Marie Wikander, The Absolut Company
Foto: Anders Wiklund/TT

"De som är ansvariga för lönebildningen måste ta kontroll över öppenheten och skapa en struktur. Annars riskerar vi att medarbetarna driver transparensen, med begränsad och i vissa fall kanske till och med felaktig information." Det säger Marie Wikander, hr-konsult.

Så tar du kontroll över lönesnacket

NYHET Publicerad

MOTIVATION Risken för feltolkningar och missnöje är stor när medarbetare jämför löner med varandra. Men genom att ta kontroll över öppenheten kring löner kan arbetsgivare öka de anställdas motivation och engagemang, enligt Marie Wikander, hr-konsult och egenföretagare.

Marie Wikander

Lönen är en hygienfaktor och ett fundament för att bygga engagemang, enligt Marie Wikander.

Foto: Jesper Mott

Tills helt nyligen arbetade Marie Wikander som personalchef på The Absolut Company där hon genomförde flera förändringar för att anpassa företaget till framtidens hr. Bland annat drev hon Absoluts uppmärksammade övergång till transparent lönesättning.

– Transparenta löner är redan här och det är medarbetarna själva som skapat situationen. Idag talar medarbetare på alla nivåer i bolaget öppet om sina löner. Se till att ta kontroll över öppenheten innan den tar kontroll över er.

Transparensen som Absolut har gått mot i sin lönebildning innebär att medarbetarna har fått veta vilken gradering deras roll har, och tillgång till det externa lönespann som deras lön baseras på.  Däremot fick medarbetarna inte insyn i varandras löner.

En anledning till att Absolut ville gå mot mer transparenta löner var att det skapade frustration när medarbetarna jämförde löner med varandras och sökte information på nätet. Inte bara hos medarbetarna utan även hos cheferna.

Det kan det vara skadligt för ett företag om många skapar sin egen sanning utifrån den del av informationen som de har tillgång till, eftersom de inte har all information.

– Ett flertal gånger hände det att medarbetare kom till chefen eller hr och sa att ”jag har en lägre lön än min kollega”. Det kanske var sant men i själva verket kanske ytterligare tre kollegor med samma arbete hade lägre lön.

Som arbetsgivare är det viktigt att förhålla sig till öppenheten kring löner och fundera på hur den kan användas som ett verktyg i lönebildningen, påpekar Marie Wikander.

– De som är ansvariga för lönebildningen måste ta kontroll över öppenheten och skapa en struktur. Annars riskerar vi att medarbetarna driver transparensen, med begränsad och i vissa fall kanske till och med felaktig information.

Det handlar bland annat om att jobba nära cheferna för att skapa rätt förutsättningar för dem. De ska känna att de äger processen och att de leder genom lönerna. Samtidigt behöver medarbetarna förstå processen, känna att den är rättvis och ha förtroende för att chefen sätter rätt lön.

– Cheferna var den största utmaningen för oss på Absolut. De är nyckelpersonerna eftersom det är de som sätter löner. Deras sätt att hantera processen och lönesamtalet med medarbetaren har visat sig ha stor betydelse för hur våra anställda upplever rättvisa.

För att cheferna ska kunna göra ett professionellt jobb stöttar hr och ger dem verktyg så att de ska känna sig trygga i lönesättningen, förklarar Marie Wikander. 

Det första som hr gjorde var att ta över ansvaret för att utbilda medarbetarna kring löneprocessen. Hr hade dessutom sittningar med cheferna där de än en gång fick gå igenom graderingarna av rollerna i sina team och känna sig riktigt trygga med det. Utöver det infördes kalibreringsmöten mellan chefer för att skapa samsyn och minska känslan av subjektivitet.

Cheferna fick också utbildning i att ha svåra samtal.

– Kan en chef inte hantera ett svårt samtal är det svårt att ha ett bra lönesamtal. Det är oftast det svåraste samtalet en chef har under året.

Företagets främsta framgångsfaktor har varit engagemanget från cheferna, och när hr avlastade cheferna fick de mer tid att ägna åt varje individ.  

– De känner nu att transparensen gör det lättare för dem att föra ett bra lönesamtal med medarbetarna och bygga förtroende.

Transparensen har Absolut använt för att skapa större tydlighet i hur lönen är satt och hur varje medarbetare kan påverka sin lön.

– I slutänden är det ofta inte lönen som är det viktigaste faktorn för att trivas och stanna, utan att man känner sig uppskattad och rättvist behandlad.

Tre år efter förändringen jobbar Absolut fortfarande aktivt med cheferna och hr tar in synpunkter från medarbetarna på sådant som behöver utvecklas. Men även om det är en lång resa finns det mycket att vinna på öppenhet och tydlighet kring löner, slår Marie Wikander fast.

– Lönen är en hygienfaktor och ett fundament för att bygga engagemang. Den som lyckas skapa rättvisa i processen kan sedan lägga till en mängd andra saker för att ytterligare öka engagemanget utan att lönefrågan ligger där och skaver.

Råd för att lyckas:

– Lyssna in organisationen och försök att förstå den på djupet.

– Skapa engagemang och stöd hos ledningen.

– Stötta cheferna och se till att de är rätt rustade, men ställ samtidigt höga krav på dem. De är nyckeln till att lyckas.

– Skapa förtroende hos medarbetarna och sätt rätt förväntan genom tydlig, rak och ärlig kommunikation, och sätt rätt förväntningar.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?