EU-kampanj: Digital brottsvåg ska stoppas

NYHET Publicerad

SÄKERHET Hot, cyberattacker och dataintrång. It-brotten ökar, småföretagare är en vanlig måltavla. Vd-bedrägerierna kostar årligen hundratals miljoner kronor, säger kriminalkommissarie Jan Olsson, vid Nationellt It-Brottscentrum.

Säkerhet

Kriminalkommissarie Jan Olsson, Nationellt It-Brottscentrum, och Karl Lallerstedt, säkerhetsansvarig på Svenskt Näringsliv, hoppas att kampanjen bidrar till att färre utsätts för brott.

EU öronmärker oktober för den digitala säkerheten. Samtliga medlemsländer deltar i en bred kampanj. I Sverige är myndigheten för samhällsskydd och beredskap och polisen drivande.

Kampanjen syns och hörs på olika sätt. Varningsinslag på tv varvas med bioreklam och föreläsningar. Dessutom kan företagare ladda ner en app om säkerhet från Svensk Handel.

Budskapet är ”Tänk säkert – gör smarta saker säkra” och riktar sig i första hand till allmänheten och småföretag med upp till tio anställda. Gemensamt är att de är digitalt aktiva och använder nätet dagligen för att vara effektiva och vinna tid.

Målet med kampanjen är att få människor att reflektera över hur deras digitala säkerhet ser ut och få tips om åtgärder som ökar säkerheten.

– Allt fler småföretag är utsatta för dataintrång, säkerheten är många gånger inte tillräcklig, säger kriminalkommissarie Jan Olsson, vid Nationellt It-Brottscentrum.

Digitaliseringen går med en rasande fart, så det gäller att höja lägstanivån, och vara medveten om farorna, understryker han.

– Sex av tio företagare klickar på mejl, där avsändaren är okänd. I förlängningen innebär det att de lämnar ut företagsinformation som man inte borde. Vd-bedrägerierna kostar årligen hundratals miljoner kronor.

För att ingen obehörig ska komma åt användarkonton och få tillgång till känslig information, så rekommenderar han bland annat att se över inloggningar i företaget och använda lösenordshanterare.

– Värna ditt lösenord, tänk också på att alla medarbetare inte behöver ha tillgång till all information.

Andra råd är att regelbundet göra backup på datorn och telefonen och att ha skärmlås på företagets datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

För att få största möjliga genomslag knyter kampanjen till sig offentliga och privata samarbetspartners, bland annat Svensk Handel, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, Nordea och Sveriges Kommuner och Landsting. Samtliga aktörer genomför aktiviteter i hela landet under oktober.

I och med digitaliseringen har näringslivet blivit utsatt för nya former av brottslighet, som ökat lavinartat. Därför har informationssäkerhet blivit alltmer centralt för riskminimering, konstaterar Karl Lallerstedt, säkerhetsansvarig på Svenskt Näringsliv.

– Genom det informationsarbete som pågår under oktober hoppas vi att alltfler börjar tänka på ”cyberhygien”. Tyvärr finns det fortfarande väldigt många som blir utsatta för brott, eller kostnader, som de lätt hade kunnat undvika genom att vidta enkla åtgärder. Förhoppningsvis bidrar kampanjen till att fler ändrar sitt beteende och därmed inte utsätts för framtida brott, säger han.

Läs mer

 

Ladda ner

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så stoppas brottsvågen mot företagarna

SÄKERHETSPODDEN ”Nu måste polis, övriga myndigheter, civilsamhälle och näringsliv tillsammans ta tillbaka områden som är hårt drabbade av brottslighet”. Det säger Magnus Lindgren, generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige, i senaste avsnittet av Svenska säkerhetspodden.
NYHET Publicerad:

Tips för att undvika en it-attack

SÄKERHETSPODDEN Rensa bort gamla appar och programvaror, se till att virusskydd och brandvägg fungerar. Se där, några tips från säkerhetsexperten Anne-Marie Eklund Löwinder för att slippa it-attacker.
NYHET Publicerad:

Så undviker du internetbedragare

SÄKERHETSPODDEN Bedragare ringer, mejlar och sms:ar för att försöka lura av oss uppgifter. Kunskapen och förståelsen för internetbedrägerier måste öka, anser bedrägeriexperten Jan Olsson.
NYHET Publicerad:

Dags att återuppbygga civilförsvaret

KOMMENTAR Satsningar på totalförsvaret är ett sätt att få fart på svensk ekonomi i kristider, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor. Han varnar också för att budgeten för den civila delen inte räcker när behoven blir tydliga under de kommande åren.
NYHET Publicerad:

Bedrägerierna du behöver hålla utkik efter

SÄKERHETSPODDEN I första avsnittet av Svenska säkerhetspodden listar Nigel Iyer, internationell bedrägeriexpert, sju olika typer av bedrägerier och korruption och berättar om vad som kännetecknar brotten och vad man kan göra för att undvika dem.
NYHET Publicerad:

Inställt vårmöte för NSD Södra regionen

KONFERENS Arbetsgruppen för NSD Södra regionen har beslutat att inte arrangera något möte för medlemmarna under våren 2020.
NYHET Publicerad:

Näringslivets roll i totalförsvaret

KOMMENTAR Folk och försvars nyss avslutade rikskonferens i Sälen lade stor tonvikt vid behovet av att bygga upp ett nytt totalförsvar. Näringslivet kommer att behöva ges en tydlig roll i detta arbete. Men vad får det kosta?
NYHET Publicerad:

Finansieringen av civilförsvaret måste säkras

KOMMENTAR Notan för det framtida totalförsvaret lär bli högre än vad politiken räknar med. Regeringen och riksdagen måste ta sitt ansvar för rikets säkerhet och säkra finansieringen av det civila försvaret, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
NYHET Publicerad:

EU-kampanj: Digital brottsvåg ska stoppas

SÄKERHET Hot, cyberattacker och dataintrång. It-brotten ökar, småföretagare är en vanlig måltavla. Vd-bedrägerierna kostar årligen hundratals miljoner kronor, säger kriminalkommissarie Jan Olsson, vid Nationellt It-Brottscentrum.
NYHET Publicerad:

Brotten mot företagare måste prioriteras

DEBATT Att driva företag ska vara tryggt. Så är det inte i dag. Bland annat överväger var femte handlare att sälja eller stänga butiken. Ansvaret vilar tungt på politikerna. Det är hög tid att prioritera den lågprioriterade mängdbrottsligheten som kostar svenska företag stora summor, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

SÄPO:s nya vägledningar inom säkerhetsskydd

SÄKERHET Säkerhetspolisen har publicerat nya vägledningar inom säkerhetsskydd.
NYHET Publicerad:

MSB:s säkerhetsskyddsutbildningar

I och med den nya säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 1 april vill vi passa på att uppmärksamma NSD-nätverket på följande utbildningar som MSB erbjuder.
NYHET Publicerad:

Elefanten i rummet – hur ska totalförsvaret finansieras?

DEBATT Det sägs ofta att ”säkerhet måste få kosta”. Detta är helt korrekt, men frågan är för vem? Näringslivet ställer gärna upp och gör sin bit, men staten måste ta sitt ansvar som garant för säkerheten och allmännyttan. Det finns inga gratisluncher eller magiska genvägar, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
NYHET Publicerad:

Akut att stoppa cyberbrottsligheten – så ska det gå till

IT-SÄKERHET I ljuset av den stora säkerhetsläckan från 1177 Vårdguiden är frågan hur Sverige ska stärka sin IT-säkerhet viktigare än någonsin. På Näringslivets Säkerhetsdelegations årsmöte diskuterades hur svenska företag och myndigheter kan arbeta för att stå emot den växande cyberbrottsligheten.
NYHET Publicerad:

Anförande om totalförsvar på Rikskonferensen i Sälen

Jag har blivit ombedd att tala om ”offentlig-privat samverkan”. Då finns det ett ämne som är större och viktigare än alla andra, och det är det framtida totalförsvaret.
NYHET Publicerad:

”Vi är på väg att förlora rättssäkerheten”

KOMMENTAR Brotten är brutalare, ökar i antal och kostar samhället stora summor. Ett sätt att bryta den negativa utvecklingen är att tillsätta en "Säkerhetsberedning", skriver Karl Lallerstedt, säkerhetsexpert.
NYHET Publicerad:

Tuffare policy ska avskräcka från industrispionage

EU Svenskt Näringsliv har, inom ramen för Business Europé, varit med och tagit fram en policy om industrispionage.
NYHET Publicerad:

Sämre skydd för företagshemligheter

KOMMENTAR Första juli börjar en ny lag att gälla som skyddar företagshemligheter. Den inkluderar inte straffansvar för anställda. Jurist Christina Wainikka undrar varför företagens viktigaste instrument för att skydda innovationer inte värnas.
NYHET Publicerad:
NYHET Publicerad:

Effektivt totalförsvar kräver engagerade företag

KOMMENTAR Informationsutbyte med det offentliga, rimlig ersättning för åtaganden och likvärdiga förutsättningar mellan företag. Det är näringslivets krav för att engagera sig i totalförsvaret, skriver säkerhetsexpert Karl Lallerstedt.