EU-kampanj: Digital brottsvåg ska stoppas

NYHET Publicerad

SÄKERHET Hot, cyberattacker och dataintrång. It-brotten ökar, småföretagare är en vanlig måltavla. Vd-bedrägerierna kostar årligen hundratals miljoner kronor, säger kriminalkommissarie Jan Olsson, vid Nationellt It-Brottscentrum.

Säkerhet

Kriminalkommissarie Jan Olsson, Nationellt It-Brottscentrum, och Karl Lallerstedt, säkerhetsansvarig på Svenskt Näringsliv, hoppas att kampanjen bidrar till att färre utsätts för brott.

EU öronmärker oktober för den digitala säkerheten. Samtliga medlemsländer deltar i en bred kampanj. I Sverige är myndigheten för samhällsskydd och beredskap och polisen drivande.

Kampanjen syns och hörs på olika sätt. Varningsinslag på tv varvas med bioreklam och föreläsningar. Dessutom kan företagare ladda ner en app om säkerhet från Svensk Handel.

Budskapet är ”Tänk säkert – gör smarta saker säkra” och riktar sig i första hand till allmänheten och småföretag med upp till tio anställda. Gemensamt är att de är digitalt aktiva och använder nätet dagligen för att vara effektiva och vinna tid.

Målet med kampanjen är att få människor att reflektera över hur deras digitala säkerhet ser ut och få tips om åtgärder som ökar säkerheten.

– Allt fler småföretag är utsatta för dataintrång, säkerheten är många gånger inte tillräcklig, säger kriminalkommissarie Jan Olsson, vid Nationellt It-Brottscentrum.

Digitaliseringen går med en rasande fart, så det gäller att höja lägstanivån, och vara medveten om farorna, understryker han.

– Sex av tio företagare klickar på mejl, där avsändaren är okänd. I förlängningen innebär det att de lämnar ut företagsinformation som man inte borde. Vd-bedrägerierna kostar årligen hundratals miljoner kronor.

För att ingen obehörig ska komma åt användarkonton och få tillgång till känslig information, så rekommenderar han bland annat att se över inloggningar i företaget och använda lösenordshanterare.

– Värna ditt lösenord, tänk också på att alla medarbetare inte behöver ha tillgång till all information.

Andra råd är att regelbundet göra backup på datorn och telefonen och att ha skärmlås på företagets datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

För att få största möjliga genomslag knyter kampanjen till sig offentliga och privata samarbetspartners, bland annat Svensk Handel, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, Nordea och Sveriges Kommuner och Landsting. Samtliga aktörer genomför aktiviteter i hela landet under oktober.

I och med digitaliseringen har näringslivet blivit utsatt för nya former av brottslighet, som ökat lavinartat. Därför har informationssäkerhet blivit alltmer centralt för riskminimering, konstaterar Karl Lallerstedt, säkerhetsansvarig på Svenskt Näringsliv.

– Genom det informationsarbete som pågår under oktober hoppas vi att alltfler börjar tänka på ”cyberhygien”. Tyvärr finns det fortfarande väldigt många som blir utsatta för brott, eller kostnader, som de lätt hade kunnat undvika genom att vidta enkla åtgärder. Förhoppningsvis bidrar kampanjen till att fler ändrar sitt beteende och därmed inte utsätts för framtida brott, säger han.

Läs mer

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Inställt vårmöte för NSD Södra regionen

KONFERENS Arbetsgruppen för NSD Södra regionen har beslutat att inte arrangera något möte för medlemmarna under våren 2020.
NYHET Publicerad:

Näringslivets roll i totalförsvaret

KOMMENTAR Folk och försvars nyss avslutade rikskonferens i Sälen lade stor tonvikt vid behovet av att bygga upp ett nytt totalförsvar. Näringslivet kommer att behöva ges en tydlig roll i detta arbete. Men vad får det kosta?
NYHET Publicerad:

Finansieringen av civilförsvaret måste säkras

KOMMENTAR Notan för det framtida totalförsvaret lär bli högre än vad politiken räknar med. Regeringen och riksdagen måste ta sitt ansvar för rikets säkerhet och säkra finansieringen av det civila försvaret, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
NYHET Publicerad:

EU-kampanj: Digital brottsvåg ska stoppas

SÄKERHET Hot, cyberattacker och dataintrång. It-brotten ökar, småföretagare är en vanlig måltavla. Vd-bedrägerierna kostar årligen hundratals miljoner kronor, säger kriminalkommissarie Jan Olsson, vid Nationellt It-Brottscentrum.
NYHET Publicerad:

Brotten mot företagare måste prioriteras

DEBATT Att driva företag ska vara tryggt. Så är det inte i dag. Bland annat överväger var femte handlare att sälja eller stänga butiken. Ansvaret vilar tungt på politikerna. Det är hög tid att prioritera den lågprioriterade mängdbrottsligheten som kostar svenska företag stora summor, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

SÄPO:s nya vägledningar inom säkerhetsskydd

SÄKERHET Säkerhetspolisen har publicerat nya vägledningar inom säkerhetsskydd.
NYHET Publicerad:

MSB:s säkerhetsskyddsutbildningar

I och med den nya säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 1 april vill vi passa på att uppmärksamma NSD-nätverket på följande utbildningar som MSB erbjuder.
NYHET Publicerad:

Elefanten i rummet – hur ska totalförsvaret finansieras?

DEBATT Det sägs ofta att ”säkerhet måste få kosta”. Detta är helt korrekt, men frågan är för vem? Näringslivet ställer gärna upp och gör sin bit, men staten måste ta sitt ansvar som garant för säkerheten och allmännyttan. Det finns inga gratisluncher eller magiska genvägar, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
NYHET Publicerad:

Akut att stoppa cyberbrottsligheten – så ska det gå till

IT-SÄKERHET I ljuset av den stora säkerhetsläckan från 1177 Vårdguiden är frågan hur Sverige ska stärka sin IT-säkerhet viktigare än någonsin. På Näringslivets Säkerhetsdelegations årsmöte diskuterades hur svenska företag och myndigheter kan arbeta för att stå emot den växande cyberbrottsligheten.
NYHET Publicerad:

Anförande om totalförsvar på Rikskonferensen i Sälen

Jag har blivit ombedd att tala om ”offentlig-privat samverkan”. Då finns det ett ämne som är större och viktigare än alla andra, och det är det framtida totalförsvaret.
NYHET Publicerad:

”Vi är på väg att förlora rättssäkerheten”

KOMMENTAR Brotten är brutalare, ökar i antal och kostar samhället stora summor. Ett sätt att bryta den negativa utvecklingen är att tillsätta en "Säkerhetsberedning", skriver Karl Lallerstedt, säkerhetsexpert.
NYHET Publicerad:

Tuffare policy ska avskräcka från industrispionage

EU Svenskt Näringsliv har, inom ramen för Business Europé, varit med och tagit fram en policy om industrispionage.
NYHET Publicerad:

Sämre skydd för företagshemligheter

KOMMENTAR Första juli börjar en ny lag att gälla som skyddar företagshemligheter. Den inkluderar inte straffansvar för anställda. Jurist Christina Wainikka undrar varför företagens viktigaste instrument för att skydda innovationer inte värnas.
NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

Effektivt totalförsvar kräver engagerade företag

KOMMENTAR Informationsutbyte med det offentliga, rimlig ersättning för åtaganden och likvärdiga förutsättningar mellan företag. Det är näringslivets krav för att engagera sig i totalförsvaret, skriver säkerhetsexpert Karl Lallerstedt.
NYHET Publicerad:

Brottsligheten kostar 55 miljarder om året

KOMMENTAR För att hitta rätt strategi behöver den övergripande bilden av vilka brott som kostar samhället mest vara tydlig. Det menar säkerhetsexpert Karl Lallerstedt som pekar på möjligheten att myndigheter som Brottsförebyggande rådet och Statistiska centralbyrån får i uppdrag att kartlägga olika typer av brott och samhällskostnaderna för de samma.
NYHET Publicerad:

55 miljarder om året – så mycket kostar brotten företagen

SÄKERHET En ny studie som HUI Research gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att brottsligheten kostar 55 miljarder om året. 58 procent av de tillfrågade i undersökningen har utsatts för brott under de senaste två åren och mer än varannan företagare tror att brottsligheten kommer att öka.
NYHET Publicerad:

Ica-handlare stoppar inbrottstjuvar med rökmaskin

SÄKERHET Jenny Stenberg tog över en Ica Nära butik i Norrhult i Småland för sex år sedan. Hon har redan haft fem inbrott och har varit tvungen att installera säkerhetsutrustning för 450 000 kronor. "Jag polisanmäler inte längre. Det tar bara tid och jag tappar fart", säger hon.
NYHET Publicerad:

NSD:s säkerhetsstipendium 2018 tilldelas Anne-Marie Eklund Löwinder

Anne-Marie Eklund Löwinder har varit en av Sveriges synligaste profiler när det gäller IT-säkerhet under ett flertal år. För att uppmärksamma ett gott och gediget arbete under många år, på ett område som är av yttersta vikt för näringslivet, utnämner Svenskt Näringsliv Anne-Marie till 2018:s säkerhetsstipendiat.
NYHET Publicerad:

Varning för bluffmakare

FAKTUROR Det väller in klagomål mot bolaget Företagsopinion till Svensk Handels Varningslista. ”Vi ger rådet att bestrida men inte betala fakturan”, säger Per Geijer, säkerhetschef.