Fakta om löner och arbetstider 2016

RAPPORT Publicerad
Fakta_om_loner_och_arbetstider_2016.pdf

I Fakta om löner och arbetstider ges en översiktlig bild av löner, arbetskraftskostnader, arbetstider, löneavtal, arbetsmarknadens sammansättning, konflikter mm. Vår förhoppning är att denna faktasamling på ett lättillgängligt sätt skall sprida kännedom och stimulera till diskussion.

Faktasamlingen är avsedd för till exempel företag, anställda, näringslivsorganisationer, fackföreningar, politiker, journalister, lärare och studerande. Fakta om löner och arbetstid presenteras i ett sjuttiotal diagram och tabeller tillsammans med korta kommentarer. Huvuddelen av uppgifterna baseras på den lönestatistik som samlas in av Svenskt Näringsliv.

Skriften utkommer årligen och finns i både tryckt form och i en webbversion som du hittar i menyn i toppmenyn på denna sida. I webbversionen kan du även ladda ner data i Excel-format samt diagrammen som pdf.

Författare