Camilla Frankelius, förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer
Foto: Sören Andersson

"Även om det inte blir brist på arbete kan det bli brist på pengar och det slår ännu hårdare. Då kan det bli svårt för branschen att återhämta sig och få tillbaka den kompetens som behövs", säger Camilla Frankeius på Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

NYHET Publicerad

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.

Arbetsmarknadens parter kom helt av sig när corona svepte in över landet och avtalsrörelsen sköts upp till senare i år. För fackförbundet Sveriges Ingenjörer innebär det att fokus skiftade snabbt.

– Vi hade kommit ganska långt med förhandlingarna av Industriavtalet när pandemin plötsligt rullade på galet fort och blev större än vi hade anat. Över en natt gick vi från avtalsrörelse till krishantering, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Inom privat sektor är det tjänsteföretagen som hittills har drabbats hårdast eftersom många industriföretag har tvingats till massuppsägningar av konsulter. Nu gäller det att hantera situationen på rätt sätt så att inte kompetensen försvinner, betonar hon.

– Många av de här konsulterna har jobbat med verksamhetskritiska arbetsuppgifter och det finns en risk att de inte kommer tillbaka. De behöver sugas upp igen så snart som möjligt innan de är på väg någon annanstans.

Den största oron är att det blir ett så stort hack i konjunkturen att det tar för lång tid innan de kan komma tillbaka.

– Även om det inte blir brist på arbete kan det bli brist på pengar och det slår ännu hårdare. Då kan det bli svårt för branschen att återhämta sig och få tillbaka den kompetens som behövs. 

En enkät från Sveriges Ingenjörer visar att många verksamhetskritiska projekt står stilla på grund av korttidpermitterad personal. På tjänsteföretagen har nästan vartannat, 46 procent, av de verksamhetskritiska projekten stannat av, och på industriföretagen är det 38 procent.

– Vi ser med oro på att de har blåsts av eftersom många av dem är framtidsprojekt. Under finanskrisen behöll företagen en stor del av ingenjörerna som fortsatte att jobba med utvecklingsfrågor – sådant som företagen nu tio år senare gör stora affärer på.

För bara drygt två månader sedan var ingenjörer en av de hetaste grupperna på arbetsmarknaden. Men även om kompetensbristen inte är i fokus för stunden så är Camilla Frankelius övertygad om att behovet av ingenjörer blir stort även efter corona.

– Däremot kommer vi inte tillbaka till samma arbetsmarknad som vi hade förut. Den kommer att ha förändrats på flera sätt. Både när det gäller var vi jobbar och med vad vi jobbar.

Sveriges Ingenjörer ser i ljuset av corona att behovet av kompetensutveckling är ännu större än tidigare. Det går inte bara att ta upp handsken där den kastades, konstaterar hon.

– Viktiga frågor för oss kommer att vara hur gör vi det som är bäst för Sverige och svensk konkurrenskraft med utgångspunkt i hur arbetsmarknaden har förändrats. Det är oerhört viktigt att Sverige vid återstarten står i startblocken redo att komma iväg.

Camilla Frankelius skulle vilja att regeringen var mer framåt när det gäller att skapa bättre former för att jobba vidare med forskning, utveckling och innovation. Det ger stabilitet och trygghet på arbetsmarknaden.

– Sverige har varit bra på tillväxt men vi får inte tappa vår kompetens. Den måste vårdas den för att vi ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga.  När hjulen rullar igång kan det ju bli värsta uppsvinget och är vi inte snabba då kan det gå illa.

Pandemin har samtidigt haft positiva effekter, påpekar hon. Processer som tidigare gick trögt har plötsligt tagit fart. Förståelsen för tekniska lösningar ökar i samhället vilket gör att de kommer fram snabbare och får större betydelse.

– Vi blir effektivare i hur vi gör saker. Nu jobbar vi, har möten och använder tjänster på ett sätt som vi inte gjorde tidigare. Det sätter sin prägel på våra arbetsplatser. De kommer inte att se likadana ut längre och det kräver ett nytt tankesätt.

En stor omställning i ingenjörsvärlden är den som sker inom industrin från bränslemotorer till elektrifiering.

– Det är en stor fråga och där gäller det att se till att ingenjörer kan ta sig an nya uppgifter. Väl fungerande omställningsorganisationer är viktigt för företag, anställda och inte minst för samhället.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.