rätt talanger som en del i ett helhetserbjudande.

Enligt Anna Stenberg, grundare av rekryteringsföretaget WES, Women Executive Search, har jakten på den bästa kompetensen aldrig varit mer intensiv än vad den är idag. Därför måste arbetsgivare våga se sig själva i spegeln och ställa sig frågan ”är vi attraktiva nog för att vinna slaget om talangerna?”, poängterade hon.

– Ledarskap, kultur och värderingar är avgörande faktorer i jakten på talangerna. Och bolag som präglas av mångfald är attraktivare.   

Magnus Sverke, professor vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, leder ett forskningsprojekt för att öka kunskapen om hur lön, motivation och prestation hänger ihop i privat sektor.

En av aspekterna som har kommit fram i forskningen är vikten av att medarbetare upplever att de blir schysst och rättvist behandlade i lönesättningen. Medarbetaren måste förstå bedömningen och på vilka grunder lönen är satt. Det måste också finnas en acceptans för lönesättningen och en samsyn mellan chef och medarbetare när det gäller lönen.  

– Löneprocessen bör vara så transparent som möjligt – informera massor! Proceduren måste vara glasklar och förståelig, och bemötandet bra.

Den svåraste delen är fördelningen av lönepåslag. Här är det lättare att medarbetare upplever att fördelningen är schysst om de andra komponenterna fungerar bra så att de förstår lönen de får.

– Lön är en känslig fråga och det finns ett enormt symbolvärde i att få 50 kronor mindre i påslag än sin kollega. Om inte arbetsgivaren ser till att medarbetaren förstår vad som ligger bakom beslutet är risken stor att motivationen dalar.

Genom att integrera lönesättningen i verksamheten kan den användas som en del i verksamhetsutvecklingen, påpekar han. Det kräver mycket vilja och engagemang, och att cheferna har rätt förutsättningar.

– Det handlar mycket om ledarskap. Att sätta upp mål, ge feedback och ha en kontinuerlig dialog med sina medarbetare. Utmaningen är att kroka i lönesättningen i de andra faktorerna som man vet bidrar till god motivation och gott engagemang, säger Magnus Sverke.

Mattias Dahl, nytillträdd som vice vd och ansvarig för arbetsmarknadsfrågor, betonade Svenskt Näringslivs tro på företags- och medarbetarnära lönebildning.

– Vår första uppgift i avtalsrörelsen är att försöka öppna så många avtal som möjligt. Lön är ett viktigt verktyg som kan hjälpa oss att få mer ”bang for the buck”.

Det är bra både för företaget och individen att det är tydligt vad medarbetaren ska göra på jobbet, konstaterar han. Även om det tar mer tid och ställer höga krav på ledarskapet är han övertygad om vinsterna med individuell lönesättning.

– Självklart tjänar att företag på att medarbetarna gör rätt saker. Det är otroligt viktigt att medarbetaren får bekräftelse på sitt jobb, vare sig det är en bra eller mindre bra insats, säger Mattias Dahl.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?