Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

NYHET Publicerad

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.

Martin Wästfelt, Unionen

Martin Wästfelt på Unionen hoppas att ett permanent system för korttidsarbete äntligen etableras.

Många av Unionens medlemmar jobbar i den exportberoende och internationellt konkurrensutsatta sektorn som drabbas hårt av corona trots Sveriges mer försiktiga nedstängning. Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef är orolig för att det kan leda till protektionism och stängda gränser.

– Det är avgörande för oss som liten nation att våra exportföretag kan jobba internationellt och vara framgångsrika utanför Sverige och Norden. Vi vill att våra medlemmar ska utvecklas och med tiden göra uppgifter med allt högre förädlingsvärde.

Även om globaliseringens baksidor diskuteras livligare nu så har den varit bra för Sverige och Unionens medlemmar. Både för de som jobbar i internationella företag men också för de som indirekt har glädje av den stora tjänstemarknad som uppstår kring exportföretagen. Framgångsrika företag leder i sin tur till att skattepengar kommer in till den svenska välfärden.

– Det får vi inte tappa bort. Därför behöver vi försvara och förklara varför det är så viktigt med internationell handel. Det gynnar tillväxt och utveckling – som i längden skapar utrymme för reallöner.

Än tycker han att det är för tidigt att på djupet utvärdera hur arbetsmarknaden kommer att förändras på grund av corona. Unionen är fortfarande mitt uppe i att hantera mängder av förhandlingar om korttidspermitteringar, varsel och uppsägningar.

En positiv effekt hoppas han dock blir att ett permanent system för korttidsarbete etableras.

– Den här gången hade vi inte regelverk på plats men tack vare att det fanns i byrålådan kunde det sparkas igång ganska snabbt även om det var lite stök. Med facit i hand är det såklart bättre att ha systemen på plats.

Unionen har drivit frågan om ett system för korttidsarbete i tio år, sedan finanskrisen då det visade sig att många andra länder i Västeuropa hade det. Men inte Sverige.

– Det skapar bristande konkurrensneutralitet vilket gör att investeringar riskerar att hamna i andra länder. Dessutom riskerar det att slå sönder verksamheter som inte kan övervintra.

Nu gäller det att förvalta erfarenheterna från corona för att bygga ett stabilt system för framtida kriser, konstaterar han.

– Det är viktigt att det inte bara blir en engångsföreteelse. Förhoppningsvis kommer det inte lika kraftiga pandemier men det lär uppstå svåra situationer igen.

Även om korttidspermitteringar hjälper företag i krisen så ökar arbetslösheten, till och med snabbare än under både 90-talskrisen och finanskrisen. Enligt Martin Wästfelt beror det på att fler idag är tidsbegränsat anställda, egenföretagare, eller jobbar på korta kontrakt. 10 000 av förbundets medlemmar är idag egenföretagare.

– Så länge allt går bra tänker man kanske inte på att skyddet är ganska tunt för den här gruppen. De var först med att bli av med sina uppdrag.

Unionen fortsätter att driva att visstidsanställda i större utsträckning ska omfattas av arbetsmarknadens system och avtal, bland annat arbetslöshetsförsäkringar och stöd för kompetensutveckling och omställning.

– Men när något som det här händer blir svagheterna tydligare och därmed blir vissa frågor än mer angelägna att ta itu med.  

Även om de som arbetar inom välfärden just nu drar ett tungt lass är det viktigt att påminna sig om exportindustrins stora betydelse för den höga levnadsstandard som Sverige har, påpekar Martin Wästfelt.

– För att hålla ihop lönebildningen måste lönerna sättas i den sektorn. Det är grundläggande och får inte rubbas på grund av en oro för corona.

För närvarande är Unionens fokus att tillsammans med parterna skapa stabilitet och långsiktighet på arbetsmarknaden för att ge medlemmarna så mycket trygghet som det går.

– Det känns helt rätt att skjuta upp avtalsrörelsen. Vi behöver vara ödmjuka. Trots allt är vi bara två månader in i den här situationen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.